VEIKLA 2009-2010 m.m.

2009-2010 m.m VEIKLOS PLANAS

PRIORITETAI: inicijuoti specialiųjų pedagogų ir logopedų gerosios patirties sklaidą; teikti rekomendacijas, besirengiantiems atestuotis ir pirmus/antrus metus dirbantiems specialiesiems pedagogams ir logopedams.

TIKSLAS: siekti nuolatinio specialiųjų pedagogų ir logopedų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

UŽDAVINIAI:

1. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, konferencijose, metodiniuose pasitarimuose.

2. Organizuoti pagalbą pedagogams, dirbantiems pirmus/antrus metus ir besirengiantiems atestuotis.

3. Organizuoti metodines-kultūrines ekskursijas.

4. Užtikrinti metodinį ir dalykinį specialiųjų pedagogų bei logopedų bendradarbiavimą.

5. Vertinti, recenzuoti ir aprobuoti pagalbos mokiniui specialistų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo ir mokymosi priemones.

METODINIO BURELIO PLANAS.pdf
Adobe Acrobat Document 79.8 KB
Iš susitikimo su joniškietėmis.
Iš susitikimo su joniškietėmis.

2010 m. birželio 21 d. vyko Pasvalio ir Joniškio rajonų pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų ir logopedų) metodinis susitikimas-diskusija "2009-2010 m.m. VEIKLOS INOVACIJOS IR PROFESINĖS PATIRTIES SKLAIDA".

Abiejų rajonų specialistės klausėsi psichologo Timo Petraičio paskaitos "Apie bendravimą". Vėliau diskusijos tęsėsi prie vaišių stalo, aptariant mokslo metų naujoves, pasiekimus, buvo apsikeista prisiminimo dovanėlėmis. Individualiai bendrauta besigrožint  Balsių malūno aplinka, prie arbatos puodelio Laikrodžių muziejaus salėje.

Už viešnių priėmimą esame dėkingos l/d "Žilvitis" direktoriui A.Abazoriui, Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei G.Žukovskienei, verslininkui Rimui Želviui.

L.Kurlianskienė ir V.Gegieckienė.
L.Kurlianskienė ir V.Gegieckienė.

2010 m. gegužės 20 d.  Pasvalio krašto muziejuje vyko konferencija "PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA - SAVARANKIŠKA, ATVIRA POKYČIAMS, BESIMOKANTI PAGALBOS ĮSTAIGA". Konferencija skirta Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos 15 metų sukaktį paminėti.

Joje dalyvavo ir Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistės. Pirmuosius savo darbo metus ir pažintį su PPT prisiminė Svalios pagrindinės mokyklos vyr. specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė, sveikinimo žodį tarė logopedė metodininkė Lina Kurlianskienė.

Belaukiant konferencijos pradžios.
Belaukiant konferencijos pradžios.

2010-04-27 Pasvalio l/d "Eglutė" logopedė metodininkė Lina Kurlianskienė jau antrą kartą vedė seminarą "Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje".

Seminaro tikslas – pagilinti arba suteikti teorinių ir praktinių žinių apie vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų, ugdymą; akcentuoti tėvų, pedagogų ir logopedų bendradarbiavimo svarbą šalinant šiuos sutrikimus.

 

Akimirkos iš seminaro.
Akimirkos iš seminaro.

2010-04-02 Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas.

Metodinės priemonės, skirtos pradiniam vaikų gebėjimų įvertinimui bendrojo lavinimo mokykloje, pristatymas. Priemonę kūrė 4 specialiosios pedagogės: Vilma Gegieckienė ir Inga Šivickaitė (Svalios pagrindinė mokykla), Ligita Rupštaitienė (Lėvens pagrindinė mokykla), Singrida Grincevičiūtė (Daujėnų pagrindinė mokykla).

Pasvalio r. sav. PPT logopedė metodininkė Andromeda Baršauskienė pristatė išverstą I.A.Podrezovos pratimų rinkinį "Miklaus pieštuko mokykla", skirtą 5-7 metų sutrikdytos kalbos grafinių įgūdžių lavinimui.

 

2010-03-30 dalyvavome Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas kompensuojamųjų įgūdžių formavimo, pozityvaus elgesio konstravimo aspektais" Kužių vidurinėje mokykloje (Šiaulių rajonas).

Apie Kužių konferenciją plačiau pasakoja Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės gimnazijos logopedė Irena Banionytė ir specialioji pedagogė Sandra Uzėlė.
Kuziu_konferencija.pdf
Adobe Acrobat Document 60.9 KB
Prie Kužių vidurinės mokyklos.
Prie Kužių vidurinės mokyklos.
Laukiam konferencijos pradžios.
Laukiam konferencijos pradžios.

2010-03-29 Vaškų vidurinės mokyklos logopedė metodininkė Kristina Prakopienė vedė seminarą „Skaitau ir rašau be klaidų“. Seminaro dalyviai susipažino su rašymo ir skaitymo vystymosi modeliu, analizavo skaitymo ir rašymo sutrikimų atsiradimo priežastis, jų šalinimo būdus ir metodus.

Logopedė metodininkė Kristina Prakopienė seminaro metu.
Logopedė metodininkė Kristina Prakopienė seminaro metu.
Seminaro dalyvės atlieka praktines užduotis.
Seminaro dalyvės atlieka praktines užduotis.

2009-12-21 Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas.

Jo metu plačiai diskutavome apie galimybę stoti į Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą.

Būrelio pirmininkė Lina Kurlianskienė pateikė atsakaitą už 2008-2009 m.m.

Pasvalio r. sav. PPT logopedė metodininkė Andromeda Baršauskienė pristatė ir platino savo ir kartu su kolegėmis sukurtus lankstinukus tėvams, mokytojams.

 

 

Lankstinukai tėvams ir mokytojams
LANKSTINUKAI.rar
compressed file archive 611.0 KB

2009-10-23 Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas.

Pranešimus "Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų vertinimo metodikų pristatymas" skaitė Pasvalio r. sav. PPT vyr. specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė ir Pasvalio l/d "Eglutė" logopedė metodininkė Lina Kurlianskienė.

Buvome pasikvietę logopedę Eglutę Šliauterienę, kuri pristatė ir platino pratybų sąsiuvinį "Sutrikdytai ar neišlavintai kalbai ugdyti".

2009-11-18 dalyvavome Panevėžio, Biržų, Pasvalio r. specialiųjų pedagogų, logopedų ir mokytojų padėjėjų metodiniame susitikime Velžio gimnazijoje (Panevėžio rajonas) .

 

 

Darbas grupėse
Darbas grupėse
Pasvalietės prie gimnazijos
Pasvalietės prie gimnazijos
Plačiau apie susitikimą pasakoja Vaškų vidurinės mokyklos logopedė metodininkė Kristina Prakopienė.
Susitikimas_Velzyje.pdf
Adobe Acrobat Document 57.3 KB

2009-11-10 Joniškio r. Švietimo centre vyko seminaras "M.Montessori metodo sistema ugdymo procese", skirtas darželio auklėtojoms, specialistams ir pradinių klasių mokytojams. Lektorės Aistė Buivydaitė (Joniškio Saulės pradinės mokyklos logopedės) kvietimu, dalyvavo ir mūsų būrelio pagalbos mokiniui specialistės.

Seminaro metu susipažinome su M.Montessori metodo ugdymo tikslais, uždaviniais, principais ir kt.


Plačiau apie seminarą ir M.Montesorri metodiką pasakoja Lėvens pagrindinės mokyklos vyr. specialioji pedagogė Ligita Rupštaitienė.
Marijos_Montessori_ metodika.pdf
Adobe Acrobat Document 998.2 KB