VEIKLA 2013-2014 m.m.

 

Planas 2014 m..pdf
Adobe Acrobat Document 78.2 KB

Metodinio būrelio susirinkimas

 

   2014 m. birželio 16 dieną Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistės gausiai susirinko į paskutinį šiais mokslo metais metodinio būrelio susirinkimą. Koleges pasveikino ir dėkojo už aktyvų dalyvavimą būrelio veikloje būrelio pirmininkė Modestė Vaicekauskienė.

   Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos specialioji padagogė Sandra Uzėlė pristatė pranešimą „Ar man gera mokykloje“. Specialistė supažindino su mokykloje atliktos anketinės apklausos, organizuotos 2012-2013, 2013-2014 mokslo metais, rezultatais. Tyrimo metu siekta išsiaiškinti specialiųjų poreikių mokinių požiūrį į mokyklą, mokytoją, klasės draugus. Mus, specialiuosius pedagogus, džiugino mokinių suvokimas, požiūris į mokymąsi, bendravimą ir bendradarbiavimą su specialiuoju pedagogu, mokytojais, draugais. Iš anketose pateiktų atsakymų matyti, kad specialiųjų poreikių mokiniai mokykloje jaučiasi gerai, saugiai. Tai mums - specialiesiems pedagogams - geriausia dovana.

   Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos logopedė Irena Butkuvienė skaitė pranešimą „Mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų mano mokykloje“. Specialistė pristatė sutrikimų statistiką, pasakojo apie mokykloje šiais mokslo metais organizuotus renginius specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

   Pumpėnų vidurinės mokyklos logopedė Jovita Kondratavičienė aptarė rajoninio dailyraščio konkurso, skirto Motinos dienai, rezultatus. Jovita Kondratavičienė trumpai priminė, kad balandžio mėnesį specialiųjų poreikių mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse, skirtame Motinos dienai. Pirmas etapas vyko mokyklose. Nugalėtojų darbai buvo pateikti rajoninei vertinimo komisijai. Vertinimo komisiją sudarė Rasa Sturienė - Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė; Inga Kaulinskienė - Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus vyresnioji specialioji pedagogė; Jurga Bagdonienė - Pumpėnų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Modestė Vaicekauskienė - Pumpėnų vidurinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė. Jovita Kondratavičienė – Pumpėnų vidurinės mokyklos, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriaus vyresnioji logopedė organizavo komisijos veiklą. Komisijos nariai vertino net keturiasdešimt šešis rajono specialiųjų poreikių mokinių dailyraščio darbus. Visiems dalyvavusiems buvo įteikti padėkos raštai. Nugalėtojai apdovanoti atminimo dovanėlėmis. Geriausieji dailyraščio darbai eksponuojami Pasvalio Švietimo pagalbos tarnyboje.

   Pasvalio darželio - mokyklos „Liepaitė“ logopedė Aistė Tamošiūnienė pristatė internetinę svetainę „Logopediniai pratimai“, kurioje gausu rekomendacijų tėveliams, logopedams, auklėtojoms. Svetainėje „Logopediniai pratimai“ pateikiama visų garsų tarimo mokymo metodika: išsamus aprašymas, ypač vaizdi, visiems aiški ir suprantama artikuliacinius pratimus demonstruojanti filmuota medžiaga, pirštukų mankštos pavyzdžiai. Nuoširdžiai dėkojame logopedei už pasidalinimą idėjomis.

 

Saločių A. Poškos vidurinės mokyklos logopedė Jurgita Lukštaraupienė, 2014-06-18

 

S.Uzeles pranesimas.ppsx
Microsoft Power Point Presentation 409.7 KB
I.Butkuvienes pranesimas.ppsx
Microsoft Power Point Presentation 2.4 MB
J.Kondratavicienes pranesimas.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.3 MB

Atgarsiai iš Pakruojyje vykusios tarptautinės mokslinės - praktinės konferencijos

 

   2014 m. gegužės mėn. 6 d. kartu su Pakruojo, Raseinių, Joniškio, Ukmergės, Radviliškio, Šiaulių, Biržų ir Panevėžio miestų ir rajonų švietimo pagalbos specialistais Pasvalio specialieji pedagogai ir logopedai dalyvavo Pakruojo dvaro sodybos bendruomenės salėje vykusioje tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje "Šiandienos galimybės ir ateities tendencijos ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius". Sulaukta svečių ir iš kaimyninės Latvijos Rygos lietuvių vidurinės mokyklos. Renginį organizavo Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, Pakruojo rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis.

   Skambiais balsais atliekamomis dainomis konferenciją pradėjo Pakruojo gimnazijos vaikinų choras. Net 14 pranešimų temos buvo skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pažinimui bei jų poreikių tenkinimui, švietimo prieinamumui, komandiniam darbui pamokoje, motyvuotai ugdytinių veiklai taikant IKT bei paliestos kitos aktualios temos. Konferencijos metu buvo galima išgirsti ir kolegių iš Latvijos pasakojimą apie vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integraciją Latvijos bendrojo lavinimo mokyklose, apie darbą su vaikais turinčiais mokymosi sunkumų dėl socialinės pedagoginės rizikos ypatumų. Gausiai susirinkę specialistai turėjo galimybę ne tik pasiklausyti ir pažiūrėti įdomių ir naudingų pranešimų, bet ir pasidžiaugti metodinių darbų paroda bei stendinių pranešimų įvairove. Pasvalio švietimo pagalbos mokiniui specialistės tai pat dalinosi savo patirtimi.

   Pasvalio lopšelio - darželio "Eglutė" logopedė metodininkė Lina Kurlianskienė kalbėjo tema „Tėvų, grupės pedagogų ir logopedo bendradarbiavimas ikimokyklinėje įstaigoje“. Specialistė pristatė trijų metų tėvų apklausos rezultatus bei metodinę mokymo priemonę „Mama, tėti, rask man šiandien laiko...“. Ši keliaujanti knygelė- puiki priemonė logopedinėse pratybose iškeltų tikslų tęstinumui namuose. Vaikai kartu su savo tėveliais ar kitais šeimos nariais naudojasi mokymo priemone, ją papildo.

   Atėję į logopedines pratybas mokiniai jaučia nuovargį po intensyvios protinės veiklos pamokų metu, o kartais sunku suvaldyti emocijas, jei kas nepasisekė. Tačiau dėmesio, atminties, mąstymo, drausmės reikalauja ir logopedas. Peršasi išvada: norisi malonios veiklos. Taigi, logopedinių pratybų pedagoginės pertraukėlės – puikus laikas klausytis klasikinės muzikos. Tokiais žodžiais kalbėjo Alma Žeimienė, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos vyresnioji logopedė. Jos pranešimo tema "Mokinių kalbos ir asmenybės ugdymas pasitelkiant klasikinę muziką". Remdamasi B. Kremniovu, P. Madaule, D.Campbell pranešėja teigė, jog Mocarto , kuris kūrė muzika beveik tokio pat amžiaus kaip ir logopedines pratybas lankantys mokiniai, pasižymi aiškumu, elegancija, skaidrumu, padidina dėmesingumą. Penkios minutės kiekvienų pratybų metu – lengvas prisilietimas prie sukurtų amžinų vertybių. Kaip įsijaučia ir/ar atsipalaiduoja vaikai klausydami Mocarto kūrinių konferencijos dalyviai galėjo ne tik išgirsti bet ir pamatyti.

   Stendinį pranešimą "Kūrybiškumo ugdymas bendradarbiaujant" pristatė Pasvalio specialiosios mokyklos pedagogės Vida Rutienė ir Loreta Kavaliauskienė. Pranešime gausu nuotraukų, kurios puikiai atspindi lavinamųjų klasių mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą per dailės ir meninių darbų pamokas. Loreta Kavaliauskienė pristatė ir metodinę priemonę "Metų laikai".

   Konferencijos metu Pasvalio specialieji pedagogai ir logopedai patyrė gerų įspūdžių, pabendravo su kolegomis, pasisėmė naujų kūrybinių minčių.

 

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos vyr. logopedė Alma Žeimienė,

Pasvalio specialiosios mokyklos vyr. specialioji pedagogė-logopedė

Loreta Kavaliauskienė, 2014-05-19

 

Tarprajoninis rašinėlių konkursas „Mano laisvalaikis“

 

„Kiekvienas išgirdęs sąvoką „laisvalaikis” susimąstome: o ką gi aš veikiu savo laisvalaikiu? Ir išvis, kas tas laisvalaikis? O gi tai labai paprasta ir aiški sąvoka. Tai tiesiog laisvas laikas, kurio metu mes darome visiškai viską, ką norime. Vieni eina į vakarėlius, kiti į biblioteką. Treti susitinka su draugais, ketvirti sėdi prie kompiuterio ir t.t. Galima vardinti ir vardinti, ar ne? Bet ką laisvalaikiu veikiu aš? Ką mėgstu veikti, kai nereikia mokytis? Ir ką žodis „laisvalaikis“ reiškia mano draugams ir pažįstamiems?”

Monika

 

   Pasvalio pagalbos mokiniui specialisčių nutiesti draugystės tiltai jungia ne tik jas, bet ir jų ugdytinius. Jau ne pirmi metai organizuojamas tarprajoninis rašinėlių konkursas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Neseniai baigėsi ir šių metų du mėnesius trukęs kūrybinių darbų konkursas „Mano laisvalaikis“, kuriame dalyvavo net 60 mokinių iš Rokiškio, Pakruojo, Biržų, Kupiškio, Kėdainių, Panevėžio bei Pasvalio miestų ir rajonų ugdymo įstaigų. Daugiausia rašinėlių atkeliavo iš Pasvalio ir Panevėžio rajonų. Vaikai savo darbuose aprašo ne tik savo asmeninį laisvalaikį, bet ir kuo užsiima visa šeima. Laisvalaikį turi visi ir kiekvienas jį supranta savaip: vieniems tai laisvas laikas nuo darbų, kitiems - jų pagalba tėveliams; vieniems - išlėkimas iš namų su draugais, kitiems - pabuvimas kartu su šeima; vieni mėgsta rankdarbius, kiti - žvejybą, treti ima į rankas knygą...

   Dėl prizinių vietų ir dovanėlių rungėsi keturios dalyvių grupės:

1) 4-6 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas,

2) 4-6 klasių mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas,

3) 7–10 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas,

4) 7-10 klasių mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.       

   Gausiausias buvo pirmasis pogrupis (24 rašinėliai), nelabai atsiliko ir ketvirtasis (18 rašinėlių). Rašinėlius vaikai rašė lietuvių kalbos, logopedinių ar specialiųjų pratybų metu ar kitu šiai veiklai tinkamu laiku. Juos sąžiningai, teisingai ir akylai vertino Pasvalio rajono Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus vyr. spec. pedagogė Inga Kaulinskienė, Pasvalio rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė, Vaškų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos vyr. mokytoja Rita Čypienė, Pasvalio rajono Pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio pirmininkė, Pumpėnų vidurinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Modestė Vaicekauskienė. Darbai buvo vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus: pirmiausia vertintojos bandė įžvelgti vaiką, tuomet atitikimą temai, gramatinių formų taisyklingumą, nuoširdumą, apipavidalinimą. Šiame konkurse dalyvavusiems mokiniams įteikti padėkos raštai. Geriausių darbų autoriai gavo atminimo dovanėles - knygas. Pedagogai, padėję mokiniui rašyti rašinius, gavo Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus pažymas.

 

O nugalėtojai ir jų rašinėliai štai čia:

4-6 klasių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta 5 kl. mokinei Gabrielei (Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla)

II vieta 6 kl. mokiniui Šarūnui (Pasvalio r., Vaškų vidurinė mokykla)

III vieta 6 kl. mokiniui Šarūnui (Pasvalio r., Saločių A.Poškos vidurinė mokykla)

 

I-oji vieta PR 4-6 kl..docx
Microsoft Word Document 13.3 KB
II-oji vieta PR 4-6 kl..doc
Microsoft Word Document 57.0 KB
III-oji vieta PR 4-6 kl..doc
Microsoft Word Document 52.0 KB

4-6 klasių mokinių, besimokančių pagal individualizuotas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta 4 kl. mokinei Silvijai (Panevėžio rajono Ramygalos gimnazija)

II vieta 6 kl. mokinei Gintarei (Pasvalio r., Pumpėnų vidurinė mokykla)

III vieta 4 kl. mokinei Faustai (Pasvalio r., Joniškėlio G.Petkevičaitės- Bitės gimnazija)

 

I-oji vieta IN 4-6 kl..doc
Microsoft Word Document 234.5 KB
II-oji vieta IN 4-6 kl..doc
Microsoft Word Document 1.7 MB
III-oji vieta IN 4-6 kl..doc
Microsoft Word Document 57.5 KB

7–10 klasių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta 8 kl. mokinei Dovilei (Pakruojo r., Pašvitinio pagrindinė mokykla)

II vieta 9 kl. mokiniui Vaigaudui (Rokiškio r., Obelių gimnazija)

III vieta 9 kl. mokinei Jovitai (Pasvalio r., Vaškų vidurinė mokykla)

 

I-oji vieta PR 7-10 kl..doc
Microsoft Word Document 1'000.0 KB
II-oji vieta PR 7-10 kl..docx
Microsoft Word Document 314.0 KB
III-oji vieta PR 7-10 kl..doc
Microsoft Word Document 25.0 KB

7-10 klasių mokinių, besimokančių pagal individualizuotas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta 8 kl. mokinei Dianai (Pakruojo r., Pašvitinio pagrindinė mokykla)

II vieta 7 kl. mokinei Monikai (Pasvalio r., Vaškų vidurinė mokykla)

III vieta 8 kl. mokinei Miglei (Rokiškio Senamiesčio progimnazija)

I-oji vieta IN 7-10 kl..doc
Microsoft Word Document 1.1 MB
II-oji vieta IN 7-10 kl..doc
Microsoft Word Document 122.5 KB
III-oji vieta IN 7-10 kl..docx
Microsoft Word Document 39.1 KB

   Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms, pagalbos mokiniui specialistėms, padėjusioms vaikams dalyvauti šiame rašinėlių konkurse, suteikiant jiems galimybes parodyti save, pasidžiaugti savo galimybėmis praleisti laiką po pamokų laisvu metu.

   Ačiū, vaikai, kad išdrįsote parodyti save, kad atsivėrėte ne tik sau, bet ir platesniam pasauliui. Tad tariu, iki kitų metų pavasario!

 

 

Konkurso organizatorė Vaškų vidurinės mokyklos Pagalbos mokiniui specialistė metodininkė Kristina Prakopienė, 2014 m. gegužė

 

Dailyraščio konkursas, skirtas Motinos dienai

 

   Balandžio mėnuo buvo ypatingas – Pasvalio rajono mokiniai dalyvavo Dailyraščio konkurse, skirtame Motinos dienai. Pirmasis etapas vyko mokyklose. Susikaupę dalyviai kruopščiai, atidžiai vedžiojo eilutes, skirtas brangiausiam žmogui – mamytei. Matė savo ir draugų dailyraščius, turėjo galimybę išrinkti pačius gražiausius darbus ir pateikti rajoninei vertinimo komisijai. Atkeliavo darbai iš Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos, Vaškų vidurinės mokyklos, Vaškų vidurinės mokyklos Grūžių pagrindinio ugdymo skyriaus, Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos, Daujėnų pagrindinės mokyklos, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriaus, Pumpėnų vidurinės mokyklos ir Pumpėnų vidurinės mokyklos Rinkūnų skyriaus. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, Pušaloto progimnazijos skyriuje mokiniai taip pat rašė dailyraštį, tačiau žinia apie naujus dalyvius pasiekė kiek pavėluotai, kai Vertinimo komisija jau buvo pradėjusi darbą...

    Vertinimo komisiją sudarė Rasa Sturienė – Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė; Inga Kaulinskienė - Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus vyresnioji specialioji pedagogė; Jurga Bagdonienė - Pumpėnų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Modestė Vaicekauskienė - Pumpėnų vidurinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė. Komisijos veiklą organizavo, užkodavo mokinių darbus ir sumavo taškus Jovita Kondratavičienė – Pumpėnų vidurinės mokyklos, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriaus vyresnioji logopedė.

    Nuo balandžio 25 d. iki gegužės 2 d. komisijos nariai atsakingai, sąžiningai vertino net keturiasdešimt šešis dailyraščius ir skyrė taškus už teksto išdėstymą, rašto aiškumą, rašto tolygumą, darbo estetiką, nubraukdavo keletą taškų, jei pasitaikydavo klaidų.

   Jau keliauja padėkos raštai šiame konkurse dalyvavusiems mokiniams. Atminimo dovanėlės bus įteiktos visiems, kurių darbai buvo pripažinti pačiais gražiausiais iš visų gražiausiųjų:

1-2 klasių grupėje

Skirmantui (Pumpėnų vidurinės mokyklos Rinkūnų skyrius)

Eligijui (Pumpėnų vidurinės mokyklos Rinkūnų skyrius)

Auksei (Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla)

3-4 klasių grupėje

Evelinai (Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla)

Dovydui (Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla)

Kotrynai (Vaškų vidurinė mokykla)

5-6 klasių grupėje

Monikai (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazija)

Eivydui (Vaškų vidurinė mokykla)

Žygimantui (Daujėnų pagrindinė mokykla)

7-8 klasių grupėje

Gretai (Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla)

Martynui (Daujėnų pagrindinė mokykla)

Artūrui (Daujėnų pagrindinė mokykla)

  Šių mokinių dailia rašysena galima pasigrožėti parodėlėje Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginiame psichologiniame skyriuje.

   Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms, pagalbos mokiniui specialistėms, padėjusioms vaikams dalyvauti šiame dailyraščio konkurse, vertinimo komisijos narėms.

   Ačiū visiems dalyvavusiems vaikams!

 

Dailyraščio konkurso, skirto Motinos dienai organizatorės

Jovita Kondratavičienė, Modestė Vaicekauskienė, 2014-05-09

 

Viktorina „Mokomės žaisdami“

 

 

   2014 m. balandžio 29 dieną Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės Sandra Uzėlė ir Irena Butkuvienė surengė viktoriną „Mokomės žaisdami“. Viktorinoje dalyvavo 2 – 5 klasių mokiniai, turintys įvairių kalbos, kalbėjimo ir mokymosi sunkumų. Pirmiausia specialistės paskelbė viktorinos temą ir būsimas užduotis. Mokiniai pagal pirmąsias vardų raides buvo suskirstyti į dvi komandas, o tada susigalvojo komandoms pavadinimus: „Nykštukai“ ir „Drakonai“. Mokiniai komandose atliko įvairiausias užduotis. Pirmiausia iš paveiksliukų pavadinimų pirmųjų raidžių sudėjo ir skaitė gautus žodžius. Į „Gėlių žiedlapius“ surašė sugalvotus žodžius su dvibalsiais. Kiekvienas komandos narys iš „Antonimų skrynelės“ išsitraukęs lapelį su užrašytu žodžiu tuoj pat sugalvojo to žodžio antonimą. Daugiau pastangų teko įdėti atliekant užduotį „Išminties puodynė“, nes reikėjo iš pabirusių žodžių sudėti patarles ir jas perskaityti garsiai. Vaikai su mielu noru sprendė pateiktus kryžiažodžius. Paskutinė ir smagiausia užduotis – palinkėjimų draugui rašymas ant iškarpytų gėlyčių.

 

   Renginio pabaigoje gautus rezultatus paskelbė renginio vertintoja Vilma Titienė. Vaikai buvo apdovanoti diplomais ir saldžiaisiais prizais. Patyrę tiek daug gerų emocijų ir gavę dovanų, vaikai nuoširdžiai džiaugėsi.

 

 

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės Irena Butkuvienė ir Sandra Uzėlė, 2014-04-30

 

 

Pakartota edukacinė programa „Juda piršteliai, dirba galvelė"

 

   2014 m. balandžio 11 d. edukacinė programa „Juda piršteliai, dirba galvelė" buvo pakartota Pasvalio l/d „Žilvitis“ specialiųjų grupių vaikučiams. Tarnybos specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė ir Ingrida Prakopienė pakvietė mažuosius prisiminti viską, ką žino apie pavasarį, apie artėjančias Šv. Velykų šventes. Reikėjo atlikti įvairias užduotis paruoštas SMART lentoje.

   Mažieji darė gėlytes iš corn sticks medžiagos. Padarytas gėles dėjo į bendrą gėlių puokštę. Smagi užduotis buvo - margučių dekoravimas smėliu. Šią užduotį vaikučiams padėjo atlikti juos palydėjusios specialistės. Pabaigai visi smagiai pajudėjo, pašoko ir palinkėję gražių svenčių išsiskirstė iki kitų smagių susitikimų!

 

ŠPT direktorė Andromeda Baršauskienė, 2014-04-11

Kūrybinės dirbtuvės Pasvalio rajono mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

 

   2014 metų balandžio  3 d. Pasvalio specialiosios mokyklos salė vos sutalpino 120 mokinių iš Pasvalio rajono švietimo įstaigų panorusių išbandyti save kūrybinėse dirbtuvėse. Dirbtuvės buvo skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Iš 12 ugdymo įstaigų ar jų skyrių atvyko mokiniai lydimi specialiųjų pedagogų, logopedų, mokytojų padėjėjų.

   Net 12 pasiūlytų dirbtuvių ir 13 jų vadovų su nerimu laukė pirmojo susitikimo su nepažįstamais mokiniais. Įveikus baimę,  jaudulį ir pasiskirsčius į dirbtuves, - užvirė tikras darbas. Visiems buvo labai smagu!

   O išbandyti buvo ką.

„Molinuko dirbtuvėlė" (vadovė techno-      Kūrybinės dirbtuvės „Žaidžiu spalvo-

logijų mokytoja Virginija Bručienė)           mis“ (vadovės mokytojos Loreta Ka-

                                                           valiauskienė ir Ligita Stacevičienė)

Kūrybinės dirbtuvės „Veltinukas"            Kūrybinės dirbtuvės „Marmuravimas

(vadovė technologijų mokytoja              ant popieriaus (vadovė dailės moky- 

Vida Rutienė)                                       toja  Alfonsa Sribikienė)

„Mažojo menininko dirbtuvėlė"                 Kūrybinės dirbtuvės „Darbeliai iš gip-

(vadovė mokytoja Stefanija Lapėnienė)    so" (vadovė mokytoja Julija Lelienė)

Kūrybinės dirbtuvės „Pasakų pasaulyje"          Kūrybinės dirbtuvės „Lankstiniai-

(vadovė teatro mokytoja Rasa Gailiūnienė)     Origamis“ (vadovė auklėtoja Aud-

                                                                 ronė Krištapavičiūtė)

Kūrybinės dirbtuvės „Skrisk, dainele!"        „Medžio dirbtuvėlė" (vadovas tech-

(vadovė muzikos mokytoja Bronislava        nologijų mokytojas Klaudijus Ulskis)

Mainonienė)

Kūrybinės dirbtuvės-logopedinės          Kūrybinės dirbtuvės „Judėjimas - vaiko

pratybos „Prakalbink mane"                  sveikata ir stiprybė" (vadovė kūno kul-

(vadovė logopedė                               tūros mokytoja Diana Vegienė)

Sandra Maračinskienė)

Pasvalio specialiosios mokyklos inovatyvūs mokytojai nepabūgę naujų iššūkių!

   

   Švietimo pagalbos tarnyba dėkoja visiems padėjusiems įgyvendinti šią idėją: Pasvalio specialiosios mokyklos mokytojams ir vadovams, rajono švietimo įstaigų specialistams, vadovams ir mokiniams, nepabūgusiems atvykti ir išbandyti visai nepažįstamas veiklas.

 

ŠPT direktorė Andromeda Baršauskienė, 2014-04-03

 

MOKINIŲ IR SPECIALISTŲ ATSILIEPIMAI:

 

„Aš Modestas Šerpytis iš Pušaloto progimnazijos. Man patiko sportuoti. Mes ten atlikom įvairius pratimus. Buvo tokia rungtis lįsti per maišą. Buvo linksma. Mokytoja buvo gera. Daug ko išmokė. Ten susiradau daug draugų. Norėčiau ten dalyvauti dar kartą.“
    Nuo visų dalyvavusių pušalotiečių didelis ačiū visiems organizatoriams! (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Pušaloto progimnazijos specialioji pedagogė, logopedė Audronė Ramanauskienė).

 

--------------------------------------

 

   2014-04-04, kitą dieną po kūrybinių dirbtuvėlių, Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai susirinko pas specialiąją pedagogę kabinete aptarimui. Visi mokiniai, dalyvavę dirbtuvėlėse turėjo pasakyti, kokiose dirbtuvėlėse dalyvavo, ką pasigamino, ar patiko, ar būtų norėję kažką keisti ir ar norėtų tą dieną pakartoti. Visi mokiniai sakė, kad ta diena buvo tikrai įsimintina ir labai įdomi, nes kitokia. Visi vaikai šypsojosi, veiduose matėsi emocijų pliūpsniai. Dauguma mokinių norėtų susikeisti vietomis su draugais ir kitą kartą išbandyti kitus, dirbtuvėlių siūlomus malonumus.

 

    Labai ačiū organizatoriams :) - sako Ustukių mokinukai! (Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus specialioji pedagogė Sandra Maračinskienė).

 

----------------------------------------

 

     Su Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokiniais apie jų įspūdžius iš Kūrybinių dirbtuvių kalbėjausi praėjus jau 5 dienoms po renginio, tad jų emocijos jau buvo šiek tiek nuslūgusios. Tačiau jie buvo dar labai patenkinti ir laimingi. Savo mokytojoms, draugams, tėvams jau buvo besididžiuodami, kad tai JŲ darbas pristatę savo kūrinius. Visi vaikai labai patenkinti renginiu ir savo darbais. Juos ugdantys pedagogai taip pat labai sužavėti, kad jų vaikai grįžo tokie laimingi ir, kad turėjo galimybę išreikšti savo kūrybinius gebėjimus. Vienas mokinys, kuris dalyvavo dirbtuvėlėse ,,Lankstiniai – Origamis“ ir ten lankstė žuvytę, tokia pat išlankstė ir namie su brolio, kuris dalyvavo tose pačiose dirbtuvėse pagalba. Jiems gana gerai pavyko. Tai tik įrodo, kad šis renginys buvo be galo naudingas mokiniams. Visi mokinai vienbalsiai pareiškė, kad turėdami galimybę dalyvautų tokiose dirbtuvėse dar ir dar kartą.

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos logopedė Rima Bielskienė

 

 

------------------------------------

 

     Vaškų vidurinės mokyklos Grūžių skyriaus vaikų emocijas po renginio turėjau galimybę pamatyti ir išgirsti jau kitą dieną. Didžioji dalis mokinių labai patenkinti tiek renginiu, tiek savo darbais. Ir teigė, kad jiems sekėsi darant darbelius, o jei kas ir nesisekė tai jie gavo daug pagalbos iš mokytojų ar jiems padedančių asistentų. Tačiau buvo keletas mokinių, kurie teigė, kad jiems nelabai patiko. Viena mokinė sakė, kad jai nepatiko todėl, kad buvo gėda dainuoti ant scenos. O kiti du mokiniai teigė, jog jiems nepatiko todėl, kad jie pakliuvo ne ten kur jie norėjo ir padarę darbelius iš molio negalėjo jų parsivežti. Visi vaikai grįžo su darbeliais rankose, juos rodė mokytojams ir draugams, o jų rankytės liko tuščios. Jiems dėl to buvo šiek tiek liūdna.

      Labai panašiai kalbėjo ir Vaškų vidurinės mokyklos mokiniai, kurie pirmiausiai džiaugėsi galimybe išvykti iš mokyklos ir susitikti su kitų mokyklų mokiniais. Ten jie pamatė pažįstamų veidų, pabendravo. Buvo keletas mokinių, kurie teigė, kad jiems nepatiko dėl to, kad nepavyko jų darbai, dar vežant namo subyrėjo, sulūžo.

 

      Išklausiusi visų mokyklų mokinių nuomones galiu drąsiai teigti, kad renginys pavykęs ir perduodu nuo visų dalyvavusių mokinių didžiulę padėką organizatoriams. Vaikai tikisi ir daugiau tokių renginių.

 

Vaškų vidurinės mokyklos ir Grūžių skyriaus logopedė Rima Bielskienė

 

------------------------------------------------

 

 Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokinių atsiliepimai:

 

„Labai patiko dirbtuvėlės, mokytoja mandagi, mane pagyrė, kvietė atvažiuoti ir kitais metais. Aš ten piešiau, gavosi labai gražus piešinys.“ (Bronislovas Rožėnas 3a kl.)

„Man labai patiko muzikos pamoka pas linksmą mokytoją. Dainavome dainelę apie lapę, plojome ir šokome. Man taip patiko, kad dainelę niūniavau autobusiuke visą kelią.“ (Fausta Bžėskytė 4a kl.)

„Iš dirbtuvėlių mes su Ernestu parsivežėme po medinį paukštelį, kurį pasidarėme patys, o mums padėjo mokytojas Klaudijus. Mano tėtis padės nudažyti paukštelį, o tada jį pasikabinsiu savo kambaryje. Aš norėčiau ir kitais metais dalyvauti tokiose dirbtuvėlėse, tik tada eičiau lipdyti iš molio.“ (Ignas Venckus 4a kl.)

„Mėgstu vaidinti, man patinka, kai pati vaidinu ir stebėti kitų vaidinimą. Todėl ir pasirinkau teatro pamoką. Mūsų grupėje buvo mokinių ir iš kitų mokyklų. Mokytoja Rasa man paskyrė vaidinti saulę, kiti mokiniai buvo „vėju“, „vilku“, „medkirčiu“, „babute“. Gavosi labai graži pasaka, mokytoja mus pagyrė ir buvome laimingi. Kitą kartą norėčiau pamėginti daryti darbelius iš gipso arba padainuoti smagią dainelę.“ (Akvilė Gabalytė 8a kl.)

   Dėkojame organizatoriams Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos dalyvavusių mokinių ir pagalbos mokiniui specialistų vardu už puikiai organizuotą renginį. Prisiminimai, patirti įspūdžiai šildys mokinių širdis dar ilgai.

Logopedė Irena Butkuvienė,

Specialioji pedagogė Sandra Uzėlė

 

-----------------------------------------------

 

      Gal ir pavėluotai rašau atsiliepimus apie renginį, vykusį specialiojoje mokykloje. Tačiau geriau vėliau negu niekad.

       Atsiliepimai tik patys geriausi ir nuoširdžiausi tiek mano, tiek vaikų. Eidami į renginį vaikai nerimavo. Vieni klausė, ką ten reikės daryti,ar nereikės skaityti. Kiti iš karto priešinosi, kad nieko nedarys.Viena mergaitė, bijodama paklysti svetimoje mokykloje, įsikabino man į parankę.

      O po šventės, tikrai taip drįstu sakyti, nuotaikos visiškai pasikeitė. Vaikai liko labai patenkinti. Jie noriai dalinosi įspūdžiais, įgavo pasitikėjimą savo jėgomis. Grįžtant į mokyklą klausė, o kada dar eisim.

      Taigi, mūsų vaikams tokių susitikimų tikrai reikia. Nuoširdžiai dėkoju savo ir dalyvavusių mokinių vardu renginio sumanytojams ir organizatoriams.

 

Lėvens pagrindinės mokyklos logopedė Irena Krapavickienė

Juda piršteliai, dirba galvelė

 

2014 m. kovo 21 d. į Tarnybos salę sugužėjo nemažas būrys Pasvalio specialiosios mokyklos lavinamųjų ir specialiųjų klasių mokinių. Jiems buvo paruošta edukacinė programa „Juda piršteliai, dirba galvelė“. Smagų, jau pavasariu ir Šv.Velykomis kvepiantį renginį organizavo bei vedė Tarnybos specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė, logopedė Ingrida Prakopienė.

Šia edukacine programa buvo siekiama tenkinti vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikius, skatinti bendravimą, lavinti vaikų smulkiąją motoriką, plėsti žodyną.

Pradžioje vaikai susipažino, aptarė pavasario požymius, kalbėjo apie artėjančias Šv.Velykas. Vėliau buvo atliekamos įvairios smulkiosios motorikos lavinimui skirtos užduotys. Mokiniai kūrybiškai konstravo pavasario gėlytes iš corn sticks medžiagos, dekoravo velykinius margučius smėliu, o kartu smagiai bendravo, lavino atmintį, dėmesį, plaštakos judesius ir kalbą.

Mokiniai išbandė SMART lentą ir jos vingrybes piešiant ant jos pirštu ar specialiu rašikliu. Renginį vainikavo bendras piešinys SMART lentoje ir saldžios dovanėlės. Atsidėkojant svečiai iš Pasvalio specialiosios mokyklos įteikė padėkas ir savo darbelius - pieštukines Tarnybos specialistėms Ingai ir Ingridai.

Manome, kad renginys puikiai pavyko, buvo netradicinis. Tai dar kartą įrodė, kad labai svarbu bendradarbiauti, dalintis turimomis technologijomis ir mokytis vieniems iš kitų.

 

ŠPT direktorė Andromeda Baršauskienė, 2014-03-24

 

Nauja draugystė

Pasvalys – Kėdainiai – Kupiškis

 

2014 m. kovo 19 d. Pasvalio Krašto muziejuje susitiko Kėdainių, Kupiškio ir Pasvalio rajonų švietimo įstaigų specialieji pedagogai ir logopedai. Visi dalyvavo gerosios darbo praktikos sklaidos renginyje „Kolega kolegai: specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo bei identifikavimo galimybės ir problemos“.

Atvykusios kolegės iš Kėdainių ir Kupiškio pirmiausia turėjo galimybę pasivaikščioti po Pasvalio krašto muziejų, susipažinti su mūsų krašto autentiškumu. Renginį  pradėjo Pasvalio rajono savivaldybės pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio pirmininkė Modestė Vaicekauskienė, tardama sveikinimo žodį. Prisistačius visoms renginio dalyvėms, prasidėjo pirmoji renginio dalis – pranešimų skaitymas. Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė supažindino su specialiuoju ugdymu ir švietimo pagalba Pasvalio rajone. Apie švietimo pagalbą Kėdainių rajone kalbėjo Jolanta Krasauskienė, o situaciją Kupiškyje pristatė Laima Kilkuvienė. Kavos pertraukėlės metu kolegės dūzgė kaip bitutės, dalijosi savo džiaugsmais ir rūpesčiais, susirado studijų laikų drauges, prisiminė jaunas dienas.  Po pertraukėlės išgirdome viešnių iš Kėdainių pranešimus apie projektinės veiklos įtaką ugdant vaikų kūrybiškumą (Asta Dikidži) ir apie vyresniųjų klasių mokinių motyvacijos skatinimą specialiojo pedagogo pamokose (Vitalija Minialgaitė). Kupiškio specialistė Liudvika Razgevičienė pristatė klausymo ir skaitymo įtaką vaiko kalbai. Sukurtų mokomųjų kompiuterinių priemonių panaudojimo galimybėmis specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdyme(si) dalijosi Pumpėnų vidurinės mokyklos logopedė Jovita Kondratavičienė. Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Inga Ruželienė pristatė leidinį „Pirminis mokinio gebėjimų vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje“. Rajono specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių darbus ir darbelius stendiniame pranešime „Atraskime kūrybiškumą savyje“ pristatė Pasvalio Švietimo pagalbos tarnybos specialistės Inga Kaulinskienė ir Ingrida Prakopienė. Po Suaugusiųjų švietimo skyriaus specialistės Danutės Morkūnienės padėkos žodžio, vyko trumpas  refleksinis renginio aptarimas. Modestė Vaicekauskienė įteikė po velykinį vaikų rankų darbo margutį svečiams ir po dovanėlių krepšelį rajonų pirmininkėms. Papietavusios Pasvalio specialiojoje mokykloje, turėjome galimybę išklausyti dar tris pranešimus. Pasvalio specialiosios mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo gerąja patirtimi dalijosi šios mokyklos pavaduotoja ugdymui Rita Vaikšnorienė. Apie projektinę veiklą ir neformalųjį ugdymą Pasvalio specialiojoje mokykloje pasakojo  Loreta Petrauskienė ir Bronė Mainonienė. Mūsų susitikimą baigėme pasivaikščiojimu po specialiąją mokyklą, kontaktinių duomenų pasikeitimu ir jau kito susitikimo su naujais draugais iš Kupiškio ir Kėdainių laukimu.

 

Vaškų vidurinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistė

Kristina Prakopienė, 2014-03-19

Atidaryta lankstinukų paroda „Mano kraštas" ir išradingai paminėtos valstybinės šventės

 

Pasvalio švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginis psichologinis skyrius pakvietė rajono mokyklų mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, prisiminti savo krašto istoriją, tradicijas ir padedant pagalbos mokiniui specialistams, mokytojams parengti bei sudalyvauti lankstinukų parodoje „Mano kraštas“. Parodos tikslas – ugdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių gebėjimą tinkamai atrinkti ir pateikti informaciją, skatinti kūrybinius polinkius, meninę saviraišką, estetinį skonį bei puoselėti tautinius jausmus.

2014 m. kovo 7 dieną visi dalyviai buvo pakviesti į lankstinukų parodos atidarymą ir paminėjo dvi brangias visiems lietuviams datas – vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją. Švietimo pagalbos tarnybos direktorė A. Baršauskienė priminė mokinukams svarbiausius istorinius faktus, jų svarbą ir reikšmę bei surengė smagią viktoriną „Ką žinai apie Lietuvą". Jos metu Svalios ir Lėvens pagrindinių mokyklų komandos stengėsi įrodyti, kurie daugiau žino apie savo kraštą, pažįsta savo krašto vietoves, svarbiausius šalies objektus, aiškinosi Lietuvosvalstybinių ženklų kilmę ir prasmę. Abi komandos buvo greitos, sumanios ir išradingos, draugiškai dalinosi uždirbtus taškus – saldainius su sirgaliais. Viktorinos dalyviai ir lankstinukų kūrėjai buvo apdovanoti padėkomis, o Tarnybos specialistės džiaugėsi Svalios pagrindinės mokyklos mokinukų „Žaliosios palangės“ dovanotais prieskoniais.

 Dėkojame Svalios, Lėvens, Pajiešmenių pagrindinių mokyklų, Saločių Antano Poškos, Vaškų, Pumpėnų vidurinių mokyklų, Pasvalio specialiosios mokyklos mokinukams ir jų pagalbos mokiniui specialistams bei mokytojams, kurių darbeliai puošia Tarnybos sienas.

Lankstinukų paroda „Mano kraštas“ veiks dar iki gegužės 1 d., tad kviečiame apsilankyti adresu Sodų g. 21 Pasvalyje.

 

Švietimo pagalbos tarnybos vyr. specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė

Konferencija „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas per įvairią veiklą“ Panevėžyje

 

2014 m. vasario 19 d. Panevėžio rajono švietimo centre vyko praktinė konferencija „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas per įvairią veiklą“. Joje dalyvavo ir Pasvalio rajono specialiosios pedagogės, logopedės, kurios dalinosi savo darbo patirtimi. Konferencijos metu buvo pristatyti 23 pranešimai, iš jų 7 stendiniai.   

Pranešėjai  pristatė įvairius mokymo metodus ir priemones, kurių pagalba galima motyvuoti mokinius, skleidė patirtį, kaip planuoti pamokas, užsiėmimus, kad jos būtų efektyvesnės ir įdomesnės mokiniams, pristatė naujųjų technologijų panaudojimo galimybes ugdomajame procese.

Mūsų metodinio būrelio pirmininkė, specialioji pedagogė metodininkė Modestė Vaicekauskienė pranešimo „Pirminis mokinio gebėjimų vertinimas bendrojo ugdymo mokykloje“ metu pristatė kartu su kolegėmis sukurtą leidinį, padėsiantį įvertinti mokinių lietuvių kalbos ir matematikos gebėjimus.

Pasvalio specialiosios mokyklos logopedė Sandra Maračinskienė skaitė pranešimą „Aš + Tu = Kalba“.Ji pasidalijo darbo patirtimi, kaip galima logopedinių pratybų dalis paversti popietėmis, viktorinomis, parodomis.

Seminaro pabaigoje Panevėžio rajono Žibartonių pagrindinės mokyklos vyr. specialioji pedagogė Kristina Vilienė vedė praktinę veiklą „Smulkiosios motorikos lavinimas naudojant vėlimo techniką“. Buvo išdalintos priemonės ir kiekviena dalyvė mokėsi velti sausuoju būdu. Laiką praleidome puikiai.

Konferencija patiko, nes joje viskas buvo kaip iš natų. Malonus priėmimas, visi pranešimai pateikti vaizdžiai ir aiškiai. Buvome labai svetingai ir šiltai priimtos. Konferencijos pabaigoje visiems dalyviams buvo įteiktos dovanėlės.

 

Pasvalio specialiosios mokyklos specialiosios pedagogės

Loreta Kavaliauskienė ir Rasa Gailiūnienė

 

Ieškojimai. Atradimai. Iššūkiai. Galimybės.

 

2014 m. vasario 18 d. Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Švietimo pagalbos specialistų gerosios patirties sklaida ugdymo procese: ieškojimai, atradimai, iššūkiai, galimybės“. Į konferenciją vyko ir 8 Pasvalio rajono pedagogai: neabejingi specialiojo ugdymo aktualijoms švietimo pagalbos specialistai ir viena pradinių klasių mokytoja konferencijoje dalijosi savo darbo patirtimi.

Pranešimą „Daryk, ką gali“ pristatė Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriaus pradinių klasių mokytoja metodininkė Dovilė Breivienė. Ji pasidalino savo patirtimi dirbant su pradinių klasių mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Ši mokytoja – viena iš pirmųjų mūsų rajone, nepabūgusi ir išbandžiusi įvairius metodus, priemones dirbdama su įvairių negalių, sutrikimų turinčiais mokiniais bendrojo ugdymo mokykloje.

Pumpėnų vidurinės mokyklos vyresnioji logopedė Jovita Kondrotavičienė pristatė savo priemones, kurtas PowerPoint programa. Tai labai puikios, žaismingos ir logopedinių pratybų metu naudojamos priemonės „Garsai, raidės, žodžiai“ ir „Žaidimai garso L įtvirtinimui“. Leidinį „Pirminio mokinio gebėjimų vertinimas bendrojo ugdymo mokykloje“ pristatė Pasvalio Svalios vyr. specialiosios pedagogės Inga Ruželienė ir Vilma Gegeckienė. Ši priemonė su kitomis rajono specialiosiomis pedagogėmis buvo labai atsakingai ruošta, išbandyta praktiškai ir jau turi pasisekimą specialistų darbe.

Stendinį pranešimą „Pasvalio specialiosios mokyklos mokyklos ieškojimai, atradimai, iššūkiai ir galimybės“ pristatė mokyklos pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė metodininkė Rita Vaikšnorienė.

Švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir specialistės – logopedė Ingrida Prakopienė ir vyresnioji specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė – stendiniame pranešime „Atraskime kūrybiškumą savyje“ pristatė, kaip pokyčiai švietimo sistemoje, specialiajame ugdyme privertė ieškoti naujų formų ir būdų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškumo galių plėtojimui. Pranešime pristatyti renginiai, nuo 2010 m. vykę Tarnyboje, kurių pagrindinis tikslas buvo mokinių kūrybiškumo skatinimas. Pranešimas iliustruotas nuotraukomis iš renginių – Kalėdinių atvirukų ir burbulų parodų, renginio, skirto Tėvų metams „Aš norėčiau, kad...“, Pasvalio specialiosios mokyklos mokinių parodos „Marmuravimas“, Velykinių darbelių parodos.

Ši konferencija dar kartą įrodė, kad mūsų rajono specialistai turi kuo pasidžiaugti, pasidalinti, kad jų darbo patirtis yra svarbi ir teigiamai įvertinta. Smagu išgirsti kitų miestų ir rajonų mokytojų, specialistų minčių, užmanymų, įžvalgų. Konferencijoje dalyvavo ne tik aplinkinių rajonų, didesnių miestų (Šiaulių, Kuršėnų, Pakruojo, Akmenės) mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, bet ir iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Plungės, Palangos, Panevėžio, Šilutės. Visos konferencijos metu buvo pristatyta apie 90 įvairių pranešimų, darbas vyko 6 sekcijose.

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla konferenciją organizuoja ne pirmą kartą, bet pirmoji – tarptautinė, nes buvo svečių iš Latvijos Rygos lietuvių vidurinės mokyklos. Turėjome progą palyginti Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemas, švietimo pagalbos specialistų darbo ypatumus.

Džiaugiamės patekę į konferenciją ir atstovavę Pasvalio rajonui.

 

Švietimo pagalbos tarnybos informacija

 Atrask sėkmę

 

Pasvalio specialioji mokykla yra švietimo sistemos grandis, suteikianti galimybę mokytis visiems Pasvalio ir aplinkiniuose rajonuose gyvenantiems, intelekto sutrikimą turintiems vaikams, nepajėgiantiems mokytis kartu su bendraamžiais bendrojo ugdymo mokyklose. Tai saugi, šiuolaikiška švietimo įstaiga, užtikrinanti kokybišką specialųjį pradinį, pagrindinį ir socialinių įgūdžių ugdymą ir suteikianti galimybę gyventi bendrabutyje. Mokykla, kurioje dirba aukštos profesinės kvalifikacijos specialistai, kuri atvira bendravimui ir bendradarbiavimui su įvairiomis institucijomis.

Mokyklos specialistai bendradarbiauja tarpusavyje, dalijasi gerąja patirtimi, gebateikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.

Vaikams, turintiems kompleksines negalias dėl vidutinio, žymaus, labai žymaus intelekto, sunkių, labai sunkių judesio ir padėties sutrikimų, yra įkurtas socialinės globos padalinys. Sunkią negalią turintiems  asmenims padalinyje teikiama dienos arba trumpalaikės socialinės globos paslauga. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos ar visos savaitės metu.

 Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniai ne matematikai, ne lituanistai, ne biologai, bet puikiai save išreiškia dailėje, muzikoje, teatre, technologijose, sporte. Jų sukurti darbai stebina parodų lankytojus ne tik mūsų rajone, bet ir respublikoje. Mokinių piešiniai ir sportiniai pasiekimai dažnai įvertinami respublikiniais prizais. Kad visi mokiniai galėtų atrasti savąjį AŠ, mokytojai jiems rengia įvairias neformaliojo ugdymo programas, kuriose dalyvaudami kiekvienas gali išbandyti save, atskleisti gebėjimus, talentus. Organizuojame daug tradicinių renginių, švenčių, ekskursijų, dalyvaujame įvairiuose projektuose, akcijose. Juk svarbiausia ne tai, kas esame, bet kuo galime tapti. Svarbiausia ne tai, kur stovime, bet kuria kryptimi judame. Čia, Pasvalio specialiojoje mokykloje prasideda ne tik tikrasis pažinimas, bet ir gražiausios svajonės, atradimų džiaugsmai, tikroji meilė gyvenimui.

Jei tau nesiseka, turi sunkumų, ateik pas mus ir atrask sėkmę.

 

Pasvalio specialiosios mokyklos

specialioji pedagogė metodininkė

Rita Vaikšnorienė, 2014-01-10

Renginys “Mokinio/vaiko sėkmė mano pamokoje/grupės veikloje”

 

Naujuosius 2014 metus pagalbos mokiniui specialistai pradėjo sausio 3d. susirinkę Pasvalio specialiojoje mokykloje, gerosios darbo praktikos renginyje „Mokinio/vaiko sėkmė mano pamokoje/grupės veikloje”.

Renginį pradėjo metodinio būrelio pirmininkė Modestė Vaicekauskienė linkėdama sėkmingų ir darbingų 2014 metų.

Pirmąjį pranešimą „Pasvalio specialiosios mokyklos socialinio padalinio ugdytinių veiklos sėkmės ir nesėkmės“ skaitė Pasvalio specialiosios mokyklos specialioji pedagogė Rita Vaikšnorienė. Susirinkusiems ji papasakojo apie pokyčius specialiojoje mokykloje, apie socialinės globos padalinio prisijungimą ir specialistų darbą su įvairias raidos negales turinčiais vaikais.

Pranešime „Žaidžiu spalvomis“ specialiosios mokyklos lavinamųjų klasių mokytojos Loreta Kavaliauskienė ir Ligita Stacevičienė supažindino su socialinės globos padalinio mokinių ir darbuotojų veikla kuriant ir puoselėjant jaukią padalinio aplinką. Specialistės parodė skaidres, kuriose užfiksuotos minėtos veiklos akimirkos.

Vaškų vidurinės mokyklos specialioji pedagogė, logopedė Kristina Prakopienė pranešime „Tu gali!“ papasakojo vienos mokinės, turinčios mokymosi sunkumų, istoriją. Specialistė akcentavo, kaip svarbu, jog specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius palaikytų, padrąsintų jį mokantys specialistai, mokytojai.

Mokinių vasaros poilsio stovyklos, valandėlių, išvykų metu patirtais mokinių ir pagalbos mokiniui specialistų įspūdžiais pasidalino Lėvens pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Ligita Rupštaitienė ir socialinė pedagogė Sonata Briedienė pranešime „Sėkmingas bendrųjų kompetencijų ugdymas kitoje veikloje“.

Pasvalio darželio-mokyklos „Liepaitė“ logopedė Aistė Tamošiūnienė ir meninio ugdymo specialistė Auksuolė Baliūnienė pranešime „Mokomės  kartu“ papasakojo apie korekcinį darbą ugdant kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčius vaikus, į jį integruojant meninę veiklą. Skaidrėse pamatėme įvairių renginukų akimirkas, kuriuose matyti, kaip naudinga ir smagu vaikus mokyti  per daineles ir žaidimus.

Metodinio būrelio pirmininkė Modestė Vaicekauskienė padėkojo visoms specialistėms parengusioms ir pristačiusioms pranešimus ir susirinkusiems perskaitė Suaugusiųjų švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Danutės Morkūnienės parengtą pranešimą „Mokymosi neuromokslas". Renginio dalyviai sužinojo apie naują medicinos, psichologijos, biologijos sritį, kuri nagrinėja chemines reakcijas, vykstančias nervų sistemoje. Neuromokslo specialistai teigia, kad taikant tam tikrus metodus galima paveikti smegenų dalis, atsakančias už emocijas, atmintį, motyvaciją, o tai labai svarbūs mokymo(si) faktorai.

Buvo aptartas 2014 m. metodinio būrelio veiklos planas.

 

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos

specialioji pedagogė Sandra Uzėlė, 2014-01-04

Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinis pasitarimas baigiant metus

 

   2013 m. gruodžio 23 dieną įvyko pagalbos mokiniui specialistų metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė M. Vaicekauskienė pasidžiaugė prieš didžiąsias metų šventes gausiai susirinkusiomis kolegėmis.

    Metodinio metu buvo skaityti pranešimai: „Pagalba mokantis matematikos" (I. Kaulinskienė), „Ką jaučia tėvai auginantys neįgalų vaiką?" ( S. Maračinskienė).

   Daug diskusijų sukėlė susisteminti rajono logopedų „Mokau vaikus tarti garsus", spec. pedagogų „Spec. pratybos mano mokykloje"( K. Prakopienė) apklausų duomenys.

    Buvo aptarti, teikti pasiūlymai 2014 m veiklos planui. Susirinkimą baigėme linkėjimais pailsėti, pasikrauti optimizmo, idėjų kitiems metams. Iškart po didžiųjų švenčių pagalbos mokiniui specialistai kviečiami dalyvauti Gerosios praktikos sklaidos dienoje ,,Mokinio/vaiko sėkmė mano pamokoje/grupės veikloje“.

 

Specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė, 2013-12-23

I.Kaulinskienes pranesimas.ppsx
Microsoft Power Point Presentation 88.8 KB
S.Maracinskienes pranesimas.ppsx
Microsoft Power Point Presentation 2.4 MB

Išvyka į regioninę sveikuolių konferenciją „Augu sveikas“

 

   2013 m. lapkričio 28 d. Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos 5a klasės mokiniai Justinas Kačerauskas ir Deimantas Dranickas drauge su mokyklos specialiosiomis pedagogėmis dalyvavo Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinėje mokykloje vykusioje regioninėje konferencijoje „Augu sveikas“. Į renginį sugužėjo mokiniai iš Kupiškio, Panevėžio, Anykščių bei Kauno mokyklų. Na, o Justinas ir Deimantas atstovavo Pasvalio rajoną.    

   Konferencijos metu buvo pristatyta net 18 pranešimų pačiomis įvairiausiomis sveikos gyvensenos temomis. Sužinojome, kodėl sveika gerti pieną, valgyti riešutus bei morkas. Išgirdome jaunystės bei ilgo gyvenimo paslaptis. Klausėmės mokinių pasakojimų apie jų mokyklose vykdomas įvairias sveikatingumo akcijas.

   Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos penktokai klausytojams nuotaikingai papasakojo apie praėjusiais mokslo metais mokykloje vykdytą 8 mėn. trukmės programą „Aukime sveiki“. Jaunieji mūsų krašto sveikuoliai sulaukė didžiausių publikos simpatijų bei plojimų.

   Visiems norime priminti lietuvių liaudies patarlę: „Kur sveikatos nėra, ten ir laimės nerasi“.

 

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos specialiosios pedagogės

Inga Ruželienė, Vilma Gegieckienė

 

Seminaras „Dizartrijų diagnostika, monitoringas bei šalinimo būdai“

 

  2013 m. spalio 7 dieną gausus būrys logopedžių iš Pasvalio bei Biržų rajonų dalyvavo Eglutės Šliauterienės seminare „Dizartrijų diagnostika, monitoringas bei šalinimo būdai“. Seminaras vyko Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginiame psichologiniame skyriuje.

  Užsiėmimo metu sužinojome ir pagilinome jau turimas žinias apie dizartrijas, jų formas, dizartrijų nustatymą pagal specifinius požymius.

  E. Šliauterienė pateikė išsamų dizartrijų tyrimo planą, pristatė savo sudarytą tyrimo kortelę, aptarė vertinimo kriterijus.

  Seminaro pabaigoje lektorė analizavo vaikų ir suaugusiųjų dizartrijos šalinimo ypatumus, pasidalino savo praktikoje išbandytais darbo būdais ir metodais. Daugelį pratimų išbandėme pačios.

 

Logopedė Ingrida Prakopienė, 2013-10-07

 

 

Mano svajonių mokytojas

 

   Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginis psichologinis skyrius kviečia į parodą „Mano svajonių mokytojas“. Pasvalio rajono mokyklų mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, išsakė ir užrašė savo mintis apie ugdytojus. Maloniai kviečiame apsilankyti adresu Sodų g. 21, Pasvalys (lopšelio-darželio „Žilvitis“ patalpose, II aukšte).

  Dėkojame Vaškų vidurinės mokyklos specialiajai pedagogei - logopedei Kristinai Prakopienei už išsaugotus mokinių darbus.

 

Švietimo pagalbos tarnybos informacija, 2013-10-05