VEIKLA 2017-2018 M.M.

2018 m. veiklos planas.pdf
Adobe Acrobat Document 185.7 KB

Rajoninis kūrybinis konkursas „Apšerkšniję mūsų žiemos“

 

Keista, kad  šv. Kalėdos ir Naujieji jau beveik čia pat, o sniego kaip ir nematyti... O taip norėtųsi nusileist rogutėmis nuo kalno, pasivaikščiot sniegu kvepiančiu mišku ar nugriuvus į sniegą tiesiog pagulėti... Jau jaučiu kaip kvepia sniegas, o Jūs ar jaučiat? Gal mūsų vaikų darbeliai, skirti konkursui, padės pajusti žiemos dvasią?

Baigėsi Pasvalio rajono Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės metodininkės Kristinos Prakopienės organizuotas rajoninis kūrybinis konkursas „Apšerkšniję mūsų žiemos“. Džiaugiamės sulaukę didelio susidomėjimo ir nuostabių darbų. Šiemet 23 darbelių sulaukėme iš Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriaus, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, Vaškų gimnazijos, Svalios progimnazijos, Pasvalio specialiosios mokyklos. Konkurso komisija rimtai padirbėjo, stengėsi pamatyti vaiką,  išrinko pačius nuoširdžiausius darbus ir paskelbė laureatų sąrašą.

I GRUPĖ: 1-3 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas ir individualizuotas programas.

I vieta Gabrielis B., Vaškų gimnazija

II vieta Aleksis A., Narteikių mokykla-darželis „Linelis“

III vieta Emilija K., Vaškų gimnazija

III vieta Lina C., Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija

II GRUPĖ: 4-7 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas ir individualizuotas programas.

I vieta Inesa L., Pasvalio specialioji mokykla

II vieta Skaistė S., Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija

II vieta Deimantas F., Narteikių mokykla-darželis „Linelis

III vieta Ieva G., Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija

III vieta Astijus S., Vaškų gimnazija

III GRUPĖ: 8-10 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas ir individualizuotas programas.

I vieta Raminta R., Pasvalio specialioji mokykla

II vieta Goda K., Vaškų gimnazija

III vieta Toma A., Pasvalio specialioji mokykla

Sveikiname nugalėtojus ir visus dalyvavusius šiame konkurse. Dėkojame mokytojoms, pagalbos mokiniui specialistėms, padėjusioms mokiniams patekti į šį konkursą ir  atskleisti savo kūrybiškumą.

 

Kristina Prakopienė, 2017-12-15

                                       Gerosios praktikos sklaidos renginys „Kolega kolegai“

 

   2017 m. lapkričio 10 dienos rytą Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistės susirinko į renginį „Kolega kolegai“, kur pristatė savo ruoštas metodines priemones.

   Renginį pradėjo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė A. Baršauskienė, kuri dėkojo kolegėms už geranoriškumą dalintis idėjomis ir linkėjo pasisemti gerų minčių ir įspūdžių.

   Pirmoji savo kurtą priemonę pristatė Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos specialistė Inga Ruželienė. Jos priemonė „Kalbos dalys: daiktavardis, būdvardis, veiksmažodis“ skirta mokyti, pažinti, diferencijuoti kalbos dalis.

   Svalios progimnazijos specialistės logopedė Alma Žeimienė pristatė kompiuterinę priemonę „Smagu kalbėtis“, paruoštą PowerPoint programa, priemonė skirta vaikų bendravimo skatinimui, žodyno turtinimui ir plėtimui, o specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė priemonę „Daržovės, vaisiai, uogos“, kurios tikslas - panaudojant vaizdinę medžiagą ir kūrybingai pateikiant užduotis, mokyti mokinius lietuvių kalbos fonetikos, morfologijos, sintaksės.

   Pasvalio lopšelio – darželio „Žilvitis“ specialistės Vita Krivickienė ir Gražina Baltrūnienė pristatė  kvarcinio smėlio dėžę ir parodė kaip ją naudoja įvairioms vaikų veikloms.

   Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos specialistės Sandra Uzėlė parodė „Stebuklingą dėžę“, kurią naudoja įvairių pratybų metu, o kita specialistė – Jolanta Baltaragienė pristatė stiklą, kurį naudoja piešiant, rašant, atliekant kitas užduotis.

   Pasvalio lopšelio - darželio logopedė ir mūsų metodinio būrelio pirmininkė Aistė Tamošiūnienė pristatė priemonę „Liežuvio Igno mankštelė“, skirtą žaismingai liežuvio ir lūpų mankštai. Ši priemonė respublikiniame mokymo priemonių ir jų aprašų konkurse „Žaidimų vaivorykštė“, kurį organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, laimėjo 1 vietą. Sveikiname Aistę!

   Dar daug įdomių priemonių pristatė kitų mokyklų pedagogės, visas priemones galima rasti knygoje „Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų kurtos metodinės priemonės 2017 m.“

   Nuoširdūs padėkos žodžiai toms, kurios pasidalino savo idėjomis. Smagu gauti gerų minčių ir idėjų, smagu ir dalintis!

 

Specialioji pedagogė – logopedė Violeta Angelienė, 2017-11-13       

 

„Aukso skraistė“

 

2017 m. spalio 26 d. Pasvalio Svalios progimnazijoje trečią kartą vyko rajoninis deklamavimo konkursas SUP mokiniams „Aukso skraistė“, kurį organizavo Lėvens pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Inga Ruželienė ir Svalios progimnazijos vyr. specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė. Dalyviai atvyko iš  aštuonių rajono mokyklų ir varžėsi 2-5,  6-9 klasių bei porinėse grupėse. Renginį vedė Onutė iš Svalios progimnazijos ir Viktorija iš Lėvens pagrindinės mokyklos.

Susirinkusieji stebėjo Svalios progimnazijos mokytojos Rasos Simonavičiūtės vadovaujamo teatro „KiTaip“ pasirodymą. Direktorei Aleksandrai Tribulskienei  skaitovams palinkėjus sėkmės, komisijai  teko nelengva užduotis įvertinti skaitovų pasirodymus. Aptariant girdėtos poezijos raiškumą ir skirstant nugalėtojų diplomus darbavosi komisijos pirmininkė ŠPT Pedagoginio psichologinio skyriaus spec. pedagogė metodininkė Inga Kaulinskienė, Svalios progimnazijos vyr. logopedė Alma Žeimienė ir vyr. socialinė pedagogė Lida Ubavičienė bei Lėvens pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė Sonata Briedienė.

2-5 klasių grupėje trečios vietos diplomai atiteko  Daujėnų pagrindinės mokyklos antrokei Kamilei ir Pajiešmenių pagrindinės mokyklos trečiokei Ramunei. Antra vieta paskirta  Pajiešmenių pagrindinės mokyklos ketvirtokui Daliui, o pirmos vietos diplomą į Vaškų gimnaziją išsivežė penktokė Neda.

6-8 klasių grupėje trečios vietos diplomas atiteko Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos  septintokui Bronislovui Rožėnui, antra vieta paskirta  Vaškų pirmokui gimnazistui Eivydui. Pirmos vietos diplomas pelnytai atiteko septintokei Inesai iš Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos.

Smagu buvo klausyti porinius eilėraščių deklamavimus. Komisijos sprendimu trečiosios vietos nugalėtojai brolis Dominykas ir sesutė Austėja iš Svalios progimnazijos bei penktokės Justina ir Gabrielė iš Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus. Antros vietos diplomas iškeliavo Į Pumpėnų gimnaziją, kurios penktokės Eimantė ir Augustė deklamavo J. Erlicko eilėraštį. Garbingiausias pirmos vietos diplomas atiteko ketvirtokėms Kamilei ir Kornelijai iš Lėvens pagrindinės mokyklos.

Visi dalyvavusieji apdovanoti padėkos raštais ir pradžiuginti saldžiomis dovanėlėmis buvo pakviesti susitikti kitais metais ir paskirti savo eiles ketvirtajam metų laikui- žiemai.

Svalios progimnazijos vyr. logopedė Alma Žeimienė, 2017-11-03