VEIKLA 2017-2018 M.M.

2018 m. veiklos planas.pdf
Adobe Acrobat Document 185.7 KB

Besibaigiant mokslo metams...

 

Birželio 12 – ąją, besibaigiant mokslo metams, Pasvalio rajono logopedai ir specialieji pedagogai metodinio būrelio susirinkimo metu diskutavo aktualiomis specialiojo ugdymo temomis.

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistė Kristina Prakopienė rajono kolegėms pristatė savo sukurtą ir sėkmingai kasdienėje praktikoje taikomą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių vertinimo ir įsivertinimo sistemą.  Specialistė demonstravo logopedinių bei specialiųjų pratybų metu jos pačios ir mokinių kruopščiai, nuosekliai pildomų dienoraščių/ aplankų pavyzdžius.  Kolegėms aktyviai užduodant klausimus aptarta neabejotina formuojamojo vertinimo sistemos nauda.

Vita Krivickienė ir  Gražina Baltrūnienė, Pasvalio darželio – lopšelio „Žilvitis“ specialistės, pasidalino šviežiais, glaudžia partneryste su Pasvalio Specialiąja mokykla grįsto projekto „Kai prabyla pirštininės lėlės“, įspūdžiais. Dviem etapais vykusios edukacinės programos specialiosios mokyklos bei lopšelio – darželio specialiųjų grupių ugdytiniams dovanojo naujas patirtis ir geras emocijas. Specialisčių komandos organizuotuose užsiėmimuose vaikai susipažino su pirštininių lėlių įvairove bei patys mokėsi jas gaminti, žaidė imitacinius, logoritminius žaidimus, dainavo daineles, piešė, lygino, skaičiavo ir užsiėmė kita turininga pažintine veikla.

Apie netradicinius tėvų susirinkimus, organizuojamus Pasvalio Specialiojoje mokykloje, kalbėjo logopedė Sandra Maračinskienė. Susitikimuose „Prie arbatos puodelio“, vykdomuose mokyklos pagalbos mokiniui specialistų iniciatyva, mokinių tėvai  dalyvauja noriai. Specialistė džiaugėsi kasmet augančiu jų susidomėjimu ir aktyvumu. Skirtingose edukacinės mokyklos erdvėse vykstančiuose užsiėmimuose tėvai įgyja naujų žinių, mokosi geriau pažinti savo vaiką, jo emocijas, dalyvauja praktinėse veiklose, skatinančiose pozityvias tarpusavio bendravimo formas.

Pasvalio r. ŠPT vadovė Andromeda Baršauskienė aptarė ateinančių mokslo metų aktualijas, susijusias su pagalbos mokiniui specialistų darbo reglamento pakeitimais, priminė svarbiausius pirminio bei pakartotinio vertinimo dokumentų rengimo kriterijus.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos

specialioji pedagogė Inga Ruželienė, 2018-06-12

Rajoninė matematikos olimpiada „Du plius du kart du“ Vaškų gimnazijoje

 

Balandžio 30 dieną Vaškų gimnazijoje įvyko IV-oji rajoninė matematikos olimpiada „Du plius du kart du“, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurią suorganizavo Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistė metodininkė Kristina Prakopienė. Ir šiemet dalyvavo 12 komandų. Rungėsi ir suko galvas Pasvalio Svalios, Lėvens, Ustukių, Pajiešmenių, Pumpėnų, Joniškėlio ir Vaškų mokiniai. Mokinius atlydėjusios mokytojos turėjo progą prie puodelio kavos pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais, o vaikai, įsikūrę jaukiame matematikos kabinete, bandė įveikti matematinius  uždavinius.

Komisijos vertinimo komisija (Inga Kaulinskienė, Pasvalio r. ŠPT Pedagoginio psichologinio skyriaus specialioji pedagogė metodininkė ir Nida Butėnienė, Vaškų gimnazijos matematikos vyr. mokytoja) išrinko nugalėtojus.

Matematikų taurės šiemet atiteko: Lėvens pagrindinės mokyklos komandai Rokui B. ir Pijui R. iš vyresniųjų grupės bei Pasvalio Svalios progimnazijos komandai Marijai M. ir Matui S. iš jaunesniųjų grupės. Antrąja vieta džiaugiasi Pasvalio Svalios progimnazijos ir Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės gimnazijos komandos, o trečiąja – Pajiešmenių pagrindinės mokyklos, Pumpėnų ir Vaškų gimnazijų komandos. Kiti mokiniai gavo padėkas ir saldžiuosius prizus. Nenusiminkite, jei šiemet taurė jums neatiteko, galbūt kiti metai bus sėkmingesni.

 

Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

 Kristina Prakopienė, 2018-05-05

Respublikinis kūrybinis konkursas „Spalviukų šalyje“

Šiais metais įvyko jau septintasis respublikinis kūrybinis konkursas, kurio dėka vaikai stengėsi greičiau prikelti spalvas įdomesniam ir linksmesniam gyvenimui.

Šiais metais darbeliai atkeliavo net iš 39 ugdymo įstaigų. Dalyvavo mokinukai iš Akmenės, Alytaus, Anykščių, Joniškio, Kalvarijos, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Marijampolės, Nemėžio, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, Rokiškio, Šakių, Šiaulių, Šilalės, Šilutė, Tauragės, Vilniaus, Užvenčio, Varėnos. Gautas 151 darbelis. Juose kūrybingi vaikai kūrė eilėraštukus, pasakas, miniatiūras, daug darbų skirta Lietuvos gamtos grožiui. Darbai rašyti kompiuteriu, piešinėliai ir pačių piešti, ir ieškota tinkamo paveikslėlio internete. O kiek programų įvaldė mūsų mokinukai! Konkurse dalyvauti vaikus paskatino mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Darbeliai unikalūs, nuoširdūs, patrauklūs ir nepakartojami.

Darbų vertinimo komisiją ilgai ir sunkiai dėliojo prizines vietas ir pagaliau išrinkti nugalėtojai aštuoniuose pogrupiuose. Mokiniams, užėmusiems prizines vietas, konkurso organizatorė į jų ugdymo įstaigas išsiuntė diplomus ir atminimo dovanėles, o kiti dalyviai gavo padėkas. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai bei darbų vertintojai gavo Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus pažymas.

Ne mažiau darbelių tikimasi sulaukti ir kitų metų pavasariniame konkurse.

 

Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

Kristina Prakopienė, 2018-04-09

1 vieta 5-7 IN Justinas Kodėl duona juod
Adobe Acrobat Document 105.4 KB
1 vieta 8-10 IN Urtė Mūsų vėliavos spalv
Adobe Acrobat Document 124.9 KB
1 vieta 8-10 IN Inga Lietuviškiausia.pdf
Adobe Acrobat Document 97.0 KB
1 vieta 5-7 IN Justinas Kodėl duona juod
Adobe Acrobat Document 105.4 KB
1 vieta 2-4 PR Vidmantas Trys karaliai.p
Adobe Acrobat Document 128.0 KB

Dalyvavome respublikinėse kūrybinėse dirbtuvėse

 

    Kovo 22 d. grupelė Pasvalio rajono specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių pradinių klasių mokinukų lydimi jiems padedančių pagalbos mokiniui specialisčių dalyvavo respublikinėse kūrybinėse dirbtuvėse, kurios vyko Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje. Idėja surengti kūrybines dirbtuves specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams kilo šios mokyklos logopedei ekspertei Aistei Fiurst. Dirbtuvėse dalyvavo 1-4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ir pagalbos mokiniui specialistai iš Pasvalio rajono Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės, Pumpėnų, Skaistgirio gimnazijų, Pasvalio Pajiešmenių, Pakruojo „Žemynos“, Gasčiūnų, Pasvalio Lėvens ir Joniškio „Saulės“ pagrindinių mokyklų, Šiaulių „Juventos“ ir Mato Slančiausko progimnazijų.

    Susirinkusius pasveikino direktorius Tomas Armonavičius ir pavaduotoja ugdymui Lina Valiukienė. Pasižiūrėję meninę programėlę, visi kibome į užsiėmimus. Renginio organizatoriai subūrė mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus bendram tikslui – padėti mokiniams pasigaminti mokymosi priemones, kurios palengvintų mokymosi programos įsisavinimą. Veiklose dalyvavo apie 40 mokinių ir 12 mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų. Kūrybinėse dirbtuvėse vaikams  talkino mokinių tarybos atstovai.  Mokiniai galėjo pasigaminti laikrodį, kalbos dalių ir žodžio dalių korteles, skaičių namelį, skaičiavimo rankytes, klausimų pieštukus, dvibalsių juosteles, raidyną.

   Kol vaikai gamino priemones, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo mokyklos psichologės užsiėmime „Savęs pažinimas per juokus“.

  Darbų užbaigimas ir refleksija vyko aktų salėje. Visi džiaugėsi pasigamintais darbais, ekrane grožėjosi savo veiklos akimirkomis. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams įteikti pažymėjimai, mokiniams – padėkos. Vaikai į savo mokyklas parsivežė ne tik puikią nuotaiką, bet ir pačių pasigamintas priemones, kurias galės naudoti lietuvių kalbos, matematikos ir kitų pamokų metu.

 

Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės

                                                                                     Irena Butkuvienė ir Sandra Uzėlė, 2018-03-26

Rajoninis kūrybinis konkursas „Apšerkšniję mūsų žiemos“

 

Keista, kad  šv. Kalėdos ir Naujieji jau beveik čia pat, o sniego kaip ir nematyti... O taip norėtųsi nusileist rogutėmis nuo kalno, pasivaikščiot sniegu kvepiančiu mišku ar nugriuvus į sniegą tiesiog pagulėti... Jau jaučiu kaip kvepia sniegas, o Jūs ar jaučiat? Gal mūsų vaikų darbeliai, skirti konkursui, padės pajusti žiemos dvasią?

Baigėsi Pasvalio rajono Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės metodininkės Kristinos Prakopienės organizuotas rajoninis kūrybinis konkursas „Apšerkšniję mūsų žiemos“. Džiaugiamės sulaukę didelio susidomėjimo ir nuostabių darbų. Šiemet 23 darbelių sulaukėme iš Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriaus, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, Vaškų gimnazijos, Svalios progimnazijos, Pasvalio specialiosios mokyklos. Konkurso komisija rimtai padirbėjo, stengėsi pamatyti vaiką,  išrinko pačius nuoširdžiausius darbus ir paskelbė laureatų sąrašą.

I GRUPĖ: 1-3 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas ir individualizuotas programas.

I vieta Gabrielis B., Vaškų gimnazija

II vieta Aleksis A., Narteikių mokykla-darželis „Linelis“

III vieta Emilija K., Vaškų gimnazija

III vieta Lina C., Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija

II GRUPĖ: 4-7 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas ir individualizuotas programas.

I vieta Inesa L., Pasvalio specialioji mokykla

II vieta Skaistė S., Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija

II vieta Deimantas F., Narteikių mokykla-darželis „Linelis

III vieta Ieva G., Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija

III vieta Astijus S., Vaškų gimnazija

III GRUPĖ: 8-10 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas ir individualizuotas programas.

I vieta Raminta R., Pasvalio specialioji mokykla

II vieta Goda K., Vaškų gimnazija

III vieta Toma A., Pasvalio specialioji mokykla

Sveikiname nugalėtojus ir visus dalyvavusius šiame konkurse. Dėkojame mokytojoms, pagalbos mokiniui specialistėms, padėjusioms mokiniams patekti į šį konkursą ir  atskleisti savo kūrybiškumą.

 

Kristina Prakopienė, 2017-12-15

                                       Gerosios praktikos sklaidos renginys „Kolega kolegai“

 

   2017 m. lapkričio 10 dienos rytą Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistės susirinko į renginį „Kolega kolegai“, kur pristatė savo ruoštas metodines priemones.

   Renginį pradėjo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė A. Baršauskienė, kuri dėkojo kolegėms už geranoriškumą dalintis idėjomis ir linkėjo pasisemti gerų minčių ir įspūdžių.

   Pirmoji savo kurtą priemonę pristatė Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos specialistė Inga Ruželienė. Jos priemonė „Kalbos dalys: daiktavardis, būdvardis, veiksmažodis“ skirta mokyti, pažinti, diferencijuoti kalbos dalis.

   Svalios progimnazijos specialistės logopedė Alma Žeimienė pristatė kompiuterinę priemonę „Smagu kalbėtis“, paruoštą PowerPoint programa, priemonė skirta vaikų bendravimo skatinimui, žodyno turtinimui ir plėtimui, o specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė priemonę „Daržovės, vaisiai, uogos“, kurios tikslas - panaudojant vaizdinę medžiagą ir kūrybingai pateikiant užduotis, mokyti mokinius lietuvių kalbos fonetikos, morfologijos, sintaksės.

   Pasvalio lopšelio – darželio „Žilvitis“ specialistės Vita Krivickienė ir Gražina Baltrūnienė pristatė  kvarcinio smėlio dėžę ir parodė kaip ją naudoja įvairioms vaikų veikloms.

   Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos specialistės Sandra Uzėlė parodė „Stebuklingą dėžę“, kurią naudoja įvairių pratybų metu, o kita specialistė – Jolanta Baltaragienė pristatė stiklą, kurį naudoja piešiant, rašant, atliekant kitas užduotis.

   Pasvalio lopšelio - darželio logopedė ir mūsų metodinio būrelio pirmininkė Aistė Tamošiūnienė pristatė priemonę „Liežuvio Igno mankštelė“, skirtą žaismingai liežuvio ir lūpų mankštai. Ši priemonė respublikiniame mokymo priemonių ir jų aprašų konkurse „Žaidimų vaivorykštė“, kurį organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, laimėjo 1 vietą. Sveikiname Aistę!

   Dar daug įdomių priemonių pristatė kitų mokyklų pedagogės, visas priemones galima rasti knygoje „Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų kurtos metodinės priemonės 2017 m.“

   Nuoširdūs padėkos žodžiai toms, kurios pasidalino savo idėjomis. Smagu gauti gerų minčių ir idėjų, smagu ir dalintis!

 

Specialioji pedagogė – logopedė Violeta Angelienė, 2017-11-13       

 

„Aukso skraistė“

 

2017 m. spalio 26 d. Pasvalio Svalios progimnazijoje trečią kartą vyko rajoninis deklamavimo konkursas SUP mokiniams „Aukso skraistė“, kurį organizavo Lėvens pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Inga Ruželienė ir Svalios progimnazijos vyr. specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė. Dalyviai atvyko iš  aštuonių rajono mokyklų ir varžėsi 2-5,  6-9 klasių bei porinėse grupėse. Renginį vedė Onutė iš Svalios progimnazijos ir Viktorija iš Lėvens pagrindinės mokyklos.

Susirinkusieji stebėjo Svalios progimnazijos mokytojos Rasos Simonavičiūtės vadovaujamo teatro „KiTaip“ pasirodymą. Direktorei Aleksandrai Tribulskienei  skaitovams palinkėjus sėkmės, komisijai  teko nelengva užduotis įvertinti skaitovų pasirodymus. Aptariant girdėtos poezijos raiškumą ir skirstant nugalėtojų diplomus darbavosi komisijos pirmininkė ŠPT Pedagoginio psichologinio skyriaus spec. pedagogė metodininkė Inga Kaulinskienė, Svalios progimnazijos vyr. logopedė Alma Žeimienė ir vyr. socialinė pedagogė Lida Ubavičienė bei Lėvens pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė Sonata Briedienė.

2-5 klasių grupėje trečios vietos diplomai atiteko  Daujėnų pagrindinės mokyklos antrokei Kamilei ir Pajiešmenių pagrindinės mokyklos trečiokei Ramunei. Antra vieta paskirta  Pajiešmenių pagrindinės mokyklos ketvirtokui Daliui, o pirmos vietos diplomą į Vaškų gimnaziją išsivežė penktokė Neda.

6-8 klasių grupėje trečios vietos diplomas atiteko Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos  septintokui Bronislovui Rožėnui, antra vieta paskirta  Vaškų pirmokui gimnazistui Eivydui. Pirmos vietos diplomas pelnytai atiteko septintokei Inesai iš Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos.

Smagu buvo klausyti porinius eilėraščių deklamavimus. Komisijos sprendimu trečiosios vietos nugalėtojai brolis Dominykas ir sesutė Austėja iš Svalios progimnazijos bei penktokės Justina ir Gabrielė iš Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus. Antros vietos diplomas iškeliavo Į Pumpėnų gimnaziją, kurios penktokės Eimantė ir Augustė deklamavo J. Erlicko eilėraštį. Garbingiausias pirmos vietos diplomas atiteko ketvirtokėms Kamilei ir Kornelijai iš Lėvens pagrindinės mokyklos.

Visi dalyvavusieji apdovanoti padėkos raštais ir pradžiuginti saldžiomis dovanėlėmis buvo pakviesti susitikti kitais metais ir paskirti savo eiles ketvirtajam metų laikui- žiemai.

Svalios progimnazijos vyr. logopedė Alma Žeimienė, 2017-11-03