PRIEMONĖS

Kviečiamos specialiosios pedagogės ir logopedės pasidalinti savo priemonėmis.

  

   Leidykla „PRESVIKA“ išleido Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus vyr. logopedės Ingos Ruželienės paruoštą pratybų sąsiuvinį su užduotimis akustiškai panašiems garsams mokytis „Mokausi skirti garsus“.


   Pratybų sąsiuvinį galima įsigyti knygynuose arba http://www.presvika.lt/lt/katalogas/knyga.php?id=2024


Nuoširdų AČIŪ tariame Ingai!


 

   Pagaliau ilgai lauktas ir kruopščiai parengtas Pasvalio rajono specialiųjų pedagogių leidinys, padėsiantis įvertinti mokinių lietuvių kalbos ir matematikos gebėjimus.

 

Nuoširdžiai sveikiname autores: Ingą Ruželienę, Ligitą Rupštaitienę, Vilmą Gegieckienę, Modestę Vaicekauskienę, Singridą Bobrevičienę!

 

Dėl galimybės įsigyti leidinį teirautis

el.paštu inga.siv@gmail.com

  Pumpėnų vidurinės mokyklos vyr.logopedė Jovita Kondratavičienė sukūrė dvi naujas mokymo priemones (CD). Mokymo priemonė "Žaidimai garso "L" įtvirtinimui" jau aprobuota ekspertų komisijos ir puikiai įvertinta.

 

  Priemonę "Garsai, raidės, žodžiai" Jovita pristatė sausio 15 d. pirmojo metodinio būrelio susirinkimo metu. Priemonė bus aprobuota ekspertų komisijos vėliau.

 

  Norinčius įsigyti šias priemones, kviečiame kreiptis į autorę el.paštu jovita.dsc@gmail.com

 

DĖKOJAME JOVITAI, KAD JI KURIA IR DALINASI!

 

MOKYMO PRIEMONĖ „Žaidimai garso “L” įtvirtinimui“


CD TURINYS:

Dalijamoji medžiaga

Garsų [l], [l] tarimo mokymas:

  Taisyklingas garso tarimas

  Artikuliacinės mankštos pratimai

Izoliuoto garso [l] tarimo įtvirtinimas:

  Burbulai

  Labirintas

Garsas [l] skiemenyse:

  Burbulai ([l] atvirame skiemenyje)

  Burbulai ([l] uždarame skiemenyje)

  Voratinklis ([l] priebalsių samplaikose)

Garsas [l] skiemenyse, žodžiuose:

  Pastriksėkim (las žodžio pabaigoje)

  Kokia tai pasaka? ([l] uždarame ir atvirame skiemenyje)

  Gėlytė ([l] priebalsių samplaikose)

  Garsas [l] skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose:

  Kas paslėpta? ([l] skiemenyje la)

  Kas paslėpta? ([l] skiemenyse lo, lū)

  Pereikim per upę ([l] skiemenyse lau, lai)

  Dėlionė ([l] mišriuosiuose dvigarsiuose)

  Susipažinkime, mes – drakoniukai.

Foneminės klausos lavinimas:

  Žodžių skrynelė

  Paveikslėlių albumas

  Traukinukas (LRSPA konkurso „Kuriame ir dalinamės“ prizininkas)

  Slėpynės

  Kuriame skiemenyje [l], [l’]

 

   Mokymo priemonė „Garsai, raidės, žodžiai“ skirta gebėjimo pažinti kalbos garsus ir nustatyti jų vietą žodyje ugdymui, garsinės žodžių analizės mokymui. Priemonė įgarsinta.

    Užduotyje “Slėpynės” mokiniai nustato, kur (pirmas, paskutinis ar žodžio viduryje) yra nurodytas (pasirinktas) garsas. Teisingai atlikę užduotį, jie “randa” pasislėpusį drakoniuką. Kiekvienai raidei skirta 9-12 žodžių.

    “Sveikos, raidės” užduotyse žodžių raidės žymimos skrituliukais. Reikia paspausti skrituliuką, žymintį pasirinktos raidės vietą žodyje. Jei tai neteisinga figūra, ji pakeičia spalvą. Jei mokinys pasirinko teisingai, užsirašo raidė.

    Pasitaiko, kad vaikai jau pažįsta visas ar beveik visas raides, tačiau labai sunkiai išmoksta analizuoti žodžius garsais, jungti juos į skiemenis. Jie praleidžia raides, sukeičia raides, skiemenis vietomis, prirašo nereikalingų, sutrumpina žodžius. Garsinės analizės įgūdžiai formuojami atliekant užduotis, pateiktas priemonėje “Aš rašau”. Septyniolika užduočių yra suskirstytos grupėmis: žodžiai iš keturių garsų, penkių garsų, penkių garsų su dvigarsiais, šešių garsų su atvirais skiemenimis, šešių garsų su uždarais skiemenimis, su priebalsių samplaikomis, su dvibalsiais. Kiekvienoje užduotyje yra dvylika žodžių ir dėlionė, uždengta dvylika lapelių. Parašius žodį, atsiverčia dėlionės lapelis, kol atidengiamas visas paslėptas paveiksliukas.

 

 

   Išleistas aprobuotų IKT priemonių diskas "Skriskite, žodžiai". Jame 30 priemonių,  skirtų vaikų/mokinių kalbiniams įgūdžiams lavinti. Net 9 autorės pateikė savo priemones, ruoštas PowerPoint, Exel programomis.

 

Štai galutinis CD variantas!
Štai galutinis CD variantas!
Pirmieji diskai!
Pirmieji diskai!

Priemonės iš parodos, skirtos specialiųjų poreikių mokinių ugdymui

2009 m. gegužė-birželis.