BIRŽELIO MĖNESIO RENGINIAI

 

  Kviečiame dalyvauti Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos (LRSPA) organizuojamame KOMPIUTERINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE „Kuriame ir dalinamės“ pagal projektą „Informacinių komunikacinių technologijų taikymas inkliuziniame ugdyme“.

 

  Konkurso tikslas – plėtoti IKT taikymo inkliuzinėje mokykloje gerąją patirtį ir skatinti mokytojus, specialiuosius pedagogus, studentus skleisti individualiai įgytą bei UPC koordinuotų projektų metu sukauptą patirtį, žinias ir idėjas.

 

Daugiau informacijos prisegtuke.

IKT priemoniu konkurso NUOSTATAI.pdf
Adobe Acrobat Document 112.8 KB

2012 m. birželio 13 d. susitikimas su Rokiškio rajono pagalbos mokiniui specialistėmis.

9.30 - bendras susitikimas Pasvalio r. sav. PPT.

11.00 - edukacinė išvyka į Joniškėlio Karpio dvarą.

GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIAI

 

 

2012 m. gegužės 31 d. (Šiaulių universiteto biblioteka, 205 aud., Vytauto g. 84, Šiauliai) kviečiame dalyvauti ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ, PROFESINIS KONSULTAVIMAS: EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ PATIRTIS.

 

Daugiau informacijos ir registracija čia

2012 m. gegužės 10 d. Pasvalio rajono Vaškų vidurinė mokykla kviečia į Rajoninę mokytojų ir mokinių metodinę - praktinę konferenciją „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bei užimtumo kokybės gerinimas Pasvalio rajone“.

 

Daugiau informacija prisegtuke.

KVIETIMAS.doc
Microsoft Word Document 48.5 KB
KONFERENCIJOS PROGRAMA.doc
Microsoft Word Document 178.0 KB

BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIAI

 

Balandžio 13 d. 9 val. psichologas, konsultantas K.Daugėla kviečia psichologus, socialinius, specialiuosius pedagogus, klasių auklėtojus į seminarą ,,Naujos pagalbos vaikui ir šeimai galimybės“. Teoriniame – praktiniame 8 akad. val. seminare dalyviai sužinos, ką atskleidžia sisteminė – fenomenologinė psichologija ir šeimos konsteliacija, analizuos neadekvataus, pasyvaus ar agresyvaus elgesio bei mokymosi, socializacijos, pagalbos priėmimo sunkumų priežastis, požymius, pagalbos ir konfliktų sprendimo būdus.

 

Dalyvio mokestis – 50 Lt, pažymėjimas – 2 Lt. Seminaras vyks Pedagogų švietimo skyriuje (Vilniaus 2/14, Pasvalys).

Būtina registracija tel. 52332 arba el. paštu mokytojusvietimas@gmail.com

Balandžio 20-21 d. Šiaulių universitete vyks Lietuvos logopedų asociacijos konferencija "Kalbėjimo, balso ir kalbos sutrikimų įveikimo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai".

Daugiau informacijos prisegtuke.

 

2012 04 20-21 Siauliu konferencija.pdf
Adobe Acrobat Document 9.3 KB
Pranešimų temos.doc
Microsoft Word Document 38.5 KB

Balandžio 26 d. vyks Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto organizuojama tarptautinė konferencija „Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu“.

Daugiau informacijos prisegtuke.

Konferencija Siauliuose balandzio men..p
Adobe Acrobat Document 104.1 KB

KOVO MĖNESIO RENGINIAI

 

2012 m. kovo mėn. 22 d. 10.30 val. Respublikinė konferencija „Pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams ikimokyklinio ugdymo įstaigose: pasiekimai ir problemos” Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (Herkaus Manto g. 77, Klaipėda).

Daugiau informacijos prisegtuke.

Konferencija Klaipedoje.pdf
Adobe Acrobat Document 57.5 KB

2012 m. kovo 2 d. Šiauliuose Respublikinė mokytojų ir mokinių metodinė - praktinė konferencija PASAULIS, KURIAME MES GYVENAME.

Daugiau informacijos prisegtuke

Kvietimas i konferencija.doc
Microsoft Word Document 49.5 KB

VASARIO MĖNESIO RENGINIAI

 

2012 m. vasario 22 d. 10 val. Vilniaus darželyje-mokykloje „Lokiukas“, I. Šimulionio g. 8 Mokyklų tobulinimo centro seminaras „IKT taikymas logopedo darbe. Mokomųjų kompiuterinių priemonių naudojimas ir rengimas“ (6 akad. val.).

Lektorė: Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ logopedė metodininkė Galina Danilienė, IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo specialiajame ugdyme konsultantė.

Daugiau informacijos čia

2012 m. vasario mėn. 17 d. Šiaulių Juventos progimnazijoje Respublikinė metodinė – praktinė konferencija SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO POKYČIAI IR AKTUALIJOS.

Daugiau informacijos prisegtuke.

Konferencija_Specialioji_pedagogine_paga
Adobe Acrobat Document 591.7 KB

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, š.m. vasario 2-3 d. Vilniuje, š.m. vasario 8-9 d. Klaipėdoje ir š.m. vasario 23-24 d. Kaune organizuoja seminarus, skirtus specialiesiems pedagogams ir logopedams, dirbantiems su specialiosiomis mokymo priemonėmis.

Daugiau informacijos prisegtuke.

SEMINARAI SPECIALISTAMS.pdf
Adobe Acrobat Document 60.6 KB

Kviečiame į mokymus ugdymo įstaigų specialistus!

Seminarų pradžia: 10 val.

Seminaro trukmė: 8 akad. valandos

Seminarai vyks: Kaune - K.Petrausko g. 26; 

                       Vilniuje - Studentų g. 39, Vilniaus Pedagoginis Universitetas

 

Daugiau informacijos prisegtuke!

Kvietimas į mokymus.pdf
Adobe Acrobat Document 503.8 KB

SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI

 

2012 m. sausio 4 d. 10 val. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 16 kab. gerosios darbo praktikos sklaida pagalbos mokiniui specialistų metodiniame būrelyje.

2012 m. sausio 5 d. 10 val. Vilniaus darželyje-mokykloje „Lokiukas“, I. Šimulionio g. 8 Mokyklų tobulinimo centro seminaras „IKT taikymas logopedo darbe. Mokomųjų kompiuterinių priemonių naudojimas ir rengimas“ (6 akad. val.).

Lektorė: Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ logopedė metodininkė Galina Danilienė, IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo specialiajame ugdyme konsultantė.

Daugiau informacijos prisegtuke.


IKT logopedui.pdf
Adobe Acrobat Document 52.6 KB

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

 

2011 m. gruodžio 15 d. viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius" Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja keturių valstybės planavimo projektų „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-003), „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-004) ir „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-005), finansuojamų Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, baigiamąją konferenciją „Į pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai".

Konferencijas tikslas - aptarti švietimo sistemos, švietimo pagalbos teikimo mokiniui sistemos kaitą Lietuvoje, užsienio šalių patirtį šiose srityje, pristatyti įgyvendinamų valstybės planavimo projektų pasiektus rezultatus, sukurtus produktus, pridėtinę vertę, aptarti naudą mokiniui, mokytojui ir mokyklai, perspektyvas ir tęstinumą.

Konferencijos programa prisegtuke.

Konferencijos programa 2011-12-15.pdf
Adobe Acrobat Document 223.3 KB

LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIAI

 

2011 m. lapkričio 29 d. 11.00 val. RESPUBLIKINĖ PRAKTINĖ METODINĖ KONFERENCIJA „Netradicinės veiklos kryptys neformaliojo ugdymo kontekste“ Panevėžio specialiojoje mokykloje.

Daugiau informacijos prisegtuke.

kvietimas i konferencija ir dalyviu anke
Microsoft Word Document 2.9 MB

2011 m. lapkričio mėn. 26 d. 10 val. Šiaulių universiteto 225 aud. vyks Lietuvos logopedų asociacijos seminaras.

Daugiau informacijos prisegtuke.

LLA.pdf
Adobe Acrobat Document 48.5 KB

Lapkričio 25 d. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ konferencija „Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo rezultatų apibendrinimas“.

Daugiau informacijos prisegtuke.

Konferencijos darbotvarke.pdf
Adobe Acrobat Document 287.6 KB

Kaune - lapkričio 18 d., Vilniuje - lapkričio 25 d. Seminaras ugdymo įstaigų specialistams SUP VAIKAI. HIPERAKTYVYMAS. AGRESYVUS VAIKAS. Kviečiame dalyvauti!

Daugiau informacijos prisegtuke.

Hiperaktyvus_vaikas.pdf
Adobe Acrobat Document 357.9 KB

 2011 m. lapkričio 16 d. 13 val. kviečiame dalyvauti Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, Šiauliai) Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos (LRSPA) organizuojamoje respublikinėje virtualioje mokslinėje praktinėje konferencijoje SPECIALUSIS UGDYMASIS ĮGALINIMO FILOSOFIJOS KONTEKSTE.

 

Daugiau informacijos prisegtuke.

KONFERENCIJA 2011-11-16.pdf
Adobe Acrobat Document 125.8 KB

SPALIO MĖNESIO RENGINIAI


2011 m. spalio 25- 26d., lapkričio 2d.PROJEKTO „SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ASMENŲ UGDYMO(-SI) FORMŲ PLĖTRA“ seminaras „Ypatingieji mokiniai bendrojo lavinimo mokykloje“.

Seminaras vyks Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyriuje. Pradžia 10 val. Lektorė Laima Paulauskienė. 

 

2011 m. spalio 28 d. Šiauliuose mokslinė praktinė konferencija MODERNIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS, UGDANT VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ.

 

Daugiau informacijos prisegtuke.

KONFERENCIJA.pdf
Adobe Acrobat Document 358.6 KB