Čia Pasvalio rajono logopedės ir specialiosios pedagogės dalinasi savo darbo patirtimi!

Pasvalio rajono specialiosios pedagogės ir logopedės, prisidėjusios prie respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos

„Ypatingas vaikas: kartu kelyje į sėkmę“.

Tik kartu galime daug!

AČIŪ!

 

Jau laikas pasinerti į Kalėdinius džiaugsmus, o gal rūpesčius...

Pabūti kartu ir padaryti gerus darbus, pasidžiaugti praėjusiais metais...

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba kviečia 1-5 kl. mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti konkurse „Eglutė skarota“.

 

 

 

 

NUOSTATAI