Čia Pasvalio rajono logopedės ir specialiosios pedagogės dalinasi savo darbo patirtimi!

Birželio 15 d. 10 val. Švietimo pagalbos tarnybos salėje vyks metodinio būrelio pasitarimas


Darbotvarkė:

1. Tėvų požiūris į logopedo teikiamą pagalbą. Irena Butkuvienė, Joniškėlio G. Petkevičaitės - Bitės gimnazija.

2. Integruotų veiklų organizavimas SUP mokiniams. I. Ruželienė, V. Gegieckienė, Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla.

3. Standartizuotų testų organizavimo tvarkos pritaikymas SUP mokiniams. A. Baršauskienė, Pasvalio r. ŠPT direktorė.

4. 2015-2016 m.m. metodinio būrelio veiklų aptarimas. I. Ruželienė.