Čia Pasvalio rajono logopedės ir specialiosios pedagogės dalinasi savo darbo patirtimi!

 

 

 

Rugsėjo 26 d. 14 val. ŠPT PPS salėje

 

Pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio pasitarimas

 

 

1. Metodinio būrelio metodinės veiklos organizavimo nuostatų peržiūra ir tvirtinimas;

 

2. Atviros specialiojo pedagogo pamokos (vaizdo medžiagos) pristatymas.

I. Ruželienė;

 

3. Pranešimas „Skaitymo balsu nauda vaikams“. V. Šaulienė.

 

4. Kiti klausimai.