VEIKLA 2012-2013 m.m.

Veiklos planas 2013 m.
2013 m. veiklos planas.pdf
Adobe Acrobat Document 70.8 KB

Paskutinis šiais mokslo metais metodinis pasitarimas

 

   2013 m. birželio 11 dieną Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistės gausiai susirinko į metodinio būrelio susirinkimą. Koleges šiltai pasveikino metodinio būrelio pirmininkė Modestė Vaicekauskienė.

   Sandra Maračinskienė pasidalijo įspūdžiais iš kelionės į seminarą Rokiškyje „Auginame rankų intelektą" apie smėlio ir kitų terapijų taikymą logopedo ir specialiojo pedagogo darbe. Paminėjo, kad kolegės iš Rokiškio gali išsamiau supažindinti su šia terapija ir yra pasirengę pasidalyti savo patirtimi. Po to pristatė informacinę priemonę „Alternatyvūs mokymo metodai”.

   Rima Bielskienė skaitė pranešimą – diskusiją „Darbas su vaikais, lankančiais logopedines pratybas kaimo vietovėse". Kitos specialistės įsijungė į diskusiją ir išsakė įvairius problemos sprendimo būdus. Vienas iš jų – glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėveliais.

   Vita Krivickienė, Gražina Baltrūnienė pristatė stendinį pranešimą „Supažindiname vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių su Pasvalio krašto savitumais". Specialistės pasakojo, kaip mažais žingsneliais, pradėdamos nuo artimiausios aplinkos - netoliese esančio Smegduobių parko - supažindina vaikus su Pasvalio kraštu ir pasitelkdamos įvairius pojūčius sudaro sąlygas jiems patiems pažinti supantį pasaulį, pamatyti smegduobes, srauniai čiurlenantį, seklų Svalios upeliuką ir ramiai tekančią gilią, plačią Lėvens upę. Taip realioje veikloje turtinamas žodynas, plečiamas akiratis, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai supažindinami su Pasvalio krašto savitumais.

   Inga Ruželienė pristatė metodinę priemonę (leidinį) „Pirminis mokinio gebėjimų įvertinimas bendrojo ugdymo mokykloje". Pademonstravo du galimus variantus – spalvotą ir nespalvotą. Dar tariamasi su leidyklomis ir ieškoma priimtiniausio pasiūlymo priemonės išleidimui. Priemonė pateikta aprobuoti Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų komisijai.

   Andromeda Baršauskienė informavo, kad buvo suderinta su logopede Eglute Šliauteriene seminarą „Dizartrijų diagnostika, vertinimo kriterijai, monitoringas bei šalinimo būdai“ perkelti į 2013 metų rudenį.

   Bendru sutarimu nutarta 2014 metų pavasarį susitikti su kolegėmis iš Rokiškio rajono ir pasisemti patirties apie smėlio ir kitų terapijų taikymą logopedo ir specialiojo pedagogo darbe.

 

Pumpėnų vidurinės mokyklos vyr. logopedė Jovita Kondratavičienė

 

S.Maračinskienės pranešimas.ppsx
Microsoft Power Point Presentation 133.0 KB
traukinukas.pdf
Adobe Acrobat Document 92.1 KB
R.Bielskienes pranesimas.ppsx
Microsoft Power Point Presentation 714.9 KB

    „Auginame rankų intelektą"

 

   Kai už lango ypatingai šviečia saulė ir patalpoje nebėra kuo kvėpuoti, atrodo, norisi būti tik gamtoje, gryname ore. Tačiau, gražų 2013 birželio 4 – osios rytą mes, penkios pasvalietės, iškeliavome į Rokiškį. Važiavome į seminarą „Auginame rankų intelektą“, kuris vyko Rokiškio d/m „Varpelis“. Norėjome kažką naujo sužinoti, pamatyti, susipažinti, bet mintyse vis kirbėjo mintis „patalpa, nėra oro, karšta...“. Tačiau tokios mintys išgaravo tik nuvykus, nes seminare mus labai nustebino ir nudžiugino aplinkų kaita.

    Pirmiausia susėdome gražiai, gamtos priemonėmis išpuoštoje salėje. Seminarą pradėjo d/m „Varpelis“ direktorė. Nespėjusios „apšilti“ savo vietose, stojome ir keliavome apžiūrėti visos įstaigos. Buvo aprodytos grupės, specialistų kabinetai, muziejus, edukacinės aplinkos ir kt. Visa įstaiga sužavėjo savo nuoširdžiu požiūriu ir pagrindiniu tikslu, kad darželyje svarbiausias vaikas ir jo gerovė. Įstaiga turi gausius įvairių priemonių aruodus.

   Sugrįžusios į pirminę patalpą, susipažinome su specialistėmis, vesiančiomis seminarą: vyr. logopede Redita Pranskūniene ir logopede Asta Ševekoviene. Logopedės labai nuoširdžiai leido mums pabūti mažais vaikais: klausytis įvairių gamtos garsų, juos bandyti pamėgdžioti įvairių priemonių pagalba, paliesti samanas, kurios buvo prie kiekvienos iš mūsų, žiūrėti į veidrodėlius ir atlikti artikuliacinio aparato mankšteles, girdint eiliuotą tekstą... Pasijutome lyg logopedinėse pratybose. Tada greit šokome nuo savo kėdžių, nes pradėjo groti smagi muzika ir spec. pedagogė Kristina sudomino labai linksmu šokiu-mankštele, kurią turėjome atlikti visi.

   O tik tada prasidėjo rimtoji dalis. Įdėmiai klausėmės teorijos apie smėlį, jo panaudojimo galimybes logopedo, spec. pedagogo darbe. Stebėjome du filmukus, logopedines pratybas, panaudojant smėlį. Buvome sužavėtos nuoseklumu, išradingumu, konkretumu ir aiškiu visų reikiamų logopedinių pratybų dalių vedimu, būtent, smėlio dėžutės pagalba. Labai įdomiai pasirodė darbas „du viename“, tuo pačiu metu atliekame artikuliacinio aparato lavinimo pratimus ir juos imituojame smėlio dėžutėje pirštų, rankų pagalba. Pasirodo, vaikams tai labai sunku. Aptarę filmukus, vėl kilome nuo kėdžių ir keliavome į kitą salę – „Auginame rankų intelektą“, kurioje visa erdvė pritaikyta smėlio terapijai. Smėlio terapija, priemonės buvo pristatytos amžiaus tarpsniais, ką, su kuo ir kada galima naudoti tam tikru amžiaus periodu. Buvo pristatyti du šviesos staliukai.

   Buvo pristatyta labai įdomi medžiaga - „Mėnulio tešla“, kuri visai nelimpa prie rankų ir galime iš jos konstruoti įvairius daiktus. Apsižvalgiusios, pasiklaususios, palietusios, turėjome galimybę pačios pajusti smėlį. Kiekviena iš mūsų turėjo kišti rankas į smėlio dėžutę ir rasti medinuką „Laimės lašelį“. Ir vėl grįžome į pirminę salę. Aplinka jau buvo pakeista pedagoginei pertraukėlei – pasivaišinimui, bet ne bet kokiam, o diskusijai prie stalo. Visa grupė žmonių buvo suskirstyta į šešias mažesnes grupeles ir gavo po dailią, skirtingų spalvų skrybėlaitę, kuri reiškė: informacijos perteikimą, naudingumą, pasiūlymus, kritiką ir t.t. Kiekviena grupė turėjo kažką pasakyti.

   Kaip ir galvojome, jog seminaras baigtas, bet... Pasirodė Rokiškio d/m „Ąžuoliukas“ spec. pedagogė Rima Vanagienė su savo trumpu pranešimu apie tą pačią terapiją. Ji pristatė kelių rūšių smėlį, jo panaudojimo galimybes. Supažindino su piešimu muilo burbulais, daižais maišelyje, mandalų ir fraktalų piešimu. Visos gavome po didelį baltą lapą, rašymo priemonę ir spalvotų pieštukų. Užsimerkę pabandėme nupiešti savo fraktalą, o po to jį nuspalvinti. Įdomiai buvo aiškinama kiekvieno vingio reikšmė, kiekvienos spalvos pasirinkimo reikšmė ir t.t .

    Sužinojome tikrai labai daug naujo, nematyto, negirdėto...Buvo tikrai verta nuvažiuoti ir pasisvečiuoti. Grįžusios jau kibome į darbus, bandydamos pritaikyti tai, ką sužinojome apie smėlio terapiją.

 

Pasvalio specialiosios mokyklos logopedė Sandra Maračinskienė

 

Mokomės gyventi sveikai

 

   Šiais mokslo metais Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos bei Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus besibičiuliaujančių žemesniųjų klasių mokinukų komandos dalyvavo sveikos gyvensenos įpročių ugdymo programoje „Aukime sveiki“.

   2012 m. spalio 10 d. minėtų mokyklų vadovės bei Pasvalio. r. sav. Visuomenės sveikatos biuro direktorė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Vadovėms dedant antspaudus mažieji programos dalyviai pasižadėjo visus mokslo metus lankyti visuomenės sveikatos specialistės Palmiros Filmanavičienės vedamas pamokėles. Mokinukams buvo įteikti specialūs „Aukime sveiki“ pažymėjimai. Juose vaikai rinko programos vadovės parašus už kiekvieną apsilankymą sveikatos biure. Mokslo metams einant į pabaigą visi programos dalyviai pelnytai gali save vadinti tituluotais sveikuoliais. Su sveikatos specialistės Palmiros pagalba „svaliukų“ ir „ustukiečių“ komandos sužinojo, kaip galima atsikratyti pykčio ir blogos nuotaikos, kaip reikia taisyklingai sėdėti prie kompiuterio ir rašomojo stalo.

   Užsiėmimų metu vaikams buvo paaiškinta, kodėl labai svarbu saugoti akis. Taip pat išsiaiškinę, kokie parazitai, bakterijos bei virusai mūsų tyko visur ir visada, mokiniai svarstė, diskutavo, kokiais būdais galima nuo jų apsisaugoti. Daug dėmesio skirta higienos įpročių ugdymui, pvz., taisyklingam rankų plovimui. Vaikai ypač džiaugėsi relaksacijos užsiėmimais. Buvo mokomasi atsipalaiduoti gulint ir klausantis muzikos, piešiant. Sveikuoliai, atlikdami užduotis išsiaiškino, kuriuos produktus valgyti sveika, o kurių derėtų atsisakyti. Ir be jokios abejonės, kiekvieno susitikimo metu bičiuliai stengėsi būti aktyvūs, daug judėti, mokėsi dirbti grupėje, dalintis savo džiaugsmais ir svajonėmis.

 

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos specialiosios pedagogės:

I. Ruželienė, V. Gegieckienė, 2013-05-20

 

 

Įspūdžiai iš konferencijos Šiauliuose

 

   2013 gegužės 17, 18 dienomis Šiaulių universitete vyko pirmoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Įvairūs požiūriai į kalbėjimo ir kalbos sutrikimus“. Šią konferenciją rengė Lietuvos logopedų asociacija. Konferencijos organizacinis komitetas buvo labai gausus: R. Ivoškuvienė LLA pirmininkė, D. Kairienė LLA pirmininkės pavaduotoja, R. Budrienė LLA iždininkė ir kt.

   Pirmąją konferencijos dieną buvo atidaryta logopedų pagamintų ir/ar leidyklų sukurtų priemonių paroda, kurią buvo galima lankyti ir antrąją konferencijos dieną. Priemonėms buvo skirta visa 519 a. (kas mokėsi ten, tikrai puikiai žino, kad tai viena iš didžiausių auditorijų universitete). Priemonių gausa, išradingumas, naujumas, įdomumas buvo neišpasakytas.

   Antroji konferencijos diena prasidėjo konferencijos dalyvių registracija ir pirmuoju posėdžiu, kuriame kalbėjo svečiai iš svetur: D. Bethere, Liepojos pedagoginio universiteto Socialinio darbo fakulteto asocijuota profesorė, Ilze Blumentale, Rygos Stradniš universiteto Reabilitacijos katedros lektorė, Audiologopedijos programos vadovė, soc. m. magistrė, Svetlana Stepane, mokyklos - internato - reabilitacijos centro Upėsplėjas logopedė, soc. m. magistrė. Pranešimai buvo prasmingi, reikalingi, išsamūs, aiškūs.

   Po trumpos pertraukėlės kalbėjo mūsiškės, Lietuvos pranešėjos: E. Jakimavičienė, A. Matuzevičiūtė, R. Ivoškuvienė, V. Makauskienė. Po pranešimų ir trumpos kavos pertraukėlės vyko darbas sekcijose. Man teko dalyvauti pirmojoje sekcijoje „Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo problemos“. Išgirdome šešis įdomius pranešimus. Sužinojome tikrai naujų dalykų apie klausos sutrikimų, turinčių vaikų ugdymą, apie animacijos metodo panaudojimą logopedo darbe, apie skaitymo pradmenų sudarymą ir kt.

   Kaip ir kiekviename LLA susitikime galėjome įsigyti naujausios literatūros, reikalingos logopedo, spec. pedagogo darbui.

   Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šioje konferencijoje, sužinoti tikrai naujų, dar negirdėtų dalykų, susitikti seniai matytų kolegių.       

    Ačiū organizatoriams.

 

Pasvalio specialiosios mokyklos logopedė Sandra Maračinskienė

 

Tarprajoninis rašinių konkursas „Aš pasaulyje ne vienas“

 

    Štai ir baigėsi beveik du mėnesius trukęs tarprajoninis rašinių konkursas „Aš pasaulyje ne vienas“, kuriame dalyvavo specialiųjų poreikių mokiniai iš Rokiškio, Joniškio, Panevėžio, Biržų, Pakruojo ir Pasvalio miestų bei rajonų mokyklų. Dalyvavo mokiniai iš 4-10 klasių ir sulaukiau net 44 rašinėlių. Šį kartą buvo keturios dalyvių grupės: 1) 4-7 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas, 2) 4-7 klasių mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas, 3) 8–10 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas, 4) 8-10 klasių mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas. Rašinius vaikai rašė lietuvių kalbos, logopedinių ar specialiųjų pratybų metu ar kitu šiai veiklai tinkamu laiku. Juos sąžiningai, teisingai ir akylai vertino Pasvalio rajono Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus vyr. spec. pedagogė Inga Kaulinskienė, Pasvalio rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė, Vaškų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Čypienė, Pasvalio rajono Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus specialistė Gražina Sakalauskienė. Darbai buvo vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus: atitikimą temai, gramatinių formų taisyklingumą, nuoširdumą, apipavidalinimą. Šiame konkurse dalyvavusiems mokiniams įteikti padėkos raštai. Geriausių darbų autoriai gavo atminimo dovanėles- knygas.   

     Pedagogai, padėję mokiniui rašyti rašinius, gavo Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus pažymas.

  Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms, pagalbos mokiniui specialistėms, padėjusioms vaikams dalyvauti šiame rašinėlių konkurse, suteikiant jiems galimybes atskleisti jų ir juos supančio pasaulio santykius, padedant mokiniams išreikšti savo jausmus, poreikius, taip pat padedant jiems matyti save pasaulio akiratyje, nesijausti vienišais. Ačiū, vaikai, kad išdrįsote parodyti save, kad atsivėrėte ne tik sau, bet ir platesniam pasauliui. Tad tariu, iki kitų metų pavasario!

O nugalėtojai ir jų rašinėliai štai čia:

1) 4-7 klasių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta 4 kl. mokiniui Lukui (Panevėžio r., Berčiūnų pagrindinė mokykla)

II vieta 7 kl. mokinei Gretai (Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla)

III vieta 4 kl. mokiniui Renatui (Pasvalio r., Joniškėlio G.Petkevičaitės- Bitės gimnazija)

 

I vieta Lukas.pdf
Adobe Acrobat Document 48.3 KB
II vieta Greta.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
III vieta Renatas.pdf
Adobe Acrobat Document 913.6 KB

2) 4-7 klasių mokinių, besimokančių pagal individualizuotas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta 7 kl. mokinei Miglei (Rokiškio m. Senamiesčio progimnazija)

II vieta 6 kl. mokinei Monikai (Pasvalio r., Vaškų vidurinė mokykla)

III vieta 7 kl. mokinei Akvilei (Pasvalio r., Joniškėlio G.Petkevičaitės- Bitės gimnazija)

 

I vieta Miglė.pdf
Adobe Acrobat Document 272.2 KB
II vieta Monika.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
III vieta Akvilė.pdf
Adobe Acrobat Document 68.4 KB

3) 8–10 klasių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta 8 kl. mokiniui Vaigaudui (Rokiškio r., Obelių gimnazija)

II vieta 10 kl. mokinei Vaivai (Panevėžio r., Berčiūnų pagrindinė mokykla)

III vieta 8 kl. mokinei Julitai (Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyrius)

 

I vieta Vaigaudas.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
II vieta Vaiva.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
III vieta Julita.pdf
Adobe Acrobat Document 140.9 KB

4) 8-10 klasių mokinių, besimokančių pagal individualizuotas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta 9 kl. mokiniui Eligijui (Pakruojo r., Šukionių Jono Noreikos pagrindinė mokykla)

II vieta Ib(g) mokinei Titai (Pasvalio r., Joniškėlio G.Petkevičaitės- Bitės gimnazija)

III vieta 8 kl. mokinei Samantai (Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla)

I vieta Eligijus.pdf
Adobe Acrobat Document 54.4 KB
II vieta Tita.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
III vieta Samanta.doc
Microsoft Word Document 1.3 MB

Konkurso organizatorė Vaškų vidurinės mokyklos Pagalbos mokiniui specialistė metodininkė Kristina Prakopienė, 2013 m. gegužė

Pagalbos mokiniui specialistų edukacinė išvyka į Kauną

 

    2013 m. gegužės 21 d. ankstyvą rytą pagalbos mokiniui specialistės susirinko edukacinei kelionei į Kauną. Kelionė neprailgo, nes buvo puiki proga pabendrauti su kolegėmis, pasidalinti mintimis ar net pasiginčyti įvairiais klausimais.

    Nepaisant to, kad kelias buvo labai vingiuotas ir painus, kelis kartus pasiklydę, mes nuvykome į Kauno abilitacinį centrą. Ten susipažinome su vaikų, turinčių autizmo sindromą, ugdymo ypatumais, taikomais metodais ir naudojamomis priemonėmis. Centre dirbantys draugiški darbuotojai mus labai noriai sutiko. Parodė patalpas, priemones. Vaikučiai mus nustebino savo noru bendrauti, pasisveikinimu ir atsisveikinimu. Gaila, kad pritrūkome laiko klausimams, nes tikrai visos jų turėjome. Tikėkimės dar teks susitikti su tokiu šauniu kolektyvu, kuris net nemokamai dalinasi savo žiniomis, patirtimi ir optimizmu, kad net ir autizmo spektro sutrikimus turintys vaikai gali gyvenime kažko pasiekti.

    Taip pat lankėmės ir Logopedinės pagalbos centre, kur išklausėme seminarą „Vaikų ugdymosi planavimas, modeliavimas ir vertinimas taikant specialiąsias mokymo priemones”. Šis seminaras buvo skirtas ne vien logopedams ar spec. pedagogams, bet ir ikimokyklinių įstaigų auklėtojoms, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojoms. Seminarą vedė Vilma Makauskienė (logopedė - ekspertė) ir Eglė Buraitienė (logopedė - ekspertė). Vilma papasakojo apie Logopedinės pagalbos centrą. Eglė pasidalino savo darbo patirtimi, parodė daug šaunių priemonių, kurias sukaupė per 25 darbo metus. Visos pasisėmėme idėjų, kurias mėginsime pritaikyti savo darbe.

 

Pasvalio darželio – mokyklos „Liepaitė” logopedė Aistė Tamošiūnienė

   Konferencija „Daug rankų didžią naštą pakelia“

 

   2013 m. gegužės 10 dieną Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje, kaip ir pernai Vaškuose, vėl įvyko rajoninė SUP mokinių bei pagalbos mokiniui specialistų metodinė - praktinė konferencija „Daug rankų didžią naštą pakelia“. Jos organizatorės pagalbos mokiniui specialistės Vilma Gegieckienė ir Inga Ruželienė.

    Konferenciją pradėjo mokyklos mokinukai, bandydami pakelti sunkų butaforinį „akmenį“, kuris puošė sceną. Jiems į talką atskubėjo visas šaunus būrys pagalbos mokiniui specialistų. Tai specialiosios pedagogės, logopedė, mokytojų padėjėja, socialinė pedagogė, psichologė.

    Ne veltui sakoma, jog daug rankų didžią naštą pakelia. Konferencijos atidarymo metu kalbėjo ir sveikino visus vaikus garbūs svečiai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas, Savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, Svalios pagrindinės mokyklos direktorė Aleksandra Tribulskienė.

   Konferencijos pagrindinę dalį sudarė pranešimų pristatymas. Juos šiemet pristatė mokiniai iš: Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos, Vaškų vidurinės mokyklos ir Grūžių pradinio ugdymo skyriaus, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos ir Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus, Pumpėnų vidurinės mokyklos, Pasvalio specialiosios mokyklos. Mokiniai džiaugėsi savo dalyvavimais įvairiuose konkursuose, viktorinose, konferencijose. Pertraukėlių metu, kad nepervargtų mūsų pranešėjai ir klausytojai, buvo žaidžiami žaidimai, šokama, vaišinamasi įvairiais skanėstais.

    Džiugu matyti, kad susipažinę projekto metu vaikai galėjo pabendrauti su jau pažįstamais draugais iš kitų mokyklų. Renginio pabaigoje visi konferencijos dalyviai prie „akmens“ pridėjo iškirptą spalvotą rankelę, ant kurios užrašė, kada jiems būna gera, savo svajones ir palinkėjimus. Visiems buvo įteiktos pažymos.

   Suskaičiavome per metus nuveiktus darbelius, pasidžiaugėme pasiekimais. Vaikai įgijo naujos patirties, dar ilgai dalijosi grįžę į mokyklą konferencijos įspūdžiais su klasiokais ir mokytojais.

   Tikimės, kad bus įgyvendintas kalbėjusių žmonių pasiūlymas: apsisukus metų ratui, gegužės mėnesį, mus visus vėl sukvies į konferenciją kuri nors rajono mokykla.

   Dėkojame už šiltas ir džiugias akimirkas!

 

Konferencijos įspūdžiais pasidalino Vaškų vidurinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistė Kristina Prakopienė ir Pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio pirmininkė, Pumpėnų vidurinės mokyklos specialioji pedagogė Modestė Vaicekauskienė

Kalbos viktorina „Dėk raidelę prie raidelės“ Žadeikių B.Brazdžionio edukaciniame centre

 

   2013 m. balandžio 18 dieną Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos ir Vaškų vidurinės mokyklos Grūžių pradinio ugdymo skyriaus mokiniai, turintys įvairių kalbos, kalbėjimo ir mokymosi sunkumų, susirinko į Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinį centrą. Jie dalyvavo kalbos viktorinoje „Dėk raidelę prie raidelės“. Viktoriną vedė Vaškų vidurinės mokyklos logopedė Kristina Prakopienė.

   Mokiniai pirmiausia susipažino, o tada abėcėlės tvarka buvo suskirstyti į keturias komandas: „Garsiukų“, „Raidelių“, „Žodelių“, „Sakinukų“. Mokiniai grupelėse atliko įvairias užduotis: skaitė atbulai, šifravo paslaptingą raštą, pasakė žodžio pirmą raidę, iš išsibarsčiusių raidžių bandė sudėti teisingą žodį, suskirstyti duotus žodžius į grupes ir dar daugelį kitų. Be darbo neliko ir mokinio pagalbos specialistai: tikrino viktorinos užduotis ir skaičiavo balus.

   Daugiausią balų surinko ir viktoriną laimėjo „Raidelių“ komanda, nors renginio organizatorė pabrėžė, kad laimėjo draugystė. Pasibaigus viktorinai visi mokiniai buvo apdovanoti: gavo diplomėlius ir saldžius prizus.

    Grįžę į mokyklą vaikai dar ilgai dalijosi patirtais įspūdžiais.

 

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos logopedė Irena Butkuvienė

 

Laukiam pavasario su gražiais velykiniais darbeliais

 

2013 m. pavasaris...kaip norisi, kad jis greičiau ateitų... Tikimės, kad mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pavasariniai velykiniai darbeliai pakvies greičiau pavasarį.

Tarnybos Pedagoginis psichologinis skyrius pasipuošė velykiniais mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, darbeliais. Surengta paroda, kurioje dalyvauja Pasvalio rajono švietimo įstaigų mokiniai.

Gražiais karpiniais langus papuošė Saločių A.Poškos vidurinės mokyklos mokiniai, vadovaujami specialiosios pedagogės Ritos Lauraitienės. Piešinių, atliktų įvairia technika atvežė Pumpėnų vidurinės mokyklos specialioji pedagogė Modestė Vaicekauskienė. Dailūs paveikslėliai iš grikių, makaronų ir kitų medžiagų atkeliavo iš Grūžių vaikų globos namų. Darbelius mokiniams padėjo paruošti specialioji pedagogė Aušra Stasiulionytė. Džiugina ir Velykiniai atvirukai, kuriuos gamino specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai iš Krinčino A.Vienažindžio pagrindinės mokyklos vadovaujami specialiosios pedagogės-logopedės Violetos Angelienės. Didelių popierinių velykinių margučių pristatė Joniškėlio Gabrielės Petkevičiaitės Bitės gimnazijos mokiniai (specialioji pedagogė Sandra Uzėlė), o Pušaloto progimnazijos skyrius padovanojo puikią pavasarinę puokštę su veltais margučiais (specialioji pedagogė-logopedė Audronė Ramanauskienė). Mažieji l/d „Žilvitis“ logopedinės grupės vaikučiai pradžiugino kolektyviniu dideliu pavasariniu velykiniu atviruku.

Dėkojame visiems mokiniams ir tiems pedagogams, kurie padėjo vaikams!

Paroda veiks iki balandžio vidurio. Maloniai kviečiame apsilankyti!

 

Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus informacija

Mokinių konferencija Šiauliuose

 

   2013 m. kovo 22 d. Šiaulių universitete, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete vykso kasmetinė respublikinė mokinių konferencija „Mano svajonių profesija“. Kaip ir pernai, taip ir šiemet, į konferenciją vyko Vaškų vidurinės ir Pumpėnų vidurinės mokyklų specialiųjų poreikių turintys vaikai su jais paruošusiais pagalbos mokiniui specialistais Kristina Prakopiene, Modeste Vaicekauskiene, Vladu Cucėnu.

   Konferenciją pradėjo Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto dekanė prof. dr. Ingrida Baranauskienė. Apie karjerą trumpai kalbėjo karjeros konsultantė Vaida Godelienė. Po įžanginės dalies visi dalyvaujantieji buvo suskirstyti į 3 sekcijas pagal amžiaus grupes, kuriose vyko stendinių ir žodinių pranešimų pristatymai. Gausiausią grupę sudarė pradinių klasių mokiniai, o mažiausią - 5-7 klasių mokiniai. Vaikai drąsiai stojo prieš auditoriją, skaitė savo pranešimus apie pasirinktas profesijas. Po konferencijos apibendrinimo buvo įteiktos padėkos vaikams už dalyvavimą joje ir velykinės dovanėlės. Ir jau su didžiuliu užsidegimu laukiame kitų metų.

 

Vaškų vidurinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistė Kristina Prakopienė

 

Ustukių ir Vaškų mokinukai smagiai leido laiką viktorinoje

„Dėk raidelę prie raidelės“

 

   2013 m. kovo 18 d. dviejų mokyklų – Vaškų vidurinės bei Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus – mokinių komandos sugužėjo į Pasvalio krašto muziejų.

  Susitikimo metu mažieji smalsuoliai susipažino ir susiskirstę grupelėmis varžėsi atlikdami viktorinos organizatorės logopedės Kristinos Prakopienės paruoštas linksmas, verčiančias galvą pasukti užduotis. Stengdamiesi savo komandai uždirbti kuo daugiau balų mokiniai šifravo „paslaptingą raštą“, skiemenavo, iš duotų raidžių dėliojo žodelius, skaičiavo pasislėpusias raideles bei skaitmenis. Kiekviena užduotis sulaukė didžiulio renginio dalyvių susidomėjimo.

   Mokinių triūsą stebėjusi mokytojų komisija, patikrinusi kiekvienos grupės užduočių lapus, paskelbė, jog visos komandos pasirodė puikiai. Ir Ustukių, ir Vaškų mokinukų atstovams buvo įteikti garbingi padėkos raštai. Be jokios abejonės, nebuvo pamiršti ir saldūs prizai.

 

Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus logopedė Inga Ruželienė

 

Edukacinė programa „Mūsų žaidimai: seniau ir dabar“

 

Vasario 26 d. ir 27 d. edukacijoje dalyvavo skirtingų mokyklų ugdytiniai. Pristatome jų ir juos lydėjusių mokytojų įspūdžius ir nuotraukas!

 

           2013 m. vasario 26 d. Pasvalio specialiosios mokyklos ir Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos SUP mokiniai, lankantys logopedines pratybas susitiko Pasvalio krašto muziejuje. Mokiniai vieni kitus matė pirmą kartą, todėl iš pradžių buvo nedrąsūs, tačiau labai norintys susipažinti. Edukacinė programa "Mūsų žaidimai - seniau ir dabar", kurią vedė spec. pedagogės I. Ruželienė ir V. Gegieckienė, padėjo mokinukams išdrąsėti. Multimedijos pagalba mokiniams buvo pristatyti žaislai, kurie buvo seniau, kuriais žaisdavo mūsų seneliai, ir palyginimui - dabartiniai žaislai, kuriais žaidžia dabartiniai vaikai. Virte virė diskusija, kurie žaislai yra geresni, įdomesni, saugesni.... Kai tik pasibaigė teorinė dalis, mokinukai pakilo nuo minkštųjų pagalvėlių ir susiskirstė į grupeles. Žaidė įvairius senuosius žaidimus: "Jurgeli, meistreli", "Sugedęs telefonas" ir kt. Vaikai buvo labai susidomėję, linksmi, energingi, labai stengėsi visas užduotis atlikti teisingai. Po senųjų žaidimų sekė naujieji, modernūs žaidimai, stalo žaidimai. Dalyviai, suskirstyti į 5 komandas iš 3-4 vaikų galėjo išmėginti visus naujuosius žaidimus keisdamiesi. Prieš pradedant žaisti tam tikrą žaidimą, spec. pedagogės paaiškindavo taisykles, nes buvo ir tokių žaislų, kuriuos matėme pirmą kartą. Renginukas, trukęs apie 1,5 val. nė kiek neprailgo, vaikai vis norėjo dar.

         Visame renginyje kaip palaikymo komanda dalyvavo Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro "Viltis" lankytojai. Jie puikiai įsiliejo į smagų šurmulį, dalyvavo kartu su mokinukais visoje veikloje. Renginio pabaigoje visi dalyviai gavo pažymėjimus ir saldžius medalius.

           Ačiū renginio vedėjoms! Mokiniai dar ilgai prisimins tokią smagią popietę.

 

Pasvalio specialiosios mokyklos logopedė Sandra Maračinskienė

   Pačioje žiemos pabaigoje (2013 m. vasario 27 d.)Vaškų vidurinės ir Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklų specialiųjų poreikių turintys mokiniai lankėsi Pasvalio krašto muziejuje, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Mūsų žaidimai: seniau ir dabar“. Renginį vedė Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistės Vilma Gegieckienė ir Inga Ruželienė. Vaikai susipažino ne tik su seniausiais žaislais, bet ir su žaidimais, kuriuos žaisdavo mūsų tėveliai, seneliai („Jurgeli meistreli“, „Siūlai siūlai, susivykit“, „Pas ką žiedas žydi?“ ir kt.). Mokiniai turėjo galimybę patys pažaisti tuos žaidimus. Taip pat jie lygino senovinius žaislus su šiandieniniais pagal patrauklumą, praktiškumą, įdomumą, ieškojo panašumų ir skirtumų, pliusų ir minusų. Didesnę renginio dalį užėmė šiuolaikiniai žaidimai, kuriuos visi vaikai žaidė su didžiuliu noru, didžiuliu azartu nugalėti. Vieni žaidimai jiems buvo lengvesni, kiti sudėtingesni, bet visi vienodai traukiantys savo spalvingumu, konstrukcija.

   Renginio metu vaikai buvo skatinami puoselėti etnokultūrines tradicijas, mokėsi dirbti grupėse, ugdėsi komunikacinius gebėjimus.

 

Vaškų vidurinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistė Kristina Prakopienė

2013 m. kovas

Kalėdiniai burbulai – tarsi mažas stebuklas

 

   Artėjant didžiosioms metų šventėms Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginis psichologinis skyrius pakvietė Pasvalio rajono mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, daugiafunkcių centrų, klubų, būrelių narius, pavienius mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti Kalėdinių burbulų parodoje. Visi dalyvaujantys turėjo įvairia technika ir priemonėmis pagaminti kuo originalesnius kalėdinius burbulus ir pačius gražiausius pristatyti skyriaus specialistėms.

    Burbulai pasipylė kaip iš gausybės rago: ir siūti, ir velti, dideli ir maži, kampuoti ir apvalūs, popieriniai, plastikiniai, puošti karpiniais, dekupažu. Šiais mielais mažų rankučių darbeliais papuošėme ne tik žaliaskarę eglutę, bet ir koridorius, kabinetus, susirinkimų salę.

   2012 m. gruodžio 17 ir 18 dienomis nepabūgę pūgos ir gausaus sniego į parodos atidarymą sugūžėjo artimiausi ir jauniausi mūsų kaimynai – lopšelio/darželio „Žilvitis“ vaikučiai, Pasvalio specialiosios ir Svalios pagrindinės mokyklos mokinukai. Kiti turi galimybę parodoje dalyvauti virtualiai, nes labai daug nuotraukų su gražiausiais burbulais galima rasti Pasvalio rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų tinkalpyje.

    Svečiai buvo sutikti skambiomis nuotaikingomis kalėdinėmis dainomis bei pakviesti drauge apžiūrėti ir surasti savo pagamintus burbulus. Specialistės, tapusios nykštukėmis, įteikė stebuklingus bilietukus ir pasiūlė smagiai praleisti laiką bei sudalyvauti kalėdinėje viktorinoje. Jaunieji menininkai, autoriai prisiminė ir aptarė artėjančių švenčių tradicijas ir papročius, Kūčių nakties burtus, stebuklus, minė mįsles, varžėsi komandomis ir džiaugėsi laimėtais saldžiaisiais prizais. Padėkos raštais parodos dalyvius apdovanojo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė.

    Kalėdos yra vilties, laukimo, stebuklų metas. Susikurti stebuklus ir džiugią nuotaiką reikia mokėti patiems. Smagu, kad Kalėdinių burbulų paroda mums visiems – organizavusiems ir dalyvavusiems - tarsi mažas stebuklas, leidęs mums susiburti, atverti širdis gerumui, pabendrauti netradiciškai.

 

 Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus spec.pedagogė Inga Kaulinskienė ir logopedė Ingrida Prakopienė

 

Kartu galim daug

 

   Šaltą 2012 m. gruodžio 7-osios rytą skubėjome į Pasvalio specialiąją mokyklą, kur vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio renginys, skirtas veiklos 10- mečiui paminėti „Kartu galim daug“. Buvo pakviesti ir atvyko mūsų draugai iš Pakruojo, Biržų, Joniškio, Rokiškio ir Panevėžio rajonų. Su šventinės programos lankstinukais visus pasitiko ir pasiūlė registruotis į renginį Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistai. Su atvykusiais svečiais susitikome kaip su seniai matytais, išsiilgtais draugais. Netrūko emocijų, džiugaus šventinio šurmulio. Sušalusius, pakvietėme sušilti prie karštos kavos. Apžiūrėjome specialiosios mokyklos mokinių darbelių parodą. Šventės pirma dalis vyko mokyklos aktų salėje. Visus susirinkusius nuotaikingai pasveikino specialiosios mokyklos mokiniai ir mokytojos Rasa Gailiūnienė ir Bronislava Mainonienė su šventiniu koncertėliu.

   Sveikinimo žodį tarė Pasvalio rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas. Svečias Pasvalio rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veiklą paminėjo kaip vieną geriausių rajone. Nors ir turi palyginus nedaug narių tai ne trūkumas, o privalumas, nes būrelį sudaro veiklūs, aktyvūs žmonės.

   Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Morkūnienė padėkojo visiems metodinio būrelio pirmininkams už bendradarbiavimą.

   Pirmoji būrelio pirmininkė Andromeda Baršauskienė prisiminė šio būrelio įkūrimo detales, apžvelgė dvejus veiklos metus, paminėjo užsimezgusią draugystę su Pakruojo rajono specialistų metodiniu būreliu. Tuo metu 2002 metais specialistų buvo tik 14. Savo pirmininkavimo metus pristatė ir kitos pirmininkės (Ingrida Prakopienė, Vilma Gegieckienė pavadavo Ligitą Rupšatitienę, Lina Kurlianskienė, Kristina Prakopienė), kurios kartu su būrelio narėmis vedė metodinius pasitarimus, vyko į išvykas, dalyvavo konferencijose, kvietėsi lektorius , skaitė pranešimus būrelio pasitarimuose, vedė viktorinas mokiniams, lankėsi parodose, suorganizavo metodinių priemonių parodą, išleido gerosios darbo patirties knygą ir priemonių CD „Skriskite žodžiai“, sukūrė internetinę svetainę.

   Gerąją darbo patirtį pristatė Pakruojo, Biržų, Joniškio, Rokiškio, Panevėžio rajonų metodinių būrelių atstovės.

   Antroje renginio dalyje Danutė Morkūnienė pristatė kaip bus organizuojamas iš anksto atsiųstų visų rajonų būrelių problemų sprendimas grupėse. Renginio dalyvius suskirstė į dvi grupes. Grupės dalyvės turėjo, pasitelkusios kūrybinį arba sisteminį mąstymą pagal duotą planą, išspręsti problemą. Dalyvės dirbo skirtingose patalpose, o baigusios problemas pristatė ir aptarė salėje. Vieni kitų išklausėme ir įvertinusios darbus, išrinkome geriausiai išsprendusias problemą. Už tai buvo dvi grupelės apdovanotos dovanėlėmis.

   Gražią šventę vainikavo didžiulis tortas ir kitos vaišės. Netilo aptarimai, pašnekesiai, apibendrinimai ir draugiškas šurmulys. Gerosios patirties seminaras „Kartu galim daug“ paliko neišdildomą įspūdį ir norą kada nors vėl visiems susiburti, pasidalinti veiklos patirtimi, pasidžiaugti nuveiktais darbais, pasisemti naujų minčių.

   Taip pat nuoširdžiai norime padėkoti rėmėjoms UAB „Metina“ ir UAB „Saldrita“ direktorėms Aušrai Petraitytei ir Ritai Kripaitienei. AČIŪ tariame visoms padėjusioms pasiruošti renginiui ir jį organizavusioms specialistėms savanorėms bei Pasvalio specialiosios mokyklos bendruomenei ir mokiniams.

 

 Metodinio būrelio pirmininkė Modestė Vaicekauskienė

 

Panevėžiečių atsiliepimai apie renginį:http://www.panrs.lt/

(švietimas-renginiai 2012-12-11)

 

Tegul žino ir kiti

   Viktorina “Noriu žinoti”

 

    2012 m. lapkričio 28 d. į muziejų sugūžėjo Lėvens pagrindinės ir Vaškų vidurinės mokyklų vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti viktorinoje “Noriu žinoti”. Vaikų tikslas buvo linksmai praleisti laiką, susipažinti ir daug sužinoti. Mokinukus lydėjo mokyklų specialiosios pedagogės Ligita ir Kristina, socialinė pedagogė Sonata. Viktoriną stebėjo specialiosios mokyklos ugdytiniai, kurie galėjo taip pat atlikinėti užduotis.

   Edukacinę programą parengė ir viktoriną vedė Svalios pagrindinės mokyklos specialiosios pedagogės Inga Ruželienė ir Vilma Gegieckienė. Viktorinos vedėjos siekė, kad dalyvaudami programoje vaikai turėtų galimybę patirti sėkmę, teigiamas emocijas, ieškotų atsakymų į pateiktus klausimus, mokytųsi dirbti grupėje, lavintų regimąjį, girdimąjį suvokimą, pažintines funkcijas.

    Viktorina prasidėjo nuo prisistatymo ir komandų sudarymo. Komandose vaikai galėjo susipažinti, nes jos buvo mišrios, sudarytos iš abiejų mokyklų. Kiekviena komanda turėjo savo padėjėjas-Svalios pagrindinės mokyklos  mokines, turinčias specialiųjų ugdymosi poreikių. Neformali aplinka, darbas grupėse ir sėdint ant pagalvėlių, leido vaikams atsipalaiduoti, jaustis jaukiai ir šiltai. Užduočių įvairovė, jų skirtingas pateikimas neleido vaikams nuobodžiauti. Vaikai ir piešė gyvūnus, ir pristatinėjo juos, ir atliko įvairias užduotis: reikėjo atspėti, kiek laiko žmogus gali išgyventi be vandens, kokio gyvūno kuri uodega, suskaičiuoti raides jų labirintuose, įminti mįslę, atspėti, kieno skleidžiamą garsą girdi, atpažinti animacinių filmukų ir pasakų herojus, išspręsti matematinį uždavinį ir pan. Viktorinos pabaigoje visi vaikai liko patenkinti- gavo padėkos raštus ir po medalį - saldainį. Grįžę į mokyklas vaikai ilgai dar dalijosi įspūdžiais ir jau laukia panašių renginių ateityje.

 

Vaškų vidurinės mokyklos spec. pedagogė-logopedė Kristina Prakopienė

 

    Dalyvavo konkurse ir buvo apdovanota

 

    2012 m. lapkričio 27 d. Šiauliuose vyko Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos (LRSPA) organizuojama tarptautinė virtualioji mokslinė praktinė konferencija "INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS INDIVIDUALIZUOJANT UGDYMĄ SKIRTINGŲ GEBĖJIMŲ VAIKAMS".

   Joje dalyvavo ir pranešimą skaitė Pumpėnų vidurinės  mokyklos vyr. logopedė Jovita Kondratavičienė. Jai taip pat buvo įteiktas paskatinamasis prizas už dalyvavimą kompiuterinių kūrybinių darbų konkurse "Kuriame ir dalinamės". Konkursui logopedė pristatė priemonę žaidimą „Traukinukas"  garsų [l] ir [r] diferencijavimui.

    Lauksime Jovitos įspūdžių ir pamąstymų iš konferencijos!

Konkurso rezultatai

 

Seminaras pagalbos mokiniui specialistams

 

   2012 m. spalio 30 d. Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus salėje įvyko seminaras „Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba: pokyčiai, aktualijos ir perspektyvos". Šį seminarą vedė puikios ŠPT PPS specialistės – specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė ir logopedė Ingrida Prakopienė.

   Seminaras prasidėjo dalyvių susiskirstymu į 4 grupeles. Seminaro vedėjos pasiūlė kiekvienam dalyviui iš spalvingo maišelio išsitraukti po vieną saldainį. Maišelyje jų buvo keturių rūšių. Kas išsitraukė saldainį „Kregždutė“ keliavo į pirmąją grupę, kas išsitraukė saldainį „Miglė“ - į antrąją grupelę ir t.t. Tai buvo puikus būdas pralinksmėti, nusišypsoti, susidomėti, susipažinti su žmonėmis, kurių nepažinojome ir kibti į darbus.

   Pirmoji seminaro dalis prasidėjo įsakymų: „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. liepos 13 d. Nr. V-1265/V-685/A1-317“; „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2011m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775“; „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo 2011 balandžio 11d. Nr. V-579)“ analize. Po kiekvieno įsakymo išnagrinėjimo vyko praktinės užduotys. Atlikus praktines užduotis, virte virė diskusijos tarp grupelių narių, tarp grupelių ir žinoma, tarp seminaro vedėjų bei jo dalyvių. Sakoma, tik diskusijų metu gimsta tikrosios tiesos!

   Antroji seminaro dalis buvo labai žaisminga. Susipažinome su aktyvių mokymosi metodų gausa, išsiaiškinome, kokie mokymosi metodai yra tinkantys vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bandėme nusistatyti sau mokymosi stilių. Visą šį seminarą labai paįvairino gausybė praktinių užduočių, video filmukų – pamokų peržiūros ir analizės.

   Seminaras buvo išsamus, įdomus, net nepastebėjome, kaip prabėgo laikas. Visai nesinorėjo pakilti nuo kėdžių. Ačiū seminaro vedėjoms!

 

Pasvalio specialiosios mokyklos logopedė Sandra Maračinskienė

 

Pirmasis metodinio būrelio pasitarimas 2012-2013 m.m.

 

2012 m. spalio 12 d. įvyko metodinio būrelio pasitarimas. Jis prasidėjo naujos būrelio pirmininkės rinkimais. Po ilgų diskusijų, būrelio pirmininke pasiūlius būti Pumpėnų vidurinės mokyklos specialiajai pedagogei Modestei Vaicekauskienei, išsirinkome naują „valdžią“.

Apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių/vaikų situaciją rajone kalbėjo Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus specialistės Inga Kaulinskienė ir Ingrida Prakopienė. Pranešime "Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba Pasvalio rajono ugdymo įstaigose 2012 m." buvo pateikta išsami rajono situacija, susijusi su teikiama specialiąja ir švietimo pagalba.

Pranešimu "Spec.poreikių mokinių akimirkos mokykloje" Modestė Vaicekauskienė nukėlė mus į praėjusius metus, kai buvo vykdomas projektas “Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams”. Nuotraukose užfiksuotos akimirkos iš įvairiausių projekto veiklų, dar kartą įrodė projekto naudą ir reikalingumą. Tarsi pratęsiant projekto veiklas, Svalios pagrindinės mokyklos specialiosios pedagogės Inga Ruželienė ir Vilma Giegeckienė pasiūlė organizuoti susiėjimus tarp 2-3 mokyklų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių komandų. Pedagogės yra paruošusios ir siūlo dvi edukacines programas, kurios galėtų vykti Pasvalio karašto muziejuje. Tai stiprintų mokyklų ir mokinių tarpusavio bendradarbiavimo ryšius, keltų mokinių savivertę, mokymosi motyvaciją.

Kristina Prakopienė kalbėjo apie spalio 29 d. ketinamą atidaryti Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sėkmingų pavyzdžių parodą. Siūlė savo priemones pristatyti Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus specialistėms. Taip pat buvusi pirmininkė pristatė dviejų metų veiklos ataskaitą.

Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė pasidžiaugė, kad pagalbos mokiniui specialistų metodinis būrelis gyvuoja jau 10 metų ir pasiūlė tą progą pažymėti konferencija. Išrinktas konferencijos organizacinis komitetas, kuris spręs visus su konferencijos įgyvendinimu susijusius klausimus.

 

Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus informacija

 

Specialiosios pedagogės Ingos Kaulinskienės pranešimas
Specialusis ugdymas Pasvalio r..ppsx
Microsoft Power Point Presentation 272.8 KB
Logopedės Ingridos Prakopienės pranešimas
Švietimo pagalba Pasvalio r..ppsx
Microsoft Power Point Presentation 199.6 KB