MES

Pasvalio rajono švietimo įstaigose dirba šios pagalbos mokiniui specialistės:

 

Pasvalio l/d "Eglutė":

 • logopedė metodininkė Lina Kurlianskienė;
 • logopedė metodininkė Audronė Ramanauskienė (Mikoliškio skyrius).

Pasvalio d/m "Liepaitė":  

 • vyr. logopedė Aistė Tamošiūnienė. 

Pasvalio l/d "Žilvitis": 

 • vyr. logopedė Vilija Kizienė;
 • vyr. logopedė Violeta Šaulienė;
 • vyr. logopedė Vita Krivickienė;
 • vyr. specialioji pedagogė Gražina Baltrūnienė.

Pasvalio rajono Narteikių d/m "Linelis":

 • logopedė Jurgita Lukštaraupienė. 

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos:

 • vyr. specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė;
 • vyr. logopedė Alma Žeimienė.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos:

 • specialioji pedagogė metodininkė Inga Ruželienė;
 • vyr. logopedė Irena Krapavickienė.

Pasvalio Lėvens pagindinės mokyklos Ustukių skyrius:

 • vyr. logopedė Inga Ruželienė;
 • specialioji pedagogė Sandra Maračinskienė.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyrius:

 • vyr. logopedė Jovita Kondratavičienė;
 • vyr. specialioji pedagogė Lijana Mačėnienė.

Daujėnų pagrindinės mokyklos:

 • vyr.specialioji pedagogė, logopedė Singrida Bobrevičienė.

Krinčino A.Vienažindžio pagrindinės mokyklos:

 • specialioji pedagogė, logopedė Violeta Angelienė.

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos:

 • logopedė Rima Bielskienė.

Pumpėnų gimnazijos:

 • vyr. logopedė Jovita Kondratavičienė.

Saločių A.Poškos pagrindinė mokyklos:

 • specialioji pedagogė Julija Griauzdienė;
 • logopedė Jurgita Lukštaraupienė.

Vaškų gimnazijos:

 • specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Kristina Prakopienė;
 • logopedė Rima Bielskienė.

Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės gimnazijos:

 • vyr. specialioji pedagogė Sandra Uzėlė;
 • specialioji pedagogė Jolanta Baltaragienė;
 • logopedė Irena Butkuvienė.

Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Pušaloto skyrius:

 • specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Audronė Ramanauskienė.

Pasvalio specialiosios mokyklos:

 • vyr. logopedė Sandra Maračinskienė;

Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus:

 • specialioji pedagogė metodininkė Inga Kaulinskienė;
 • vyr. logopedė Ingrida Prakopienė (laikinai nedirba);
 • logopedė Alvija Putriūtė.