MES

Pasvalio rajono švietimo įstaigose dirba šios pagalbos mokiniui specialistės:

 

Pasvalio l/d „Eglutė“:

 • logopedė Eglė Motiejūnaitė;

Pasvalio l/d „Liepaitė“:  

 • vyr. logopedė Aistė Tamošiūnienė. 

Pasvalio l/d „Žilvitis“: 

 • vyr. logopedė Vilija Kizienė;
 • vyr. logopedė Violeta Šaulienė;
 • vyr. logopedė Vita Krivickienė;
 • vyr. specialioji pedagogė Gražina Baltrūnienė.

Pasvalio rajono Narteikių d/m „Linelis“:

 • vyr. logopedė Irena Butkuvienė,
 • logopedė Sandra Uzėlė (Joniškėlio skyrius).

Pasvalio Svalios progimnazijos:

 • vyr. specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė;
 • vyr. logopedė Alma Žeimienė.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos:

 • specialioji pedagogė metodininkė Inga Ruželienė;
 • vyr. logopedė Irena Krapavickienė.

Pasvalio Lėvens pagindinės mokyklos Ustukių skyrius:

 • vyr. logopedė Inga Ruželienė;
 • specialioji pedagogė Sandra Maračinskienė.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyrius:

 • logopedė metodininkė Jovita Kondratavičienė;
 • vyr. specialioji pedagogė Lijana Mačėnienė.

Daujėnų pagrindinės mokyklos:

 • vyr. specialioji pedagogė, logopedė Singrida Bobrevičienė.

Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos:

 • specialioji pedagogė, logopedė Violeta Angelienė.

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos:

 • logopedė Rima Bielskienė (laikinai nedirba);
 • vyr. specialioji pedagogė, logopedė Ingrida Mainionytė.

Pumpėnų gimnazijos:

 • logopedė metodininkė Jovita Kondratavičienė,
 • specialioji pedagogė Vaiva Jareckienė.

Saločių A.Poškos pagrindinės mokyklos:

 • specialioji pedagogė, logopedė Julija Griauzdienė;
 • logopedė Alvija Nakvosienė (laikinai nedirba).

Vaškų gimnazijos:

 • specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Kristina Prakopienė;
 • logopedė Rima Bielskienė (laikinai nedirba);
 • logopedė Inga Kaulinskienė,
 • logopedė Ingrida Mainionytė.

Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos:

 • vyr. specialioji pedagogė Sandra Uzėlė;
 • vyr. specialioji pedagogė Jolanta Baltaragienė;
 • vyr. logopedė Irena Butkuvienė.

Pasvalio specialiosios mokyklos:

 • vyr. logopedė Sandra Maračinskienė;

 Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus:

 • specialioji pedagogė metodininkė Inga Kaulinskienė;
 • vyr. logopedė Ingrida Prakopienė.