VEIKLA  2011-2012 m.m.

VEIKLOS PLANAS 2012 METAMS

 

Planas.pdf
Adobe Acrobat Document 68.5 KB

Svečiuose Rokiškio rajono pagalbos mokiniui specialistės

 

   2012 m. birželio 13 dieną Pasvalio rajono Pagalbos mokiniui specialistės sulaukė viešnių iš Rokiškio rajono - mus aplankė net 15 Pagalbos mokiniui specialisčių – specialiųjų pedagogių ir logopedžių. Susitikimą Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje pradėjo metodinio būrelio pirmininkė Kristina Prakopienė, pristatydama dienotvarkę. Tarprajoninio rašinio konkurso "Mano svajonių mokytojas" organizatorės - M. Aleksiejienė ir K. Prakopienė įteikė padėkos raštus mokinių rašinėlius vertinusioms specialistėms.

    Susitikimo metu išklausėme 7 pranešimus:

• "Tarprajoninio rašinio konkurso "Mano svajonių mokytojas" apibendrinimas" (Pasvalio r. Vaškų vid. m-klos spec. pedagogė- logopedė Kristina Prakopienė);

• Metodinės priemonės „Garsų l- l‘ mokymas ir įtvirtinimas“ pristatymas (Pasvalio r. Pumpėnų vidurinės m-klos logopedė Jovita Kondratavičienė);

• „Specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvų požiūris į integruotą ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje" (Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos spec. pedagogė Sandra Uzėlė);

• "Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo/si galimybės Pasvalio rajone" ( Pasvalio PPT direktorė Andromeda Baršauskienė);

• Eilėraščio mokymosi mintinai metodas panaudojant vaizdinius (mnemonines priemones) ( Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos spec. pedagogė ir logopedė Miglanda Aleksiejienė);

• Kalbėjimo ir kalbos projekto „Kalbėkime taisyklingai ir gražiai“ pristatymas (Rokiškio darželio –mokyklos „Ąžuoliukas“ logopedė Danguolė Zilbergienė);

• Vaikų raiškos ugdymas ir pedagoginė meditacija, panaudojant Reggio Emilia ugdymo metodą (Rokiškio darželio –mokyklos „Ąžuoliukas“ spec. pedagogė Rima Vanagienė).

   Vėliau dalyvavome edukacinėje pažintinėje kelionėje Joniškėlio mieste. Likome sužavėtos Viktoro Stanislovaičio pasakojimais apie šios vietovės kilmę, praeitį, apie jame gyvenusius žymius žmones.

   Susitikimą vainikavo pasisėdėjimas Joniškėlio dvaro kieme. Jaukiame, vasariškame gamtos kampelyje diskutavome įvairiais profesiniais klausimais. Atsisveikinant vienos kitoms pasižadėjome, kad mūsų gražus, prasmingas bendravimas tęsis ir toliau.

 

Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė Ingrida Prakopienė, 2012-06-15

 

   Tarprajoninis rašinio konkursas "Mano svajonių mokytojas"

 

   „Įsivaizduokime, kad mokytojais būtų robotai. Kas tada? Jie būtų užprogramuoti pamokas vesti 45 minutes, už kiekvieną pasišnibždėjimą skirtų kokią nors bausmę, per kontrolinį darbą labai stebėtų, ar nenusirašinėjame. Brrr... Nenorėčiau. Manau, kad geriausias mokytojas yra griežtai linksmas arba linksmai griežtas. Na, o konkrečiai, tai geriausi svajonių mokytojai yra čia, mano mokykloje...“

                                                                                             Linas, 8 kl. 

 

    2012 m. balandžio mėnesį prasidėjo ir iki gegužės truko rašinio konkursas „Mano svajonių mokytojas“. Jį organizavo Vaškų vidurinės mokyklos logopedė- specialioji pedagogė Kristina Prakopienė. Prie mūsų sutiko prisijungti ir Rokiškio miesto bei rajono specialistai su savo ugdytiniais. Taip konkursas įgavo tarprajoninio konkurso vardą. Konkursas vyko virtualiai. Jame dalyvavo Pasvalio miesto ir rajono, Rokiškio miesto ir rajono gimnazijų, vidurinių, pagrindinių, pradinių mokyklų 1–12 klasių mokiniai, kurie buvo suskirstyti į tris 1-4, 5–8 ir 9–2 klasių grupes. Visą mėnesį mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, rašė rašinėlius apie savo svajonių mokytoją. Jie turėjo puikią galimybę atsiskleisti, kurdami istorijas ir dirbdami prie kompiuterio. Sulaukėme net 53 rašinėlių iš abiejų rajonų.

   Rašinėlius vertino penki komisijos nariai: ir specialieji pedagogai, ir lietuvių kalbos mokytojai. Rašinėliuose buvo kreipiamas dėmesys į rišlumą ir nuoseklumą, originalumą ir kūrybiškumą, asmeninės patirties pasitelkimą, kalbos taisyklingumą, rašymo stilių, klaidas, teminį apipavidalinimą. Kokie išradingi, kūrybingi, svajojantys mūsų vaikai... Jų svajonių mokytojai ir kosmonautai, ir realiai egzistuojantys mokytojai. Vaikams norisi, kad mokytojas būtų sportiškas, meniškas, jaunatviškas (nebūtinai jaunas) ir labai geros širdies. Jis turi jausti, matyti, girdėti ir būti šalia savo mokinio, kad jis taptų laimingu, išsilavinusiu, geru bei darbščiu žmogumi. Norėtųsi, kad su mokytoja būtų galima pasikalbėti panašiai kaip su mama ar labai gera drauge, kuri niekada neišduoda paslapčių. Labiausiai patiktų, kad už atliktus namų darbus mokytojas dovanotų mielus arba skanius prizus ir anksčiau išleistų iš pamokos...

    Iš visų dalyvavusių labai sunku buvo išrinkti geriausius, bet... Konkursas yra konkursas. Jis turi turėti nugalėtojus. Susumavus komisijos balus išaiškėjo, kad 1-4 klasių grupėje pirmąją vietą užėmė Vaškų vidurinės mokyklos 3 klasės mokinukas Martynas, pasakodamas apie mokyklą- kosmosą, mokytoją- kosmonautą, klasę- raketą... Antrąją vietą užėmė Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 4 klasės mokinys Martynas, teigiantis, kad mokytojas visų pirma turi būti laimingas. Trečioji vieta atiteko tos pačios progimnazijos ketvirtokui Domantui, kuris pasakoja apie visas mokytojas, kurios jį moko nuo pirmos klasės ir visos jos „tik mielos, geros, švelnios, protingos, tikros svajonių mokytojos“.

   5-8 klasių grupėje pirmąją vietą užėmė Lėvens pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinė Viktorija, kuri svajoja „kartu su mokytoja padainuoti, o per šventes, kartu pasikvietus daugiau vaikų, surengti mažutėlį, kaip kūdikio delniukas, spektakliuką“. Viktorijos rašinėlis originaliai iliustruotas. Antrąją vietą komisijos balsai lėmė Joniškėlio G. Petkevičaitės- Bitės gimnazijos 7 klasės mokinei Samantai, kuri svajoja mokytis Svajonių mokykloje, esančioje Svajonių gatvėje. Trečioji vieta atiteko Lėvens pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinei Agnei, kurios „svajonių mokytojas turėtų turėti gerų bei įdomių idėjų ir joms įvykdyti mokytojui prireiktų gudrumo ir išmanumo“.

   9-12 klasių grupėje dalyvavo tik trys mokinės, todėl jos visos pasidalino prizines vietas: pirmoji atiteko Joniškėlio G. Petkevičaitės- Bitės gimnazijos mokinei Daivai, rašiusiai apie didžiulį norą turėti lietuvių kalbos mokytoją ir kuo geriau išmokti lietuvių kalbos gramatiką. Antrąja vieta džiaugiasi Pumpėnų vidurinės mokyklos 9 klasės mokinė Indrė, rašanti apie svajonių mokytoją, mokinantį biologiją. Trečioji vieta atiteko Vaškų vidurinės mokyklos 9 klasės mokinei Simai, kuriai taip pat patinka lietuvių kalba ir papuošalai iš karoliukų.

   Ir konkursas baigėsi...

   Visi dalyviai gavo padėkas, o užėmusieji pirmas, antras, trečias vietas- prisiminimo dovanėles.

 

Konkurso organizatorė Kristina Prakopienė,

Pasvalio r. Pagalbos mokiniui specialistų metodinio ratelio pirmininkė,

Vaškų vidurinės mokyklos logopedė-spec. pedagogė

2012 m. gegužė

Geriausi mokinių rašinėliai:

1-4 kl. I vieta Martynas 3 kl.

         II vieta Martynas 4 kl.

        III vieta Domantas 4 kl.

Martynas 3kl..pdf
Adobe Acrobat Document 50.6 KB
Martynas 4kl..pdf
Adobe Acrobat Document 365.3 KB
Domantas 4kl..pdf
Adobe Acrobat Document 83.5 KB

5-8 kl. I vieta Viktorija 6 kl.

          II vieta Samanta 7 kl.

         III vieta Agnė 5 kl.

Viktorija 6 kl..pdf
Adobe Acrobat Document 926.5 KB
Samanta 7 kl..pdf
Adobe Acrobat Document 89.7 KB
Agnė 5 kl..pdf
Adobe Acrobat Document 130.3 KB

9-12 kl. I vieta Daiva 1(gimn.)

           II vieta Indrė 9 kl.

          III vieta Sima 9 kl.

Daiva 1 (g).pdf
Adobe Acrobat Document 68.7 KB
Indrė 9kl..pdf
Adobe Acrobat Document 56.6 KB
Sima 9kl..pdf
Adobe Acrobat Document 160.0 KB

   Pirmoji mokinių ir mokytojų konferencija

 

   Gražų 2012 m. gegužės 10 dienos rytą į Vaškų kultūros centrą sugūžėjo būrys mokinių su savo mokytojais iš viso Pasvalio rajono. Čia vyko pirmoji rajoninė mokytojų ir specialiųjų poreikių mokinių metodinė-praktinė konferencija „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bei užimtumo kokybės gerinimas Pasvalio rajone“, kurią suorganizavo Vaškų vidurinės mokyklos logopedė- specialioji pedagogė Kristina Prakopienė ir direktorė Dalia Remeikienė.

   Konferencija skirta projekto “Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams” apibendrinimui.

   Konferencijoje dalyvavo mokiniai iš Grūžių pagrindinio ugdymo skyriaus, Joniškėlio G. Petkevičaitės- Bitės gimnazijos, Pušaloto, Pasvalio Svalios, Ustukių, Daujėnų ir Pajiešmenių pagrindinių mokyklų, Vaškų ir Pumpėnų vidurinių mokyklų. Dalyvavo ir garbūs svečiai: Vaškų seniūnas Kęstutis Jasėnas, Švietimo skyriaus vedėjas Kazys Polekas, Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, Mokytojų švietimo centro atstovės Gražina Sakalauskienė ir Daiva Nakvosienė.

   Konferenciją pradėjo Vaškų vidurinės mokyklos vokalinis ansamblis. Po svečių trumpų sveikinimo žodžių pranešimą perskaitė Ustukių pagrindinės mokyklos direktorė, projekto koordinatorė Lina Rauckienė. Apie projekto naudą mokiniui, mokytojui ir mokyklai kalbėjo Vaškų vidurinės mokyklos logopedė - specialioji pedagogė Kristina Prakopienė.

   Pasiklausius gražios, širdį griebiančios voriuko Vorkos istorijos, prasidėjo stendinių pranešimų pristatymas. Jų konferencijoje buvo net 5, ir pirmieji drąsiai pradėjo Grūžių pagrindinio ugdymo skyriaus mažieji pranešėjai Karolis, Rimantė ir Giedrius. Savo drąsa, išmone, iškalbumu nei kiek neatsiliko ir Liutauras su Dovile iš Pušaloto, Evelina ir Ernesta iš Ustukių, Danielius, Eivydas ir Gabrielė iš Vaškų. Įdomų pristatymą mums parodė Alfonsas iš Svalios mokyklos. Spalvingi stendiniai pranešimai ir vaikų darbai papuošė Vaškų kultūros centrą. Išsekus šiems pranešimams visi dalyviai buvo pakviesti karšto šokolado puodeliui ir šviežioms bandelėms. Pasistiprinę kibome į darbus toliau.

   Antroji konferencijos dalis buvo skirta žodiniams pranešimams. Jų buvo net 8. Savo geriausius įspūdžius projekto metu pirmieji pristatė daujėniečiai Martynas ir Jūratė. Nei kiek neatsiliko nuo pasidalijimo džiaugsmu ir grūžietės Ieva, Skirma, Solvita ir Miglė, joniškėliečiai Greta ir Mantas, pajiešmenietės Ieva ir Olivija, pumpėniečiai Kęstas, Gustas, Greta, svaliukės Sandra ir Indrė, ustukietė Viktorija, vaškietės Karolina, Samanta ir Laurita. Kiek visko vaikai pamatę, kiek visko jų rankelės pridarę, kiek visko jų galvelės pripildytos!

   Gaila, bet konferencija jau ir baigėsi, bet, pasak PPT direktorės Andromedos Baršauskienės, reikia jos nepamiršti, o kasmet organizuoti ir pavadinti nebe rajonine, bet tradicine konferencija, kuri galėtų vykti vis kitoje mokykloje. Taip vaikai susiras daugiau draugų, supras, kad ir jie yra svarbūs, kad geba rėžti rimtą kalbą konferencijoje, dažniau patirs sėkmę ir taip pakelsime mokymosi motyvaciją. Leiskime vaikams atsiskleisti, nežlugdykime jų!

 

Informaciją pateikė konferencijos organizatorė Kristina Prakopienė

 

Konferencijos akimirkos
Konferencijos akimirkos

Stendiniai pranešimai:

Metodinė išvyka į Pakruojį

 

2012 m. balandžio 3 dieną, 10 val. mūsų mažos pasvaliečių grupelės sulaukė Pakruojo Pagalbos mokiniui specialistų metodinio ratelio nariai. Švietimo centro salėje vyko dalijimasis gerąja darbo praktika.   Visų pirma UAB "Gudragalvis" konsultantės mums pristatė naujausias savo priemones, demonstravo jas. Po kavos pertraukėlės Pumpėnų vidurinės mokyklos logopedė Jovita Kondratavičienė ir Vaškų vidurinės mokyklos logopedė-specialioji pedagogė Kristina Prakopienė pristatė pasvaliečių išleistą IKT priemonių diską "Skriskite, žodžiai". Sulaukėme nemažo susidomėjimo mūsų priemone. Pakruojietės nenusileido mums ir pristatė savo išleistą metodinę priemonę "Logopedijos enciklopedija mažiesiems" (knyga ir diskas).   Mes ne tik dar kartą susipažinome, pasidalinome gerąja darbo praktika, naujomis idėjomis, bet ir maloniai praleidome laiką.

 

 Metodinio ratelio pirmininkė Kristina Prakopienė

Pagalbos mokiniui specialistų metodinis pasitarimas

 

   2012 m. balandžio 2 dieną Pasvalio rajono Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko eilinis mūsų rajono Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas. Gausiai susirinkusias pagalbos mokiniui specialistes metodinio būrelio pirmininkė Kristina Prakopienė pasveikino su bundančiu pavasariu, palinkėjo kūrybiškumo ir aktyvumo dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais.

Tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė padėkojo už nuoširdų, efektyvų bendradarbiavimą bei pristatė naujas dokumentų formas, kurių prireiks kitais mokslo metais. Tarnybos specialistės pagyrė už tai, ką jau išmokome pildydamos pirminio ir pakartotinio vertinimo dokumentus bei išsakė pastabas, kad pateikiama informacija būtų kuo tikslesnė, naudingesnė vertinant specialiųjų poreikių mokinius.

   Specialioji pedagogė Ligita Rupštaitienė pristatė tyrimo „Pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas Pasvalio rajone, ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius“ rezultatus bei pasidalino įgytomis žiniomis iš seminarų „IKT ir kitų inovatyvių mokymosi metodų taikymo galimybės, ugdant specialiųjų poreikių mokinius pradinėse klasėse“, „IKT ir kitų inovatyvių mokymosi metodų taikymo ugdant specialiųjų poreikių mokinius pradinėse klasėse kokybė“.

   Susirinkimo pabaigoje buvo tariamasi dėl susitikimo su Pakruojo rajono pagalbos mokiniui specialistais.

   Metodinio pirmininkė supažindino su organizuojamo specialiųjų poreikių mokinių rašinio „Mano svajonių mokytojas“ konkurso sąlygomis. Kvietė aktyviai dalyvauti mokytojų ir specialiųjų poreikių mokinių konferencijoje, skirtoje projekto „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bei užimtumo kokybės gerinimas Pasvalio rajone“ apibendrinimui.

 

Pasvalio r. sav. PPT specialistės I.Prakopienė ir I.Kaulinskienė

 

Mokinių ir mokytojų konferencija Šiauliuose

 

   2012 m. kovo 2 d., penktadienį, Pasvalio rajono Vaškų vidurinės mokyklos specialioji pedagogė Kristina Prakopienė ir Pumpėnų vidurinės mokyklos specialioji pedagogė Modestė Vaicekauskienė bei direktoriaus pavaduotojas Vladas Cucėnas su savo auklėtiniais (specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais) dalyvavo respublikinėje mokytojų ir mokinių metodinėje - praktinėje konferencijoje „PASAULIS, KURIAME MES GYVENAME“. Dalyviai atvyko iš įvairių respublikos mokyklų. Stendiniai pranešimai buvo eksponuojami salėje ir koridoriuje. Konferencijos pranešimai buvo skaitomi trijose darbo grupėse: mano mokykla, ekologija, gimtasis miestas (svajonių šalis). Vaškiečiai skaitė žodinį pranešimą „Mano mokykla“. Vaškų vidurinei mokyklai atstovavo du mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir viena gabioji mokinė. Ši mokinė ruošė savo draugus pranešimo pristatymui - parinko ne tik lengvesnį tekstą, bet ir aiškesnius žodžius, trumpesnius sakinius. Pristatant pranešimą ji irgi dalyvavo, padėdama savo draugams, verčiant skaidres tinkamu laiku, neskubant, kad tekstas būtų rišlus, aiškus. Pumpėniečiai pristatė stendinį pranešimą „Mano mokykla“. Dėl laiko stokos teko trumpinti pranešimus, nes pranešėjų buvo išties daug.

   Džiaugėmės ne tik mes, mokytojai, bet ir patys vaikai. Žinoma, jaudulio irgi buvo, bet noras sudalyvauti buvo didesnis už jį. Po pranešimų skaitymo „apsilankėme“ ir Kaziuko mugėje, kurioje vaikai gavo po ryšulėlį saldumynų. Grįžome iš konferencijos ne tik su pažymėjimais ir padėkomis, bet ir puikia nuotaika ir pasididžiavimu, kad sudalyvavome tokioje rimtoje respublikinėje konferencijoje.

 

Vaškų vidurinės mokyklos logopedė-specialioji pedagogė Kristina Prakopienė

 

Pumpėnų vidurinės mokyklos mokiniai (du berniukai iš kairės) ir Vaškų vidurinės mokyklos mokinių komanda.
Pumpėnų vidurinės mokyklos mokiniai (du berniukai iš kairės) ir Vaškų vidurinės mokyklos mokinių komanda.
Pumpėnų vidurinės mokyklos spec.pedagogė M.Vaicekauskienė ir direktoriaus pavaduotojas Vl.Cucėnas bei Vaškų vidurinės mokyklos spec.pedagogė-logopedė K.Prakopienė (dešinėje)
Pumpėnų vidurinės mokyklos spec.pedagogė M.Vaicekauskienė ir direktoriaus pavaduotojas Vl.Cucėnas bei Vaškų vidurinės mokyklos spec.pedagogė-logopedė K.Prakopienė (dešinėje)

Dalyvavimas konferencijoje Šiauliuose

 

   2012 m. vasario 17 d. negausus būrelis rajono specialisčių vyko į Šiaulius, kur "Juventos“ progimnazijoje dalyvavo respublikinėje praktinėje - metodinėje konferencijoje „Specialiosios pedagoginės ir švietimo pagalbos teikimo pokyčiai ir aktualijos“.

   Pumpėnų vidurinės mokyklos logopedė Jovita Kondratavičienė ir Vaškų vidurinės mokyklos logopedė - spec. pedagogė Kristina Prakopienė skaitė pranešimą „Mokomosios kompiuterinės priemonės skatinančios aktyvų mokymąsi“. Logopedės pristatė pačių parengtas priemones, kurios buvo išleistos Pasvalio rajono Pagalbos mokiniui specialistų diske „Skriskite, žodžiai“. Pranešimas buvo skaitomas I sekcijoje „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymas, motyvuojančios aplinkos įtaka aktyvam mokymuisi“. Pranešimas ir diskas sulaukė didelio susidomėjimo.

   Konferencijos apibendrinime buvo pabrėžta, jog labai gerai, kad vis daugiau specialiųjų pedagogų, logopedų naudoja ir patys kuria kompiuterines mokymo priemones, skatindami mokinių motyvaciją, norą mokytis, sužinoti daugiau.

   Dalyvės gavo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro konferencijos dalyvio pažymėjimus.

 

Pumpėnų vidurinės mokyklos logopedė Jovita Kondratavičienė

Vaškų vidurinės mokyklos logopedė-spec. pedagogė Kristina Prakopienė

Iš Pasvalio rajono metodinių grupių pirmininkų pasitarimo

 

   2012 m. vasario 8 d. rinkosi metodinių grupių opirmininkai ir bendravo aktualiomis temomis:

1. Gerosios praktikos sklaidos refleksija.

2. Stažuotė Čekijoje (pristatė D. Morkūnienė).

   Pagrindinė tema- Gerosios praktikos sklaidos refleksija.

   Per vaikų žiemos atostogas Gerosios praktikos sklaidos renginyje vyko net 25 užsiėmimai, kurių metu pranešimus skaitė 125 lektoriai. Iš viso dalyvavo 469 dalyviai. Daugiausia pranešėjų buvo iš P. Vileišio gimnazijos, Joniškėlio G. Petkevičaitės- Bitės gimnazijos, Svalios pagrindinės mokyklos. Gausiai susirinko Pagalbos mokiniui specialistų ratelio dalyvių. Renginyje dalyvavo 46 pagalbos mokiniui specialistai. Pranešimus skaitė 9 lektoriai.

   Labiausiai sudominusios temos, vertos išsamesnio pristatymo ir analizės:

• Visi pranešimai verti sklaidos kituose rajonuose;

• Labai patiko praktiniai pristatymai, IKT diskas, specialiosios mokyklos stendiniai pranešimai;

• Netradicinė veikla, veikla už mokyklos ribų;

• Spec.poreikių vaikų muzikinis ugdymas;

• Specialiųjų poreikių mokinių neformalusis ugdymas įvairių renginių metu;

   Aktuali ir reikalinga tema:

• Naujas dokumentacijos tvarkymas;

• Neformalusis ugdymas spec.poreikių mokiniams bendrojo ugdymo mokykloje;

• Specialiojo ugdymo naujienos;

• Spec.poreikių mokinių tėvų ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas;

• Spec.poreikių vaikų ugdymas technologijų pamokose;

• Spec.poreikių mokinių ugdymosi motyvacija;

• IKT priemonių antrojo disko leidimas;

• Konkrečių garsų tarimo mokymas;

• Specialusis ugdymas specialiojoje mokykloje.

   Pastebėjimai ir pasiūlymai organizuojant panašius renginius:

• Apgalvoti renginio vietą;

• Daugiau ir trumpiau pristatyti pranešimus;

• Ir toliau organizuoti tokius renginius;

• Specialiosios mokyklos pedagogus priimti į mūsų ratelį.

    Atsižvelgiant į aktualias ir reikalingas tems, siūloma praplėsti veiklos planą.

Gerosios praktikos sklaidos renginiai, tikimasi, taps tradiciniais. Per ateinančias rudens atostogas planuojama paroda „Įvertinimas ir įsivertinimas“, kurios metu reikės pateikti vertinimo ir įsivertinimo metodų. Smulkesnės informacijos sulauksime rudenį.

   Pristatytos dvi rekomendacijų knygos, dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais: „Mokomės kartu“ ir „Inkliuzinis ugdymas ir komandinė pagalba mokiniui“. Jų teirautis mokyklų bibliotekose.

 

 Pagalbos mokiniui specialistų metodinio ratelio pirmininkė Kristina Prakopienė

Parodos „Marmuravimas ant popieriaus“ atidarymas Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

 

   2012 m. sausio 30 dieną Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo numatytas parodos „Marmuravimas ant popieriaus“ atidarymas. Baiminomės, kad parodos atidarymas gali būti atidėtas. Žinojome, kad kai kuriems Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniams – pagrindiniams parodos „kaltininkams“ – į mokyklą reikia vykti iš toli ir ilgokai. Po pietų gavome džiugią naujieną – „Dailininkų“ būrelio nariai atvyko į mokyklą ir dalyvaus parodos atidaryme.

   Parodą pradėjo direktorė, pasidžiaugusi, kad Tarnybos patalpos vėl pasipuošė nuostabiais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių darbeliais. Šį kartą pavasario padės sulaukti Pasvalio specialiosios mokyklos „Dailininkų“ būrelio narių piešiniai, atlikti marmuravimo ant popieriaus technika. Kaip vyksta visas paruošiamasis procesas, kūrybinis darbas, kaip gimsta nuostabūs piešiniai, kas ir kodėl kartais nepasiseka, pasakojo būrelio vadovė, dailės mokytoja Alfonsa Sribikienė. Mokiniai pasidalino mintimis, kas jiems būna sunkiausia ir linksmiausia, kai bando tapyti ir ruošia piešinius marmuravimo technika.

  Visi būrelio nariai – parodos autoriai – buvo apdovanoti padėkomis, paskatinti dovanėlėmis ir pamaloninti saldžiaisiais prizais. Išskirtinai direktorė dėkojo mokytojai Alfonsai Sribikienei, kuri vedžioja specialiosios mokyklos mokinius po nuostabų dailės pasaulį, ugdo jų meninius gabumus, siekia, kad vaikai pajustų ir pamatytų grožį paprastuose dalykuose. „Dailininkų“ būrelio nariai yra daugelio konkursų nugalėtojai, prizininkai, laureatai ne tik rajone, bet ir respublikoje. O ši paroda – pirmasis jų kolektyvinio darbo rezultatas.

  Paroda veiks iki šv. Velykų. Visus norinčius pasigrožėti nuostabiais darbeliais, kviečiame apsilankyti kasdien Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje adresu Sodų g. 21, Pasvalys (l/d „Žilvitis“ patalpose II aukšte).

Pedagoginės psichologinės tarnybos informacija

Gerosios darbo praktikos sklaida

 

   2012 m. sausio 3-6 dieną Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyrius  organizavo Pasvalio rajono metodinių būrelių Gerosios darbo praktikos sklaidą . Pagalbos mokiniui specialistai rinkosi sausio 4 d. P. Vileišio gimnazijoje. Buvo išklausyti šie pranešimai:

1.Jovita Kondratavičienė pristatė išleistą Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų  IKT priemonių diską "Skriskit, žodžiai".

2.Kristina Prakopienė "Kalbos viktorina specialiųjų poreikių mokiniams“

3.Alma Žeimienė "Renginių organizavimo ypatumai SUP turintiems mokiniams".

   Pirmą kartą pagalbos mokiniui specialistų metodiniame būrelyje savo darbo patirtimi ir pasiekimais dalinosi Pasvalio specialiosios mokyklos mokytojai:

1.Bronislava Mainonienė pristatė video pranešimą „Muzika- mūsų mėgstama veikla"

2.Rita Vaikšnorienė, Alfonsa Sribikienė, stendinis pranešimas "Veikla, kurią pasiūlyčiau draugui".

3.Diana Vegienė, stendinis pranešimas "Netradicinė veikla praskaidrina mano kasdienybę".

4.Virginija Bručienė, Vida Rutienė, stendinis pranešimas "Netradicinės veiklos reikšmė mano gyvenime".

   Aprobuotos priemonės

 

   2011 m. lapkričio 18 d. Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyriuje rinkosi komisija, kuri aprobavo pagalbos mokiniui specialistų priemones, paruoštas įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Buvo peržiūrėta virš 30 priemonių, daugiausia paruoštų PowerPoint programa. Komisija (skyriaus vedėja D.Morkūnienė, PPR direktorė A.Baršauskienė, logopedė J.Kondrotavičienė ir specialioji pedagogė-logopedė K.Prakopienė) pasidžiaugė, kad dauguma priemonių orginalios, įdomiai paruoštos, išradingai pritaikomos dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

   Priemones pristatė: l/d "Žilvitis" logopedė Vita Stapulionytė ir specialioji pedagogė Gražina Baltrūnienė; Svalios pagrindinės mokyklos logopedė Alma Žeimienė, specialiosios pedagogės Vilma Gegieckienė ir Inga Ruželienė; Pumpėnų vidurinės mokyklos logopedė Jovita Kondrotavičienė; Pajiešmenių pagrindinės mokyklos logopedė Sandra Maračinskienė; PPT specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė; Vaškų vidurinės mokyklos specialioji pedagogė-logopedė Kristina Prakopienė; Pasvalio specialiosios mokyklos logopodė Andromeda Baršauskienė.

Kelionė į Rokiškį

  Rūškanotą 2011 m. lapkričio 4 d. rytą būrelis Pasvalio rajono Pagalbos mokiniui specialistų susiruošė kelionėn į Rokiškį. Tikslas- susipažinti su Rokiškio rajono Pagalbos mokiniui specialistėmis, pasidalyti gerąja darbo patirtimi, pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Kelionė buvo pilna diskusijų, geros nuotaikos ir įspūdžių.

  Mus priėmė darželio - mokyklos „Ąžuoliukas“ direktorė, kuri leido abiejų rajonų specialiesiems pedagogams ir logopedams jaukiai įsikurti jos renovuotoje įstaigoje. Po trumpo prisistatymo ir susipažinimo kavinukėje, mūsų laukė ekskursija po darželį- mokyklą. Aplankę šiuolaikiškai įrengtus kabinetus, suėjome į salę. Čia buvo skaitomi trumpi pranešimai. Mokyklos direktorė Romualda Cegelskienė pristatė darželį; logopedė Danguolė Zilbergienė kalbėjo apie savo darbą, projektus; specialioji pedagogė Rima Vanagienė džiaugėsi pasiekusi gerų rezultatų, dirbdama šiuolaikiškai su vaikais, panaudodama šviesos ir smėlio stalą. Logopedinės pagalbos teikimo priešmokyklinio amžiaus vaikams aktualijas pristatė lopšelio- darželio „Nykštukas“ logopedė Laura Varnienė. PPT specialioji pedagogė Laima Gudonienė pristatė, kokia situacija yra Rokiškio rajone su specialiuoju ugdymu; pasirodo, specialistų net trūksta... Rokiškio rajono Pagalbos mokiniui specialistų metodinę veiklą apžvelgė ratelio pirmininkė Janina Večorskienė, trumpai savo veiklą pristatė ir Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinio ratelio pirmininkė Kristina Prakopienė. Apsikeitėme dovanėlėmis- Rokiškio specialistėms padovanojome savo išleistą knygą, jos mums- diską iš konferencijos. Turėjom gerą progą įsigyti ir marijampoliečių išleistą knygą „Mokinio, turinčio ugdymosi sunkumų, pažinimas“. Kone svarbiausiu momentu buvo laikomas bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Paspaudusios rankas ir padėjusios parašus, abiejų rajonų ratelių pirmininkės pasižadėjo keistis gerąja patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija, kelti dalykinę ir metodinę kvalifikaciją, organizuoti bei derinti seminarus, kuriuose galėtų dalyvauti abiejų rajonų pagalbos mokiniui specialistai, organizuoti bendrus projektus, specialistų metodinių darbų ir priemonių parodas.

  Po rimtosios dalies turėjome edukacinės veiklos. Lankėmės Rokiškio krašto muziejuje, dalyvavome edukacinėje programoje „Sūrio kelias“.

Puikiai praleidusios laiką, pilnos minčių ir apmąstymų, temstant grįžome į namus.

 

Informaciją pateikė Pagalbos mokiniui specialistų

metodinio ratelio pirmininkė Kristina Prakopienė, 2011-11-07

 

Seminaras „Lietuvių gramatikos ugdymas(is) pradinėse klasėse“

 

   2011 m. lapkričio 3 d. pagalbos mokiniui specialistai ir pradinių klasių mokytojai urėjo puikią galimybę dalyvauti Joniškio „Saulės“pagrindinės mokyklos logopedės Aistės Buivydaitės seminare „Lietuvių gramatikos ugdymas(is) pradinėse klasėse“. Pirmąją seminaro dalį lektorė pristatė savo išleistą populiarią priemonę, skirtą mokytis lietuvių kalbai pradinėse klasėse (http://www.mokymopriemone.lt/). Šia priemone gali naudotis ir vyresnių klasių specialiųjų poreikių mokiniai žinių įtvirtinimui. Kaip teigė Aistė Buivydaitė, su viena priemone įmanoma dirbti net 20-ties vaikų klasėje, parodė filmuotą medžiagą, kaip taip dirbama. Jos priemonė-tai laminuotų kortelių ir A4 formato lapų su užduotimis rinkinys. Ant kortelių pagal M. Montesori ugdymo sistemą spalvotai užrašyti žodžiai, kuriuos galima grupuoti pagal kalbos dalių požymius, jungti juos į sakinius, sudėti sudurtinius žodžius, ieškoti pateiktiems žodžiams sinonimų, antonimų. Dirbdami su šia priemone mokiniai galės pakartoti kalbos dalių derinimo taisykles, nagrinėti garsų supanašėjimo atvejus. Šia priemone gali naudotis specialieji pedagogai, logopedai, kiti asmenys dirbantys su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Priemonė turi žaidybinių elementų, todėl yra patraukli mokiniams.

   Antrąją seminaro dalį logopedė mums pristatė M. Montessori metodiką. Daugiau dėmesio buvo skirta ne pojūčių, ne socialinių gebėjimų, ne matematikos lavinimui, bet kalbos ugdymui, ypatingai skaitymui ir rašymui. Pateikė daug priemonių, pavyzdžių, būdų ir metodų, kaip dirbti su vaikais. Seminaro metu susipažinome su M. Montessori metodo ugdymo tikslais, uždaviniais, principais; vaiko asmenybės raidos tarpsniais; tradicinės ir montesorinės mokyklos skirtumais; M. Montessori metodo taikymo galimybėmis ugdant specialiųjų poreikių mokinius; kalbos įgūdžių formavimu.

 

Informaciją parengė Vaškų vidurinės mokyklos

logopedė-spec.pedagogė Kristina Prakopienė, 2011-11-07

Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyriuje rinkosi komisija, kuri aprobavo pagalbos mokiniui specialistų priemones, paruoštas įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Buvo peržiūrėta virš 30 priemonių, daugiausia paruoštų PowerPoint programa. Komisija (skyriaus vedėja D.Morkūnienė, PPT direktorė A.Baršauskienė, logopedė J.Kondratavičienė ir specialioji pedagogė-logopedė K.Prakopienė) pasidžiaugė, kad dauguma priemonių orginalios, įdomiai paruoštos, išradingai pritaikomos dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

   Po knygos pristatymo vyko metodinis pasitarimas. Pranešimus skaitė: Inga Ruželienė, Modestė Vaicekauskienė, Audronė Ramanauskienė.

PIRMINIS MOKINIO GEBĖJIMŲ ĮVERTINIMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE
I.Ruželienės ir kt. pranešimas.pps
Microsoft Power Point Presentation 333.5 KB
TEIGIAMA IR NEIGIAMA KOMUNIKACIJA MOKYKLOJE
A.Ramanauskienės pranešimas.pps
Microsoft Power Point Presentation 374.5 KB