VEIKLA 2016-2017 m.m.

 

VeiklosPlanas.pdf
Adobe Acrobat Document 55.6 KB

Mokslo metams pasibaigus

 

Birželio 19 dieną Pasvalio Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Pasvalio rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Inga Ruželienė pristatė pranešimą „Mano bičiulis laikrodukas. Integruotų specialiųjų matematikos ir socialinių įgūdžių lavinimo pratybų ciklas“. Veikla buvo vykdoma keturiais etapais, vasaros stovykloje „Būkime kartu“.  Tikslas - gerinti integruotose veiklose dalyvaujančių mokinių orientaciją laike.

Taip pat buvo aptariami kiti klausimai. Metodinio būrelio pirmininkė Aistė Tamošiūnienė paskatino ruošti savo metodines priemones naujų mokslo metų renginiui „Kolega kolegai“. Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė trumpai aptarė „Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą“, jo pakitimus.

Taigi praėjus dar vieneriems darbingiems mokslo metams, linkime gražių ir šiltų atostogų!

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos

specialioji pedagogė-logopedė Julija Griauzdienė, 2017-06-20

Dailyraščio konkurso „Sveika, vasara!“ rezultatai

 

Gegužės mėnesį Pasvalio rajono mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse „Sveika, vasara!“, kurį organizavo Pumpėnų gimnazijos vyr. logopedė Jovita Kondratavičienė. Konkurso tikslas – lavinti mokinių taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.

 Pirmasis etapas vyko mokyklose.  Patys gražiausi darbai iš Pasvalio specialiosios mokyklos, Pasvalio r. Vaškų gimnazijos, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos,  Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriaus,  Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijos, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazija Pušaloto pradinio ugdymo skyriaus, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos, Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos dalyvavo antrajame etape.

Sudaryta komisija atidžiai skaitė, lygino, vertino trisdešimt du darbus, atsakingai rinko nugalėtojus. Pačių dailiausių darbų autoriai apdovanoti diplomais. Visiems konkurso antrojo etapo dalyviams įteiktos padėkos.

Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms, pagalbos mokiniui specialistėms, padėjusioms mokiniams dalyvauti šiame dailyraščio konkurse, vertinimo komisijos narėms.

Už bendradarbiavimą ir palaikymą dėkoju Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriui, Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos vadovei bei specialistėms, Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodiniam būreliui.

Ačiū visiems dalyvavusiems mokiniams.

 

 Dailyraščio organizatorė Jovita Kondratavičienė  2016-06-08

diplomantai.pdf
Adobe Acrobat Document 161.9 KB

Rajoninė SUP mokinių ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė − praktinė konferencija „Mūsų darbeliai − mūsų darbai“

 

Gegužės 18-tą dieną į svetingąją Pasvalio Svalios pagrindinę mokyklą skubėjo mokinukai su savo mokytojais ir/ar pagalbos mokiniui specialistais iš Lėvens, Daujėnų, Pajiešmenių pagrindinių mokyklų, Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus, Pumpėnų, Vaškų, Joniškėlio Gabrielės Petkevičiaitės − Bitės gimnazijų, Specialiosios mokyklos bei lopšelio-darželio „Liepaitė“.

                      Svalios pagrindinės mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė ir vyresnioji logopedė Alma Žeimienė iniciavo SUP mokinių rajoninį projektą „Spalvotas gėlių pasaulis“. Integruotos veiklos mūsų rajono ugdymo įstaigose vyko visą pavasarį. Apie savo nuveiktus darbus, sėkmes ir rūpestėlius Svalios pagalbos mokiniui specialistės pakvietė pasidalinti metodinėje − praktinėje konferencijoje „Mūsų darbeliai − mūsų darbai“.

                       Konferenciją vedė Svalios pagrindinės mokyklos  6 a klasės mokiniai Dovydas Gintautas  ir Nerija Elertaitė. Konferencijos dalyvius ir svečius pasveikino Svalios mokyklos direktorė Aleksandra Tribulskienė. Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė palaikė ir palinkėjo drąsos, nes svarbiausi žodžiai buvo suteikti patiems projekto dalyviams - mokiniams.

                      Mokiniai skaitė žodinius pranešimus, kūrybiškai pristatė ir komentavo įamžintas akimirkas stendiniuose pranešimuose, žiūrėjome video medžiagą. Vaikai su savo mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais rengė popietes, viktorinas, atliko įvairiausias kūrybines užduotis, susipažino su gėlių sandara, jų įvairove, patys piešė, spalvino, klijavo ir iš įvairių medžiagų gamino gėles. Mokiniai stebėjo gamtą, domėjosi, kur galima įsigyti įvairių gėlių sėklų: vieni lankėsi parduotuvėse „Smilga“, „Žalia stotelė“, kiti sužinojo, ką galima įsigyti turguje, dar kiti bandė patys daiginti iš praėjusių metų nuimto derliaus sėklų. Gėlės kelią nuo sėklos iki žiedelių išbandė visi projekto dalyviai. Buvo ir nesėkmių, apie kurias papasakojo vaikai, bet daugelio gėlytės virto dovanomis mamytėms Motinos dieną, papuošė mokyklų gėlynus, kurių apžiūrėti ne tik dabar, bet ir vasarą, kvietė mokinukai. Kad pranešimai neprailgtų, muzikinę pertraukėlę padovanojo Svalios pagrindinės mokyklos ketvirtokai.

                      Visi pranešėjai buvo apdovanoti padėkos raštais bei vaikų rankytėmis pagamintomis gėlėmis. Konferencijos svečiai, kaip įrodymą, gavo pražydintas projekto metu gėlytes.

                      Jautru ir gera buvo stebėti mokinukų jaudulį prieš savo pasisakymą, lydinčių mokytojų padrąsinimus ir pagalbą savo ir kolegų pranešėjams, įdėmų klausymąsi visos konferencijos metu ir spindinčias iš pasididžiavimo ir džiaugsmo akis. Dar kartą įsitikinome, kad verta dirbti, kurti kartu, nes nuo mažų darbelių prasideda dideli darbai.

Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos

specialioji pedagogė metodininkė Inga Kaulinskienė, 2017-05-19

Respublikinis kūrybinis konkursas „Tu man esi viena“,

skirtas Motinos dienai

 

„Kasmet dalyvių skaičius tik didėja, o tai tiesiog verčia nesustoti, tačiau judėti tolyn. Ačiū visiems dalyviams, jų mokytojoms, kad buvote kartu“, -  džiaugiasi ir dėkoja Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistė metodininkė Kristina Prakopienė, šiais metais suorganizavusi jau šeštąjį respublikinį kūrybinį konkursą.

Šiais metais darbeliai atkeliavo net iš 71 ugdymo įstaigos. Šiais metais dalyvavo mokinukai iš Akmenės, Anykščių, Joniškio, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Kupiškio, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šiaulių, Šilalės, Tauragės, Vilniaus miestų ir rajonų, Pandėlio, Užvenčio, Kretingos, Pagėgių, Vabalninko. Gauti 282 darbai, kuriuose mokinukai dėliojo savo mintis, skirtas brangiausiam žmogui -  MAMAI. Darbai ir ranka rašyti, ir naudotasi kompiuteriu, piešinėliai ir pačių piešti, ir ieškota tinkamo paveikslėlio internete. O kiek programų įvaldė mūsų mokinukai! Ir tai dėka mokytojų, pagalbos mokiniui specialisčių, kurios paskatino vaikus dalyvauti konkurse. Mokiniai ir eilėraščius kūrė, ir miniatiūras rašė, ir pasakojo apie savo mamytes, ir skyrė joms gražiausius žodžius. Darbeliai jautrūs, šilti, nuoširdūs, patrauklūs ir nepakartojami.

Darbų vertinimo komisiją sudarė Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus specialioji pedagogė metodininkė Inga Kaulinskienė, Grūžių globos namų vyr. specialioji pedagogė Aušra Stasiulionytė ir Vaškų gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja Rita Čypienė. Komisijos narės ilgai ir sunkiai dėliojo prizines vietas ir tik po keleto peržiūrėjimų išrinkti nugalėtojai šešiuose pogrupiuose. Mokiniams, užėmusiems prizines vietas, konkurso organizatorė išsiuntė diplomus ir atminimo dovanėles į jų ugdymo įstaigas, o kiti dalyviai gavo padėkas. Mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistės gavo Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus pažymas.

Ir kitų metų pavasariniame konkurse tikimasi sulaukti ne mažiau darbelių.

 

Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

Kristina Prakopienė, 2017-05-11

 

Prizinės vietos skirtos:

 

1 GRUPĖ: 2-4 klasės (individualizuotos programos)

I vieta - Vaida M., Kėdainių specialioji mokykla

II vieta - Ugnė P., Skuodo Bartuvos progimnazija

III vieta – Kęstutis G., Anykščių A. Baranausko  pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras

III vieta – Gabija M., Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija

 

2 GRUPĖ: 2-4 klasės (pritaikytos programos)

I vieta – Klaudija Č., Šakių r. Kidulių pagrindinė mokykla

II vieta – Diana P., Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija

III vieta – Eslanda E., Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

III vieta – Brigita M. ir Simona L., Raseinių Šaltinio progimnazija

 

3 GRUPĖ: 5-7 klasės (individualizuotos programos)

I vieta – Liveta J. ir Jolanta J., Raseinių specialioji mokykla

II vieta – Arūnė D., Kėdainių specialioji mokykla

III vieta – Lukas A., Šakių r. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

III vieta – Andžej T., Vilniaus r. Rukainių gimnazija

 

4 GRUPĖ: 5-7 klasės (pritaikytos programos)

I vieta – Roberta S., Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

II vieta – Ineta G., Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija

II vieta – Dovydas A., Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija

III vieta – Kamilė V., Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

III vieta – Gabija K., Panevėžio r. Miežiškių pagrindinė mokykla

 

5 GRUPĖ: 8-10 klasės (individualizuotos programos)

I vieta – Miglė N., Anykščių A. Baranausko  pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras

II vieta – Julita U., Šiaulių r. Kužių gimnazija

III vieta – Karolis B., Šakių r. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

III vieta – Viktorija Ž., Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija

 

6 GRUPĖ: 8-10 klasės (pritaikytos programos)

I vieta – Mantas N., Tauragės r. Gaurės pagrindinė mokykla

II vieta – Greta J.,  Tauragės r. Gaurės pagrindinė mokykla

III vieta – Paulina P., Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

III vieta – Erika M., Vilniaus r. Rukainių gimnazija

 Dalyvavome konferencijoje Panevėžyje

 

Balandžio 27 d. grupė Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialisčių dalyvavo respublikinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje „Ugdymo turinio kaita: patirtis ir inovacijos ugdant specialiųjų poreikių vaikus“, kuri vyko Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje.

Konferencijos metu logopedams ir specialiesiems pedagogams žmogaus nervų anatominius aspektus priminė vaikų neurologė Aušra Bandanskytė. Remdamasi savo profesine patirtimi, gydytoja atkreipė dėmesį į dažniausiai pasitaikančias vaikų auginimo klaidas, kurios turi įtakos artikuliacijai. Medikė pristatė masažo techniką ir negailėjo prevencinių patarimų.

Vaikų psichiatras Mindaugas Gurevičius kalbėjo apie psichologinės (neurologinės) raidos sutrikimus, priminė jų medicininę klasifikaciją. Gydytojas, pasidalindamas patirtimi, pristatė du klinikinius atvejus ir savo kalboje daug dėmesio skyrė autizmui.

Autizmo temą praplėtė ir daug įdomių patirčių bei patarimų išdalino Loreta Grikainienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vilniaus specialiojo lopšelio- darželio „Čiauškutis“ logopedė metodininkė.

Po pietų pertraukos konferencijos dalyviai pasirinktinai dalyvavo darbo grupėse, kuriose pagalbos mokiniui specialistės dalijosi gerąją patirtimi apie veiklos kryptis ir būdus, ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą;  kalbinių ir pažintinių gebėjimų ugdymą(si), skaitymo ir rašymo gebėjimų svarbą ugdymo(si) procese, edukacines inovacijas ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Baigiantis konferencijai Aldona Andrijanova pristatė knygos „Garsų tarimas“ atnaujintą leidimą.

Šis renginys buvo išskirtinis tuo, kad patobulinome, atnaujinome, sustiprinome profesines žinias ne tik pedagoginiu, bet ir medicininiu požiūriu. Dėkojame savo kolegėms panevėžietėms už šią galimybę.

 

Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Alma Žeimienė, 2017-04-27

Viešnagė Pasvalio specialiojoje mokykloje

 

Balandžio 13 d. vyko Pasvalio rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas Pasvalio specialiojoje mokykloje.  Koleges pakvietė  šios mokyklos  vyr. logopedė Sandra Maračinskienė.  Mokyklos direktore  Gintė Januškienė papasakojo apie mokyklą. Vėliau  parodė atsinaujinusias mokyklos patalpas, edukacines erdves. Pasidžiaugė naujomis  mokymo(si) priemonėmis.  Sandra Maračinskienė skaitė pranešimą „Logopedinės pratybos kitaip, keičiant edukacines erdves: sensomotorikos, relaksacijos, 3D kabinetai, SMART lenta, šviesos stalas“.

Buvo aptarti artimiausi renginiai, kiti klausimai.

           Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė

Vilma Gegieckienė, 2017-04-14

Trečioji rajoninė matematikos „Du plius du kart du“ olimpiada, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

 

Šiais metais jau trečiąją rajoninę olimpiadą suorganizavo Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistė metodininkė Kristina Prakopienė. Kovo 22 d. į Vaškų gimnaziją suvažiavo mokinukai iš Joniškėlio G. Petkevičaitės- Bitės gimnazijos, Pasvalio Svalios ir Lėvens pagrindinių mokyklų, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos, Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus. Olimpiadoje savo matematines žinias parodė ir gimnazijos šeimininkai. Dalyvavo net 8 komandos iš 4-6 klasių ir 3 komandos iš 7-9 klasių. Vaškų gimnazijos direktorė Dalia Remeikienė tarė sveikinimo žodį ir padrąsino olimpiados dalyvius. Renginio organizatorei  olimpiadą padėjo vesti 8 klasės mokinys Eivydas. Sėdėdami komandose po du, vaikai turėjo įveikti 11 uždavinių: pažinti laikrodį, ieškoti pasislėpusių skaičių, perskaityti diagramas, įveikti trupmenas, išspręsti tekstinius uždavinukus, geometriškai išnagrinėti klasės planą, įžvelgti simetriją daiktuose, numatyti skaičių seką ir ja numarginti vaiduoklių drabužius, įveikti veiksmų gyvatėlę. Vaikai puikiai dirbo komandose, suko galveles, bandė visokiais būdais įveikti uždavinius ir... Štai!

Vertinimo komisijos narės Grūžių globos namų vyr. specialioji pedagogė Aušra Stasiulionytė, Vaškų gimnazijos vyr. matematikos mokytoja Zina Kirkilaitė ir pradinių klasių vyr. mokytoja Jolanta Stankevičiūtė ištaisė visus darbus ir nusprendė, kad matematikos olimpiados taurės ir I-osios vietos diplomai šiais metais atitenka Svalios pagrindinės mokyklos 5 klasės mokiniams Auksei ir Aivarui iš jaunesniųjų grupės (iš 100 taškų surinko 82 taškus) ir Vaškų gimnazijos 7 klasės mokiniams Pauliui ir Danieliui iš vyresniųjų grupės (iš 100 taškų surinko 68 taškus).

Antrąją vietą užėmė Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinys Rokas ir 6 klasės mokinys Pijus iš jaunesniųjų grupės (iš 100 taškų surinko 75 taškus) bei Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinys Nedas ir 9 klasės mokinys Ignas iš vyresniųjų grupės (iš 100 taškų surinko 66 taškus).

Trečiąja vieta džiaugiasi Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinys Mantas ir 6 klasės mokinė Audra iš jaunesniųjų grupės (iš 100 taškų surinko 67 taškus) bei Lėvens pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė Donalda ir 6 klasės mokinė Egidija (iš 100 taškų surinko 65 taškus).

Vaikų akyse spindėjo džiaugsmas, kai rankose jau turėjo padėkas ir saldžiuosius skaičiukus. Atlikus trumpą apklausą, paaiškėjo, kad lengviausia mokiniams buvo spręsti tekstinius uždavinius, sunkiausia ir tuo pačiu įdomiausia jiems pasirodė veiksmų gyvatėlė, o lengviausia buvo sujungti taškus.

Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms, kurios nepagailėjo savo brangaus laiko ir paruošė vaikus olimpiadai bei atvažiavo į ją. Iki susitikimų kitais metais!

 

Matematikos olimpiados organizatorė Vaškų gimnazijos

pagalbos mokiniui specialistė metodininkė Kristina Prakopienė, 2017-03-30

 

Kolega kolegai: Pasvalio specialiosios mokyklos pedagogų

gerosios praktikos sklaida

 

2017 metų kovo 13 dieną į Pasvalio specialiąją mokyklą atvyko draugai iš Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro. Mokykloje vyko seminaro „Specialiojo ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų profesinių bei specialiųjų kompetencijų plėtotė“ pirmosios dalies praktinės veiklos. Atvykusius kolegas grupės auklėtoja A. Krištapavičiūtė ir mokiniai mokė pasigaminti velykinį kiaušinį origami technika. Mokytoja Rasa Gailiūnienė kartu su savo mokiniais demonstravo SMART stalo ir lentos galimybes lavinamųjų klasių pamokose. Dailės mokytoja Alfonsa Sribikienė supažindino su marmuravimo technika, visi norintieji galėjo sukurti savo ypatingą piešinį. Technologijų mokytoja Virginija Bručienė organizavo velykinės dekoracijos „Vištytė“ gamybą iš molio. Mokytoja labai džiaugėsi pedagogais iš „Šviesos“ SUC, kurie labai kruopščiai ir kūrybingai atliko užduotį. Logopedė Sandra Maračinskienė vedė praktines logopedines pratybas savo pačios sukurta priemone, naudojant SMART lentą, demonstravo logopedines pratybas, nufilmuotas įvairiose mokyklos edukacinėse erdvėse. Psichologė Simona Stapulionienė kolegei iš Panevėžio pristatė netradicinius metodus, kurie stiprina vaikų savigarbą. Socialinė pedagogė Loreta Petrauskienė dalijosi gerąja patirtimi su socialine pedagoge iš „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro. Abiejų įstaigų vadovai ir pavaduotojos ugdymui diskutavo veiklos kokybės išorinio vertinimo klausimais, dalijosi vadybos patirtimi įvairiomis temomis.

Laikas neprailgo, įspūdžių labai daug, teigiamų emocijų taip pat. Lauksime seminaro antrosios dalies – tuomet Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre kolegos mokys mus naujų technikų ir ugdymo gudrybių.

 

Pasvalio specialiosios mokyklos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Vaikšnorienė, 2017-03-14

Dalyvavom konferencijoje Šiauliuose

 

2017 m. kovo 3 d. Šiauliuose vyko LLA praktinė konferencija „Logopedų/ logoterapeutų profesinės veiklos aktualijos“, skirta Europos logopedų dienai paminėti. Gausiai susirinkusius specialistus šventiškai nuteikė LLA pirmininkės D. Kairienės žodinis ir 4- o kurso studentės muzikinis sveikinimas.

Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta plenariniam posėdžiui „LLA vaidmuo atstovaujant logopedų profesinius interesus“, kurį vedė D. Kairienė. Jo metu 1-ą kartą buvo įteiktas apdovanojimas 2016 metų logopedei. Ja tapo Vilniaus rajono PPT logopedė Beata Juknevičiūtė.

D. Kairienė ir S. Daniutė apžvelgė Lietuvos logopedų profesinės veiklos aktualijas ir interesus bei jų atstovavimo LLA galimybes. Taip pat pateikė išsamią 2016 m. LLA Tarybos metinę veiklos ir finansinę ataskaitą bei 2017 m. veiklos planą. Su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos logopedų asociacijos bendradarbiavimo galimybėmis konferencijos dalyvius supažindino logopedė Rima Juškienė ir teisininkė Erika Leiputė-Stundžienė.

Po pietų pertraukos darbas vyko sekcijose. Jose savo praktinio darbo patirtimi dalijosi ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų, sveikatos priežiūros institucijų logopedai ir logoterapeutai. Džiugu, kad susidomėjimo susilaukė Ingos Ruželienės pranešimas „Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio veikla: bendradarbiavimu grįstos praktikos link“.

Darbas sekcijose buvo apibendrintas baigiamojoje konferencijos dalyje. Joje LLA Taryba padėkojo dalyviams už išsakytas nuomones ir pateiktus pasiūlymus.

 

Lėvens pagrindinės mokyklos vyr. logopedė Irena Krapavickienė, 2017-03-10

Nauji 2017-ieji metai ir nauji pirmininkės rinkimai

 

   Iš karto po naujai atėjusių 2017 metų, įvyko metodinio būrelio susirinkimas. Sausio 3 d. pirmininkė Inga Ruželienė pristatė ataskaitą už 2016 metus, apžvelgė nuveiktus darbus ir pasidžiaugė. O tikrai buvo kuo! Metai buvo turtingi ir turiningi visiems: ir mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir su jais dirbantiems pagalbos specialistams.

   Naujos pirmininkės rinkimai praėjo ramiai! Kaip jau buvo kalbėta anksčiau, prie būrelio vairo metas stoti ikimokyklinio ugdymo specialistėms.

   Pagarba Aistei Tamošiūnienei - Pasvalio l/d „Liepaitė“ vyr. logopedei, kurios rankose būrelio dokumentacija, o galvoje nauji planai. AČIŪ!

   Veiklos planas 2017 m. bus sudėliotas ir neužilgo paskelbtas. Nemažai nusimato patikrintų laiko ir pasisekimo veiklų, bet bus ir naujų!

   Taigi, laukiam.

Andromeda Baršauskienė, 2017-01-13

Metus užbaigiame rajoniniu integruotų veiklų projektu

„MES - PAUKŠTELIŲ DRAUGAI“

Žiemojantys paukščiai

 

2016 m. gruodžio 14 d. Narteikių mokykloje-darželyje „Linelis“ buvo organizuojama popietė Žiemojantys paukščiai“. Dalyviai 1-4 klasių SUP mokiniai.

Popietės metu vaikai turėjo išvardyti kuo daugiau žiemojančių paukščių pavadinimų, susipažinti su paukščių balsais, literatūriniais pamėgdžiojimais, kūno sandara bei paukščių gyvenamosiomis vietomis. Mokiniams teko ne tik klausytis, bet ir įveikti įvairias užduotis.  Išklausę literatūrinių paukščių balsų pamėgdžiojimų įvardijo paukščius, jų „namams“ priskyrė pavadinimus ir gyventojus. Atrinko tinkamas paukščio kūno dalių detales. Taip pat bandė įminti mįsles. Atlikome sunkesnių žodžių garsinę analizę. Vėliau gaminome ir puošėme lesyklėles savo draugams paukščiukams ir keliavome į mokyklos parkelį jas pakabinti. Po tiek daug padarytų darbų mūsų klasėje laukė vaišės. Pabaigoje su mokiniais aptarėme visą veiklą ir įsipareigojome rūpintis lesyklėlėmis. Labai su vaikais džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie šio puikaus projekto.

Logopedė Jurgita Lukštaraupienė

Pasvalio specialiojoje mokykloje

 

Mūsų mokykla, Pasvalio specialioji, labai energingai ir noriai įsijungė į rajoninį integruotų veiklų projektą „Mes – paukštelių draugai“. Pagrindinius organizacinius darbus dirbome mes, mokyklos logopedės: S. Maračinskienė,L. Kavaliauskienė, L. Stacevičienė.

Projekto vykdymas prasidėjo, mūsų, organizatorių, vesta popiete įvairių klasių mokiniams „Skamba miškas“, kurią skirstėme į dvi dalis, teorinę ir praktinę. Teorinėje dalyje mokiniai susipažino su įvairiais, miške gyvenančiais, paukščiais, klausėsi jų balsų, sprendė matematinį uždavinį, susipažino su įvairių paukščių gyvenamosiomis vietomis, kūno dalimis. Praktinėje dalyje vaikai buvo suskirstyti į dvi grupes, kurios gamino skirtukus knygoms - paukštelius ir spalvotus paukštelius iš antrinių žaliavų.

Po to įsijungė visa mokykla. 1-10 lav. klasių mokytoja V. Tervydienė, I m. m. socialinių įgūdžių klasės mokytoja V. Gumbelevičienė, II-III m. m. socialinių įgūdžių klasės mokiniai ir mokytoja V. Rutienė lankė paukštelius prie upės ir juos lesino; tie patys, socialinių įgūdžių klasių mokiniai gamino kalėdinius atvirukus (paukštelius), kurie dalyvauja, gerumo akcijos „Širdis – širdžiai“ parodoje – kalėdinis sveikinimas.

Mokytoja V. Bručienė su 5/6/8 spec. klasių mokiniais gamino paukštelius iš molio. Mokytoja Alf. Sribikienė gamino plakatą „Paukšteliai – mūsų draugai“ su „Spalviukų“ būrelio mokiniais. R. Vaikšnorienė su 7 spec. klase per lietuvių kalbos pamokas mokėsi skaityti paukščių garsų pamėgdžiojimus, klausėsi įvairių paukščių garsų, bandė juos atpažinti. Taip pat skaitė tekstą „Plepi antis“, skirstė jį dalimis, kūrė dalims pavadinimus, atpasakojo raštu. Mokytoja R. Gailiūnienė su 6/7/8 lav. klase gamino paukštį iš buitinių atliekų. Mokytojas K. Ulskis su įvairių klasių mokiniais gamino lesyklėles ir paukštelius iš medžio ir jas pakabino mokyklos kieme. „Pelėdžiukų“ šeimynos auklėtoja L. Piliponienė vedė popietę „Rask, vaikeli, man sparnuočiui menką trupinėlį“.

Mokiniai prisiminė žiemojančius paukščius, juos aplikavo. Visi mokyklos mokiniai ir mokytojai pasižadėjo pildyti kieme pakabintas lesyklėles.

 Logopedė Sandra Maračinskienė

 

 

Gerų darbų sūkuryje

 

Adventiniame gražių darbelių laikotarpyje artėjant kalėdinių dovanų metui, Pasvalio l-d „Eglutė“ vaikučiai su savo tėveliais ir pedagogais nusprendė padovanoti lesyklėles paukšteliams. Mažieji darbštuoliukai savaitės eigoje susipažino su žiemoti palikusiais paukščiais, klausė jų čiulbesio, imitavo įvairius judesius skambant muzikai, kartojo ketureilius. Vaikai ne tik gražino tėvelių pagamintas lesyklėles, bet ir savo darbo procesą įprasmino piešinėliuose, kurie džiugins visų akį darželio Dailės galerijoje.

Dėkojame prie projekto „Mes - paukštelių draugai“ prisidėjusiems bendruomenės nariams - staliui Petrui Pranskūnui, pakabinusiam paukštelių „valgyklas“ ir auklėtojos padėjėjai Ritutei  Klevaitienei įprasminusiai mūsų akimirkas nuotraukose. Juokavome, kad pabėrus įvairių gardumynų, lesyklėlės tapo tikromis kavinėmis skrajojantiems draugams.

 Nesvarbu kokio amžiaus, kokių poreikių  vaikas bebūtų, ugdant gerų darbų kultūrą, mes - suaugusieji - darome didžiausią įtaką. Tad AČIŪ  Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“  pedagogėms Rimai Fokienei, Viltai Bindzienei, Birutei Urbonavičienei, Vidai Praniauskienei, Virginijai Svidulevičienei.

                                                                                  Logopedė Lina Kurlianskienė

 

 

Popietė ,,Žiemojantys paukščiai“

 

2016 m. gruodžio 15 d. Saločių Antano Poškos pagrindinėje mokykloje buvo organizuojama popietė Žiemojantys paukščiai“. Dalyviai 1-4 klasių SUP mokiniai. Popietės tikslas integruojant įvairius mokomuosius dalykus (lietuvių kalbą, gamtos mokslus, geografiją, matematiką, užsienio kalbas, dailę ir technologijas) suteikti SUP mokiniams žinių apie Lietuvoje žiemojančius paukščius.

Popietės metu vaikai turėjo išvardyti kuo daugiau žiemojančių paukščių pavadinimų, susipažinti su paukščių balsais, literatūriniais pamėgdžiojimais, kūno sandara bei paukščių gyvenamosiomis vietomis. Mokiniams teko ne tik klausytis, bet ir įveikti įvairias užduotis. Su logopede atliko žodžio „ornitologija“ garsinę analizę. Išklausę literatūrinių paukščių balsų pamėgdžiojimų įvardijo paukščius, jų „namams“ priskyrė pavadinimus ir gyventojus. Atrinko tinkamas paukščio kūno dalių detales. Taip pat bandė įminti mįsles.

Įveikus visas užduotis laukė trumpa pertrauka, kurios metu mokiniai vaišinosi sultimis ir sausainiais. Pasistiprinę kibo į darbus. Mokiniai gamino lesyklėles, jas aplipdė ir pripildė įvairiais trupiniais ir grūdais. Po to mokiniai keliavo į mokyklos parkelį pripildyti ten esančios lesyklos, ir tik tada skubėjo kabinti savųjų. Pabaigoje su mokiniais aptarėme visą veiklą ir įsipareigojome rūpintis lesyklėlėmis.

Mes, mokyklos specialistės Jurgita Lūkštaraupiene ir Julija Griauzdienė, pasitarėme ir nusprendėme surengti savo mokykloje popietę „Žiemojantys paukščiai“. Pasiskirstėme darbais ir juos atlikome. Kadangi gerai pažįstame savo mokinius ir žinome jų galimybes, neprašėme gaminti lesyklėlių namuose. Pirmiausia pasigaminome pačios lesyklėles, kurios lauke galėtų stovėti visą žiemą, o su mokiniais per popietę darėme trumpalaikes lesyklėles.

 

Specialioji pedagogė Julija Griauzdienė

 

Dalyvavimas rajoniniame integruotų veikų projekte „Mes – paukštelių draugai“ Pasvalio lopšelyje-darželyje „Žilvitis“

 

Vieną šaltą 2016 m. gruodžio dieną į Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ salę sugūžėjo 3 ir 4 logopedinių grupių spec. poreikių vaikučiai dalyvauti popietėje „Mes - paukštelių draugai“. Renginį organizavo darželio vyr. logopedės Vilija Kizienė ir Violeta Šaulienė. Prie jų prisijungė vyr. muzikos pedagogė Odeta Atkočiūnienė, auklėtoja-metodininkė Raimonda Ralikauskaitė bei vyr. auklėtoja Jūratė Velžytė.

        Renginys prasidėjo džiugia dainele apie žiemą. Tada vaikai sulaukė siurprizo – į salę atskrido Zylė ir Sniegena , nešinos didžiuliu laišku „Paukštelių draugams“. Jame vaikų buvo prašoma pagelbėti žiemojantiems paukšteliams.

        Multimedijos pagalba Zylė ir Sniegena supažindino, kokie paukšteliai pas mus  žiemoja,  kaip jie atrodo, kokias kūno dalis turi, kaip jie čiulba. Vaikai aktyviai dalyvavo pokalbyje, atlikinėjo užduotėles, pamėgdžiojo paukščių balsus, susidomėję klausėsi paukščių balsų įrašų, dainavo dainelę apie sniegeną, kartu su Zyle ir Sniegena draugiškai šoko „Paukštelių šokį“.

       Po žaidimo auklėtojos vaikų paklausė, kaip jie galėtų padėti paukšteliams žiemą, kad šie nešaltų ir nealktų. Visi drauge nusprendė, kad reikia pagaminti lesyklėlių, bet ne įprastų medinių, o iš panaudotų, nebereikalingų daiktų, kad nešiukšlintume ir nekenktume gamtai. Aptarė, kuo galima ar negalima lesinti paukštelius.

      Renginį vainikavo dainelė apie paukštelių draugus bei Zylės ir Sniegenos padėka, jų saldžios dovanėlės visiems susirinkusiems.

      Kitą dieną auklėtojos su vaikais puolė gaminti, puošti lesyklėles iš antrinių žaliavų. Po smagių darbų, vaikai tiesiog nekantravo kuo greičiau lėkti laukan ir pakabinti savo darbo lesyklėles, paberti trupinėlių, kad parodytų paukšteliams, kaip juos myli.

      Logopedės Violeta ir Vilija susitarė su lopšelio-darželio virtuvės ir valgyklos darbuotojomis, kad šios parūpins trupinių paukšteliams, o vaikai pažadėjo visą žiemą, kiekvieną dieną nunešti tuos trupinėlius į lesyklėles.

                                                            Logopedės Vilija Kizienė ir Violeta Šaulienė

 

Veiklos Svalios pagrindinėje mokykloje

 

2016 m. gruodžio mėnesį Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio narai organizavo integruotų veiklų projektą  „Mes - paukštelių draugai“. Šio projekto tikslas - skatinti ypatingų mokinių mokymosi motyvaciją, organizuojant užimtumą patraukliomis neformaliojo ugdymo veiklomis.

Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje  projektas „Mes paukštelių draugai“ buvo vykdomas nuo  gruodžio 1d. iki gruodžio 16d. Integruotų veiklų projekto organizatorės ir vykdytojos –  specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė ir  logopedė Alma Žeimienė. Į projektą aktyviai įsitraukė 1-6 klasių mokiniai.

Pirmiausia su mokiniais aptarėme projekto veiklas ir pasirašėme darbų planą. Su mokiniais peržiūrėjome skaidres „Paukšteliai žiemą“ , prisiminėme paukščių pavadinimus. Aivaras (5a) ir Auksė (5a) surinko informaciją apie Lietuvoje žiemojančius paukščius. Dovydas (6a) ir Danielius (6a) parengė įdomų referatą „Penkios taisyklės kaip lesinti paukščius žiemą“. 2-3kl. mokiniai logopedinių pratybų metu parašė rašinėlius „Aš globoju paukštelius“. Sniegenas ir zyles nuspalvinome specialiųjų pratybų metu. Mokiniai pagamino spalvingas „Mažąsias lesyklėles“. Įsibėgėjus projektui supratome, jog galime atlikti dar vieną ir gana linksmą matematikos užduotį: bandėme atspėti, kiek zylučių ir sniegenų „nutūpė“ ant Nerijos kelnių. Ir, žinoma, pagaminome originalią lesyklėlę paukščiams.  Gaminat lesyklėlę labai atsakingai dirbo Robertas (6b).

Projekto metu mokiniai ne tik sužinojo ar prisiminė Lietuvoje žiemojančių paukščių pavadinimus, išmoko juos atskirti. Taip pat susipažino, kaip paukštelius globoti šaltuoju metu laiku, kai žemę apdengia sniegas. Įsiminė, koks maistas tinka berti į lesyklėlę ir ką kiekvienas paukštelis labiausiai mėgsta. O svarbiausia, suprato, kad reikia stebėti gamtą ir  „Baltojo bado“ metu nepamiršti rūpintis sparnuočiais. O jie mažus ir didelius džiugins savo apsilankymu.

 

                       Specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė,  logopedė Alma Žeimienė

 

Projektas „Mes – paukštelių draugai!“ Vaškų gimnazijoje

 

Vaškų gimnazija dalyvauja rajoniniame integruotų veiklų projekte „Mes - paukštelių draugai“.

Gruodžio 15 dieną pagalbos mokiniui specialistė Kristina Prakopienė 2-7 klasių mokiniams, lankantiems specialiąsias pratybas, organizavo viktoriną „Mes – paukštelių draugai“. Viktorinoje savo žinias apie paukštelius demonstravo net šešios komandos: „Inkilėliai“, „Lesyklėlės“, „Sparneliai“, „Vanagai“, „Inkilėlis“ ir „Paukščių sparnai“. Komandų pasirodymus vertino komisija, kurią sudarė gimnazijos direktorė Dalia Remeikienė, pavaduotoja neformaliajam ugdymui Ingrida Beinorienė ir pradinių klasių mokytoja Jolanta Stankevičiūtė. Visą viktorinos eigą fiksavo socialinė pedagogė Ingrida Bernadišiūtė. Renginio žiūrovais buvo ketvirtos klasės mokiniai, kurie irgi nesėdėjo be darbo- sprendė jiems pateiktus kryžiažodžius. Mišriai sudarytos komandos suko galvas, nes reikėjo atpažinti net 18 paukščių, įvardinti jų „šneką“ ir gyvenamąsias vietas. Komandos išsiaiškino paukščio kūno sandarą, taip pat patys vaikai iššifravo mokslo, kuris nagrinėja paukščius, pavadinimą. Sprendė ir matematikos uždavinį apie paukščius, kuriuos užpuolė vanagas. Buvo patikrinta garsinė sintezė bei analizė, dėliojant paukštelių, liekančių žiemoti Lietuvoje, pavadinimus. Labai svarbi ir, pasirodo, sudėtinga užduotis buvo iš teksto išrinkti ir paryškinti maistą, kuo galima lesinti paukščius žiemą. Po dvi pamokas trukusios viktorinos komisija turėjo nemažai darbo, kol suskaičiavo taškus. Direktorė stebėjosi vaikų turimomis žiniomis ir džiaugėsi mažu taškų skirtumu tarp visų komandų. Pirmąją vietą laimėjo „Inkilėlių“ komandos nariai: Gvidas, Gabrielius ir Goda. Kadangi buvo ir vienodų rezultatų, tai komisija skyrė dvi antrąsias ir dvi trečiąsias vietas. Buvo įvertinti ir  sirgaliai, kurie nesunkiai įveikė savo kryžiažodžius. Visas atliktas užduotis susegėme į aplanką, savo šypsenėlių veidukais kiekvienas viktorinos dalyvis ir komisijos narės įsivertino savo darbą. Viktorinos vedėja džiaugėsi vaikų žiniomis, motyvavo toliau domėtis paukšteliais ir užkabindama kiekvienam medalius bei įteikdama saldžiuosius prizus, prašė vaikų gaminti lesyklėles ir jose kasdien paberti paukšteliams maisto.

Jau nuo gruodžio mėnesio pradžios technologijų pamokų metu 6 ir 7 klasių mokiniai gamino lesyklėles, kurios gruodžio 20 d., per integruotą Advento dieną, buvo pakabintos gimnazijos sode. Tą dieną viena iš darbo grupių taip pat vadinosi „Lesyklėlės“, kur vaikai ir iš antrinių žaliavų gamino jas. Pasibaigus darbui grupėje visi iškilmingai išėjome į sodą, kabinome savo padarytas lesyklėles ir bėrėme paukšteliams maisto.

Tad, projektas dar nesibaigė, nes visi viktorinos dalyviai įsipareigojo rūpintis paukšteliais visą žiemą.

 

Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistė Kristina Prakopienė

Integruotų veiklų projektas „Mes paukštelių draugai“  Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijoje

 

 Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazijoje nuo 2016 m. lapkričio 17 d. iki 2016 m. gruodžio 1d. buvo vykdomas integruotų veiklų projektas, kurio tikslas – palaikant rajone organizuojamo projekto SUP mokiniams „Mes paukštelių draugai“ idėją, įtraukti visus priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokinius į prasmingas, aktyvias ir patrauklias integruotas veiklas. SUP mokiniai veiklose dalyvavo kartu su savo klasiokais. Integruotų veiklų projekto organizatorė  ir vykdytoja Pumpėnų gimnazijoje  – vyresnioji logopedė Jovita Kondratavičienė.

Projektas vyko dviem etapais. Pirmame etape buvo paskelbta akcija „Pagamink paukščiams lesyklėlę“. Jau pirmomis dienomis į klases vaikai ėmė nešti nuostabias, išradingas lesyklas, kurias kūrė kartu su broliais, sesutėmis, mamomis ir tėčiais. Visi nekantriai laukė parodos ir tolesnio projekto vykdymo.

Antrasis etapas prasidėjo lapkričio 29d. Į logopedės kabinetą sugužėjo pirmokai ir antrokai lydimi savo mokytojų. Po jų į darbus kibo trečiokai ir ketvirtokai, kuriems buvo parengtos sudėtingesnės užduotys. Gruodžio 1 d. „paukščių pyragą“ maišė mažiausieji – priešmokyklinukai.

Mokiniai, atlikdami integruotų veiklų projekto užduotis, susipažino su Lietuvoje perinčiais ir išskrendančiais bei atskrendančiais žiemoti sparnuočiais, skyrė jų natūralų čiulbėjimą, gilinosi į smulkiosios tautosakos lobius, atrinkdami, kaip pamėgdžiojami paukščių balsai, turtino žodyną pavadindami paukščių gyvenamąsias vietas, atliko garsinės analizės ir sintezės užduotis, skaitė informacinius tekstus apie žiemojantiems paukščiams tinkantį lesalą. Atliko praktines užduotis, kurių metu atpažino sėklas ir grūdus, mokėsi padaryti „paukščių pyragą“, sužinojo, kokią pagalbą jie gali teikti žiemojantiems paukščiams nepadarydami gamtai žalos, atliko matematinius skaičiavimus.

Vertinimo komisija, kurią sudarė vyresni mokiniai, gimnazijos vadovai ir mokytojai, vieningai nusprendė, kad visos mokinių į parodą atneštos lesyklėlės vertos nominacijų, nes yra šiuolaikiškos ir klasikinės, pagamintos iš natūralių ar iš antrinių žaliavų, bet visos išradingos ir puikios.

Gimnazijos direktorius Alvydas Matuzevičius įteikė mokiniams ir jų tėveliams padėkas už dalyvavimą projekto Mes – paukštelių draugai“  akcijoje ir pagaminusiems lesyklėles. Mokiniai džiaugėsi saldžiais prizais.

Lesyklėles projekto dalyviai parsinešė namo, pažadėję pakabinti kieme ir per visą žiemą rūpintis mažaisiais sparnuočiais.

Logopedė Jovita Kondratavičienė

 

Rajoninis integruotų veiklų projektas „Mes -  paukštelių draugai“ Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijoje

 

Projektą pradėjome popiete „Man paukštelis pačiulbėjo“. Popietėje dalyvavo 2-7 klasių mokiniai. Vaikai prisiminė Lietuvoje žiemojančius ir išskrendančius paukščius, klausėsi jų balsų, bandė juos atpažinti, susipažino su paukščių kūno dalimis, bandė jas rasti dėlionėje, sužinojo, kur suka lizdus skirtingi paukščiai. Grupelėse sprendė kryžiažodžius, iš „pasimetusių“ raidžių sudėjo ir perskaitė paukšteliams tinkamo lesalo pavadinimus, klausėsi ir kartu dainavo dainelę apie varnelę. Labiausiai vaikams patiko popietės pabaigai skirta kūrybinė užduotis – zylutės piešimas ant stiklo. Prie įrėminto stiklo sėdo po du mokinius, tada iš abiejų pusių piešė zylutes. Mokinukų darbais gėrisi visa gimnazijos bendruomenė, piešiniai ant stiklo eksponuojami skaitykloje.

Projektinė veikla buvo vykdoma logopedinių ir specialiųjų pratybų metu. Kartu su logopede vaikai kūrė ketureilius, rašė trumpus rašinėlius apie paukščius ir jų gyvenimo ypatumus. 1-2 klasių mokinukai susipažino su Lietuvoje žiemojančiais sparnuočiais, juos piešė, spalvino, klijavo aplikacijas. Per specialiąsias pratybas vyresnieji mūsų gimnazijos mokinukai susipažino su Lietuvoje gyvenančių, žiemojančių ir išskrendančių paukščių rūšimis, kūno sandara, mityba ir kt. Pamokų metu ir po jų ieškojo informacijos apie pasirinktą paukštelį ir jį aprašė bei iliustravo. Iš piešinių, aprašymų, darbelių mokiniai sukūrė knygutę – „Man paukštelis pačiulbėjo“.

Projektą vainikavo kūrybinės dirbtuvės „Rūpinuosi paukšteliais žiemą“. Technologijų kabinete vyresniųjų klasių mokiniai iš atsineštų medžiagų meistravo lesyklėles - namelius. Pradinukai labai noriai kūrė lesyklėles iš plastikinių butelių, tada jas dekoravo ir užpildė atsineštais grūdais, saulėgrąžomis. Galiausiai pagamintos lesyklėlės buvo pakabintos ant medelių šalia gimnazijos. Mokiniai garsiai pasižadėjo, kad lesyklėlės visada bus pilnos ir paukšteliams žiemą visada bus ko lesti.

 

Pagalbos mokiniui specialistės  J.Baltaragienė, I.Butkuvienė, S.Uzėlė                         

 

Integruotų veiklų projektas  „Mes – paukštelių draugai“ Lėvens pagrindinėje mokykloje ir Ustukių skyriuje

 

Pasibeldus į duris kalendorinei žiemai Lėvens pagrindinėje mokykloje ir šios mokyklos Ustukių skyriuje rimtiems darbams susibūrė gamtos puoselėtojų ir mylėtojų komandos. Tęsiant lygiai prieš metus vykusio projekto „Pėdutės sniege“ idėją šiais mokslo metais mokiniai buvo pakviesti dovanoti globą ir rūpestį sparnuotiesiems bičiuliams – žiemoti likusiems paukšteliams.

Jaunesniųjų klasių atstovai dalyvavo pagalbos mokiniui specialistų organizuotose popietėse – viktorinose. Atlikdami smagias ir žaismingas užduotis projekto dalyviai susiskirstę komandomis rungėsi tarpusavyje, stengdamiesi įrodyti žinantys daugiau Lietuvoje gyvenančių paukščių pavadinimų, geriau pažįstantys jų balsus, suprantantys kūno sandarą. Aptari pagalbos žiemojantiems paukščiams būdai, išmoktos svarbiausios laukinių paukščių lesinimo taisyklės.

Su didžiuliu entuziazmu  vaikai ėmėsi praktinės projekto dalies – lesyklėlių kūrimo ir gamybos. Iš antrinių žaliavų (5 l talpos plastiko butelių) pagaminti spalvingi, akį traukiantys nameliai nuo šiol puoš mokyklų kiemus ir, visų svarbiausia,  kvies užsukti į svečius maisto ieškančius paukštelius.

Gruodžio pradžioje užsisukusio darbų maratono pabaigos kol kas nematyti. Projekto dalyviai įsipareigojo su klasės draugų pagalba visu šaltuoju sezonu pagal sudarytą grafiką pasirūpinti, kad pačių pagamintose lesyklėlėse niekada nestigtų grūdelių, trupinių ir kitokių gardžių vaišių. Maloniai prie akcijos prisidėti sutiko  šaunios mokyklų valgyklų darbuotojus, pažadėjusios kiekvieną dieną atsakingiems mokiniams perduoti paukšteliams lesinti tinkančius maisto likučius.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė,

Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus logopedė Inga Ruželienė

 

Integruotų veiklų projektas „Mes paukštelių draugai“ 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriuje

 

 Pasvalio Lėvens pagrindinės  mokyklos Valakėlių skyriuje nuo 2016 m. lapkričio 17 d. iki 2016 m. gruodžio 1d. buvo vykdomas integruotų veiklų projektas, kurio tikslas – palaikant  rajone organizuojamo projekto SUP mokiniams „Mes paukštelių draugai“  idėją, įtraukti visus priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokinius į prasmingas, aktyvias ir patrauklias integruotas veiklas. SUP mokiniai veiklose dalyvavo kartu su savo klasiokais. Integruotų veiklų projekto organizatorės  ir vykdytojos  vyr. spec pedagogė Lijana Mačėnienė ir  vyr. logopedė Jovita Kondratavičienė.

Projektas vyko dviem etapais. Pirmame etape buvo paskelbta akcija „Pagamink paukščiams lesyklėlę“. Lesyklėles mokiniai darė kartu su mokytojomis mokykloje, namuose su tėveliais į bendrą darbą buvo įtraukti ir seneliai. Gražūs, spalvingi darbeliai puikavosi ant visų mokyklos koridoriaus palangių.

Antrasis etapas prasidėjo lapkričio 30d. Visi pradinių klasių mokiniai  susiskirstę į komandas atliko įvairias užduotis, noriai ir aktyviai dalyvavo siūlytose veiklose. Vyresnių klasių mokiniai noriai padėjo mažiesiems atlikti sunkesnes užduotis. Mokiniai, atlikdami integruotų veiklų projekto užduotis, susipažino su Lietuvoje perinčiais ir išskrendančiais bei atskrendančiais žiemoti sparnuočiais, skyrė jų natūralų čiulbėjimą, gilinosi į smulkiosios tautosakos lobius atrinkdami, kaip pamėgdžiojami paukščių balsai, turtino žodyną pavadindami paukščių gyvenamąsias vietas, atliko garsinės analizės ir sintezės užduotis, skaitė informacinius tekstus apie žiemojantiems paukščiams tinkantį lesalą. Atliko praktines užduotis, kurių metu atpažino sėklas ir grūdus, darė „paukščių pyragą“, sužinojo, kokią pagalbą jie gali teikti žiemojantiems paukščiams nepadarydami gamtai žalos, atliko matematinius skaičiavimus.

Vertinimo komisija, kurią sudarė mokinių tarybos nariai, skyriaus vedėja ir mokytojai, vieningai nusprendė, kad visos mokinių į parodą atneštos lesyklėlės vertos padėkų, nes ne tik gražūs  darbeliai, bet ir bendra mokinių, tėvų ir mokytojų veikla yra sveikintina.

Specialioji pedagogė Lijana Mačėnienė įteikė mokiniams padėkas už dalyvavimą projekto Mes – paukštelių draugai“  akcijoje ir pagaminusiems lesyklėles.

 

Specialioji pedagogė Lijana Mačėnienė

 

 Ypatingas vaikas: kartu kelyje į sėkmę

 

Į ugdymo įstaigas kasmet greta gabių ir vidutinių gebėjimų mokinių ateina vis daugiau vaikų, susiduriančių su įvairiomis mokymosi problemomis. Vieni jų turi įvairių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kitiems sunkiau sekasi mokytis skaityti, rašyti skaičiuoti. Dėl šių priežasčių mokiniai patiria sunkumų bendraujant, įsijungiant į grupės, klasės darbą konkrečioje dalykinėje srityje, pvz., mokantis lietuvių kalbos, matematikos arba visame ugdymo procese. Vienas iš pagrindinių pagalbos mokiniui specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų) tikslų yra padėti vaikams įveikti mokymosi sunkumus.

Apie pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams galimybes šiandieninėje švietimo sistemoje lapkričio 11-ąją diskutuota Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje vykusioje respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Ypatingas vaikas: kartu kelyje į sėkmę“. Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio narių bei Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos specialistų organizuotas renginys sukvietė per 110 kolegų iš aplinkinių Biržų, Panevėžio, Joniškio, Pakruojo, Anykščių rajonų. Atvyko kolegos ir iš Kauno, Kaišiadorių, Akmenės, Šilutės, Kėdainių, Klaipėdos ir net Varėnos bei kitų Lietuvos respublikos rajonų. Specialiojo ugdymo sritį atstovaujantys bendrojo bei specialiojo ugdymo įstaigų pedagoginiai darbuotojai nagrinėjo aktualias profesinės veiklos problemas bei dalinosi gerąja savo darbo patirtimi.

Po šilto ir jaukaus Lėvens pagrindinės mokyklos bendruomenės pasveikinimo bei įžanginio Pasvalio r. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo K. Poleko žodžio renginio dalyviai buvo pakviesti į tris akademines valandas trukusį plenarinį posėdį. Teorinėje konferencijos dalyje mokslinius pranešimus pristatė jungtinė Šiaulių universiteto ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto specialiosios pedagogikos katedros dėstytojų komanda. Docentas, socialinių mokslų daktaras Algirdas Ališauskas dalino patarimus, kaip įvertinti  ir įveikti netinkamą mokinių elgesį. Socialinių mokslų daktarė Laima Tomėnienė  renginio dalyvius supažindino su mokinių raštingumo ugdymo strategijomis bei jų taikymu įvairių dalykų pamokose. Logopedams aktualia tema, apie vaikų kalbėjimo motorikos sutrikimų identifikavimo ir įveikimo naujoves kalbėjo socialinių mokslų daktarė Daiva Kairienė. Po pietų pertraukos specialistai organizatorių buvo pakviesti į 4 darbo grupes. Praktinės dalies metu pristatyta 20 žodinių/ vaizdo bei 18 stendinių pranešimų. Diskusijų metu aptartos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokymosi motyvacijos skatinimo bei įtraukimo į neformaliojo ugdymo veiklas galimybės, dalintasi praktine alternatyvių skaitymo, rašymo ir skaičiavimo mokymo metodų taikymo patirtimi. Nagrinėtos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų kalbinės veiklos vertinimo bei ugdymo sritys. Produktyvios darbo dienos rezultatų apibendrinimas pateiktas meniniu prieskoniu pagardinta forma. Raktinių žodžių pavidalu fiksuoti pasiūlymai iškeltoms problemoms spręsti nugulė tikrų tikriausiuose klevo lapuose, kurie susitelkus bendram komandiniam darbui netruko papuošti laukiantį tvirtybės, nuolatinio augimo, gausos ir išminties simbolį – medį.

Tai pirmasis tokia forma organizuotas pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginys Pasvalio rajone.

 

Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio pirmininkė,

Lėvens pagrindinės mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė  Inga Ruželienė,

Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, 2016-11-16

 

 

Akimirkos iš respublikinės mokslinės - praktinės konferencijos „Ypatingas vaikas: kartu kelyje į sėkmę“

 

Baigiantis 2016 metams, ruošiamės rimtiems darbams

 

                      2016 m. spalio 6 d. vyko Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio susirinkimas. Jo metu pirmiausiai Švietimo pagalbos tarnybos vadovė Andromeda Baršauskienė pristatė naująsias ŠPT specialistes: Daivą Čeponienę-psichologę, Živilę Vaidžiūnienę-socialinę pedagogę ir Alviją Putriūtę-logopedę.

                      Socialinė pedagogė Ž. Vaidžiūnienė  pristatė naujai parengtą socialinę anketą, kuri nuo spalio 27 d. bus pildoma ruošiant vaiko/mokinio dokumentus pirminiam ar pakartotiniam tyrimui ŠPT.

                      Mūsų medodinio būrelio pirmininkė Inga Ruželienė supažindino su 2016-2017 m.m. rekomenduojamomis metodinės veiklos kryptimis, kur pagrindinis tikslas - siekti mokymo ir mokymosi kokybės, mokytojo/vadovo darbo profesionalumo.

                     Didžiausias dėmesys buvo skiriamas organizaciniams darbams, ruošiantis respublikinei-praktinei konferencijai „Ypatingi vaikai: kartu kelyje į sėkmę“, kuri vyks lapkričio 11 d. Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje.

                      Tęsiant integruotų veiklų SUP mokiniams projektą mūsų rajone, nuspręsta gruodžio mėnesį organizuoti veiklas apie pagalbą žiemojantiems paukšteliams. Prie Lėvens pagrindinės mokyklos ir jos skyrių mokinių žada prisijungti Pumpėnų gimnazijos priešmokyklinukai ir pradinukai bei Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedinių grupių vaikučiai.

                      Svarstant einamuosius klausimus pasidžiaugta, kad mūsų rajono pagalbos mokiniui specialistės yra kompetetingos ir vertinamos Šiaulių Universitete. Mus į svečius kviečia ŠU  logopedijos centro koordinatorė dr. Daiva Kairienė ir dr. Laima Tomėnienė. Taip pat su mūsų metodiniu būreliu norėtų bendradarbiauti kolegos iš Anykščių.

                      „Išmokti tėra vienintelis būdas. Veikiant“. (Paula Caelha).

 

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyr. logopedė Violeta Šaulienė, 2016-10-07