VEIKLA 2014-2015 m.m.

veiklos planas 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 63.2 KB

Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinis pasitarimas baigiant mokslo metus

 

2015 m. birželio 15 dieną Pasvalio rajono specialieji pedagogai ir logopedai vėl susirinko į metodinio būrelio pasitarimą pasidžiaugti nuveiktais darbais, aptarti ir numatyti veiklas kitiems mokslo metams, pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais.

Joniškėlio G. Petkevičaitės - Bitės gimnazijos logopedė Irena Butkuvienė   atliko anketinę apklausą „Tėvų požiūris į logopedo teikiamą pagalbą“  ir pristatė jos rezultatus. Apklausos duomenys parodė, kad didžioji dauguma tėvų sutinka, jog vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, labiausiai padeda logopedas ir vaikai sulaukia reikiamos pagalbos vos tik pradėję lankyti mokyklą. Nedidelė dalis tėvų mano, kad ir jie patys yra labai svarbūs vaiko kalbos ugdymo procese. Daugelis tėvų sutinka, kad vaikui pradėjus lankyti logopedo užsiėmimus, pagerėjo jo kalba, skaitymo bei rašymo įgūdžiai. Išanalizavusi anketos rezultatus logopedė nusprendė ieškoti vis naujų tėvų įtraukimo į ugdymo procesą, informacijos suteikimo būdų ir formų.

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistės Inga Ruželienė, Vilma Gegieckienė ir Alma Žeimienė pasidalino savo gerąja patirtimi organizuojant integruotas veiklas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialiosios pedagogės išsamiai pristatė integruotas specialiosios matematikos ir socialinių įgūdžių pratybas „Prekybos centre“ ir „Ūkyje“. Šių veiklų metu mokiniai realiai susipažino su pardavėjo, pardavėjo-konsultanto, ūkininko profesijomis. Įvairiomis užduotimis siejo savo žinias, įgytas pamokų metu su realia situacija, mokėsi jas pritaikyti praktiškai. Specialistės džiaugėsi mokinių susidomėjimu, motyvacija, tinkamu elgesiu atliekant užduotis, bendraujant ir bendradarbiaujant. Mokiniai įgyta patirtimi dalinasi iki šiol ir laukia naujų veiklų.

Svalios pagr. mokyklos spec. pedagogės ir logopedė taip pat pristatė gegužės menėsį organizuotą popietę „Miškas skamba“. Ši popietė integravo pasaulio pažinimo, matematikos, užsienio kalbų, logopedinių pratybų užduotis. Visą veiklą stebėjo Comenius projekto dalyviai ir Svalios pagrindinės mokyklos svečiai iš Kroatijos, Rumunijos ir Turkijos.

 Vyr. logopedė Alma Žeimienė pristatė integruotą pasaulio pažinimo, logopedinių pratybų ir dailės bei darbelių pamoką „Medžiai ir jų dalys“, kurią įgyvendino kartu su Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininke Regina Vaičiūniene. Ši integruota pamoka taip pat buvo pristatyta Comenius projekto dalyviams. Išsamiau susipažinti su šiomis ir kitomis Svalios pagr. mokyklos mokytojų veiklomis galima mokyklos tinklalapyje http://www.svalia.lt/  Šios mokyklos pagalbos mokiniui specialistės priminė, kad integruotas ugdymas turi didelę reikšmę visiems mokiniams ir skatino sekti jų pavyzdžiu.

Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė kalbėjo apie standartizuotų testų organizavimą mūsų rajone, skatino atkreipti dėmesį į standartizuotų testų organizavimo tvarkoje numatytus pritaikymus mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, juos aptarti savo įstaigų vaiko gerovės komisijose ir prireikus kreiptis į Švietimo pagalbos tarnybą. Informavo, kad  kitais mokslo metais bus organizuojama nauja veikla „ŠPT diena mokykloje“. Tarnybos direktorė padėkojo spec. pedagogei metodininkei Ritai Lauraitienei už ilgametį darbą ir svarų indėlį ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių bei pakvietė visas bendrai nuotraukai.

Būrelio pirmininkė Inga Ruželienė apžvelgė 2015-2016 m.m. metodinio būrelio suplanuotas veiklas, derinome jų laiką.

Pailsėję, kupinos naujų jėgų ir idėjų, vėl susitiksime rudenį.

 

ŠPT vyr. specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė, 2015-06-16

Respublikinis kūrybinis konkursas „Seku seku pasaką“

 

          «Pasakos – tai vaistai.<...>Jos turi gydomųjų galių, neversdamos mūsų daryti, būti, veikti - užtenka jų tik klausyti. Pasakose yra priemonių, padedančių pataisyti arba atkurti bet kokią prarastą sielos spyruoklę. Pasakos sukelia liūdesį, jaudulį, užuojautą, iškelia klausimų ir verčia ko nors siekti. Pasakose yra pamokymų, padedančių mums brautis per gyvenimo sunkumus ». ( Pasakų tyrėja Klarisa Estes )

          Kad sukurtume savo pasaką, būtina suvokti, kas skiria realų pasaulį nuo pasakiško. Žinoma, stebuklas. Stebuklingi pavirtimai, prisikėlimas iš numirusiųjų, pabudimas iš ilgo miego, negyvų daiktų sudvasinimas, gyvųjų pavertimas daiktais, ėjimas kiaurai sieną, ateities matymas, laiko valdymas ir, būtinai, gera pabaiga, kuri suteikia tikėjimo teisinga pasaulio tvarka.

          Pasakas kuria ir mūsų vaikai. Šiemet Vaškų gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės Kristinos Prakopienės organizuotame respublikiniame kūrybiniame konkurse „Seku seku pasaką“ dalyvavo 70 pasakų kūrėjų iš 25 Lietuvos ugdymo įstaigų. Prie mūsų draugų būrelio (Kėdainių, Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio miestai ir rajonai) prisijungė ir Šakių rajonas. Daugiausia sukurta stebuklinių pasakų, žymiai mažiau melų, buitinių ir pasakų be galo.

          Dėl prizinių vietų ir dovanėlių rungėsi šešios dalyvių grupės: 1) 2-4 klasių mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas, 2) 2-4 klasių mokiniai, besimokantys pagal  individualizuotas programas, 3) 5-7 klasių  mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas, 4) 5-7 klasių mokiniai, besimokantys pagal  individualizuotas programas, 5) 8-10 klasių  mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas ir 6)  8-10 klasių mokiniai, besimokantys pagal  individualizuotas programas. Gausiausia buvo trečioji grupė (25 rašinėliai), nelabai atsiliko ir pirmoji (21 rašinėlis), o penktoje grupėje tedalyvavo vienas pasakų kūrėjas. Rašinėlius vaikai rašė namuose, lietuvių kalbos, logopedinių ar specialiųjų pratybų metu, padedami mokytojų, šeimos narių. Juos sąžiningai, teisingai ir akylai vertino Pasvalio rajono Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus vyr. spec. pedagogė Inga Kaulinskienė,  Pasvalio rajono Vaškų gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja Rita Čypienė. Darbai buvo vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus: originalumas, pasakos turinys, gramatinių formų taisyklingumas, pasakos iliustravimas. Šiame konkurse dalyvavusiems mokiniams įteikti  padėkos raštai. Kiekvienos grupės geriausių darbų autoriai gavo atminimo dovanėles – pasakų knygas ir diplomus.  Pedagogai, padėję mokiniui rašyti rašinius, gavo Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus pažymas ir kompaktinius diskus su visomis pasakomis.

O nugalėtojai ir jų pasakos štai čia:

1) 2-4 klasių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta:Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos 3 klasės mokinė Ineta G. Stebuklinė pasaka „Gražuolės nuotykis“

II vieta:Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos 3 klasės mokinė Gabija K. Stebuklinė pasaka „Pingvino kelionė“

III vieta:Rokiškio r. Obelių gimnazijos 3 klasės mokinė Edita T. Stebuklinė pasaka ,,Stebuklingas ąsotis“

2) 2-4 klasių mokinių, besimokančių pagal  individualizuotas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta:Kėdainių mokyklos – darželio „Puriena“ 3 klasės mokinė Evelina M. Stebuklinė pasaka „Aukštynkojai“

II vieta: Kėdainių mokyklos – darželio „Puriena“ 4 klasės mokinys Airidas B. Pasaka be galo „Stebuklingas veidrodis“

III vieta: Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos 4 klasės mokinė Gabrielė K. Stebuklinė pasaka „Bobutė ir diedukas“

3) 5–7 klasių  mokinių, besimokančių pagal pritaikytas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta:Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos 6a klasės mokinys Justinas K. Melų pasaka „Kaip aš kartą žvejoti ėjau“

II vieta: Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 6 klasės mokinys Artūras V. Melų pasaka „Išskirtinis“

III vieta: Panevėžio r. Naujamiesčio vidurinės mokyklos 5 klasės mokinys Mindaugas D. Pasaka be galo „Petriukas keliauja“

4) 5-7 klasių mokinių, besimokančių pagal  individualizuotas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta:Rokiškio r. Obelių gimnazijos 5 klasės mokinė  Karolina P. Stebuklinė pasaka ,,Medžių laimė“

II vieta: Pasvalio r. Vaškų gimnazijos 6 klasės mokinė Monika J. Melų pasaka „Varlių karalystė”

III vieta: Pasvalio r. Vaškų gimnazijos 6 klasės mokiniai Karolis K. ir Laurynas T. Melų pasaka „Medyje”

5) 8-10 klasių  mokinių, besimokančių pagal pritaikytas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta: Kėdainių r. Akademijos gimnazijos  9 klasės mokinys Deividas S. Stebuklinė pasaka „Ūkininkas ir traktorius“

6) 8-10 klasių mokinių, besimokančių pagal  individualizuotas programas, grupės nugalėtojai:

I vieta:Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinės mokyklos 8 klasės mokinė Diana S. Stebuklinė pasaka „Gačionių dvaras“

II vieta: Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 8a klasės mokinys Dainius M. Stebuklinė pasaka ,,Pasaka apie kiškį Zenoną“

III vieta: Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos 8 klasės mokinė Viktorija Ž. Stebuklinė  pasaka „Riestainių lietus“

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju mokytojoms, pagalbos mokiniui specialistėms, tėveliams, padėjusiems vaikams dalyvauti šiame pasakų konkurse, suteikiant jiems galimybes pasinerti į fantastikos pasaulį,  atsiribojant nuo kasdienybės, realybės.

Ačiū, vaikai, kad praskaidrinote mūsų, mokytojų, mintis, kad suteikėte gerų emocijų skaitant Jūsų pasakas.  Ir tariu, iki kitų metų pavasario!

 

Konkurso organizatorė

Vaškų gimnazijos

Pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

Kristina Prakopienė, 2015-05-27

I grupė.rar
compressed file archive 1.9 MB
II grupė.rar
compressed file archive 1.0 MB
III grupė.rar
compressed file archive 950.0 KB
IV grupė.rar
compressed file archive 9.8 MB
V grupė.rar
compressed file archive 609.2 KB

Tarptautinis gerosios praktikos sklaidos renginys „Pagalba specialiųjų ugdymo/si poreikių turintiems vaikams/mokiniams Pasvalio rajono ir Danijos Karalystės Roskildės komunos bendrojo ugdymo mokyklose“

 

Gegužės 11 d. Pasvalio specialiojoje mokykloje gerosios praktikos sklaidos renginys-diskusija „Dalinuosi, kad duočiau - turtingas būsiu“

 

Tarptautiniame susitikime dalyvavo Danijos karalystės Roskildės komunos bei Pasvalio r. specialistai. Apvaliojo stalo diskusijos metu svečiai iš Danijos buvo supažindinti su Lietuvos švietimo pagalbos sistema. Pasvalio r. ŠPT direktorė A. Baršauskienė pristatė Pasvalio r. pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams modelį. Pasvalio r. pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio pirmininkė I. Ruželienė pasakojo apie mūsų rajono specialistų metodinės veiklos įvairovę. Apie savo asmenines iniciatyvas metodinėje veikoje kalbėjo logopedės L. Kurlianskienė, J. Kondratavičienė, A. Tamošiūnienė. Po kavos pertraukėlės Danijos Karalystės Roskildės komunos Klostermarks mokyklos pedagogai: Ib Gerner Christensen – direktorius, Katarzyna Jolanta Indruszewski – specialioji pedagogė, Lizzi Kirsten Tvede Waagstein – specialioji pedagogė, dalinosi Danijos karalystės švietimo sistemos patirtimi. Renginio dalyviai aktyviai diskutavo aktualiais specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

Gegužės 12 d. specialiosios pedagogės ir logopedės K. Prakopienės pagalbos kitokiems mokiniams stebėjimas, susipažinimas su pedagogės iniciatyvomis siekiant pokyčių. Edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas Vaškų gimnazijoje.

 

Vaškų gimnazijoje viešėjo Danijos karalystės Roskildės komunos specialistai. Gimnazijos direktorė Dalia Remeikienė pristatė gimnaziją, trumpą jos istoriją, edukacines aplinkas. Pagalbos mokiniui specialistė metodininkė Kristina Prakopienė papasakojo svečiams apie specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą gimnazijoje, apie savo inicijuotus ir organizuotus renginius gimnazijos, rajono ir respublikos mastu. Pasidžiaugė specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi motyvacija, noru dalyvauti įvairiuose renginiuose. Po pristatymo vyko atviros pamokos stebėjimas. Logopedė Kristina Prakopienė parodė atviras logopedines pratybas mikčiojimui šalinti. Penktos klasės mokinukas Paulius įrodė svečiams, kad įvairių metodų ir būdų pagalba, pasinaudojant savitaigos pratimais, jis gali suvaldyti mikčiojimą ir kalbėti gana sklandžiai. Taip pat buvo pristatyta aštuntos klasės mokinės Monikos sėkmės istorija. Specialistė papasakojo, kaip pamažu „užsiaugino“ mergaitę, kuri dabar noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose, nebijo jokių iššūkių. Papietavę svečiai turėjo galimybę pasivaikščioti po gimnaziją, apžiūrėti edukacines aplinkas, kuriomis jie liko sužavėti. Apsikeitę prisiminimo dovanėlėmis išsiskyrėme iki kito karto.

Gegužės 13 d. lankymasis pagalbos specialiųjų ugdymo/si poreikių turinčių vaikų ugdymo institucijose: Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriuje, Pasvalio lopšelyje darželyje „Žilvitis“, Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginiame psichologiniame skyriuje.

 

Paskutinę vizito Pasvalio rajone dieną Danijos Karalystės Roskildės komunos Klostermarks mokyklos pedagogai svečiavosi Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje. Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriuje domėjosi vaikų su fiziniais ir judėjimo sutrikimais ugdymu, žiūrėjo koncertėlį. Vėliau Pasvalio lopšelyje darželyje „Žilvitis“ aplankė vaikų grupes. Apibendrinimas vyko Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginiame psichologiniame skyriuje. Tarnybos specialistės pristatė savo darbo ypatumus, parodė priemones, metodikas.

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos direktorius Ervydas Macaitis, kuris ir buvo šio vizito iniciatorius, dėkojo svečiams ir įteikė kvalifikacijos tobulinimo sertifikatus, Suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja Danutė Morkūnienė dėkojo svečiams už jų žingeidumą ir įteikė prisiminimo dovanėles. Nutarta stiprinti Danijos Karalystės Roskildės komunos kitų mokyklų ir Pasvalio rajono pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą.

 

Inga Ruželienė, Kristina Prakopienė, Andromeda Baršauskienė, 2015-05-14

Dailyraščio konkurso „Saulutė sveikina Šv. Velykų rytą“ rezultatai

Pasvalio rajono mokiniai jau antrus metus iš eilės dalyvauja dailyraščio konkurse. Šįmet jis buvo skirtas Šv. Velykoms. Pirmasis etapas vyko kovo mėnesį mokyklose.  Patys gražiausi darbai iš Vaškų vidurinės mokyklos, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijos, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijos Pušaloto progimnazijos skyriaus, Daujėnų pagrindinės mokyklos, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos, Narteikių mokyklos - darželio “Linelis“, Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos, Pumpėnų gimnazijos Rinkūnų skyriaus, Pumpėnų gimnazijos, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriaus dalyvavo antrajame etape. Komisija atidžiai skaitė, lygino, vertino keturiasdešimt septynis darbus.

Nuoširdžiai dėkojame mokytojams, pagalbos mokiniui specialistėms, padėjusioms mokiniams dalyvauti šiame dailyraščio konkurse, vertinimo komisijos narėms.

Ačiū visiems dalyvavusiems mokiniams.

 

 Dailyraščio organizatorės Jovita Kondratavičienė ir Modestė Vaicekauskienė, 2015-05-08

Dailyraščio konkurso nugalėtojai
dailyrascio nugaletojai.pdf
Adobe Acrobat Document 53.3 KB

 

Mokinių konferencija Šiauliuose „Čia gera mums“

 

        2015 m. kovo 27 dieną Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete vyko kasmetinė jau penktoji respublikinė skirtingų gebėjimų turinčių mokinių konferencija „Čia gera mums“. Į ją, kaip ir kasmet, nuvažiavo Vaškų gimnazijos dalyviai. Šiemet pranešimą apie savo gimnaziją skaitė mokinės Monika Jovaišaitė ir Monika Juozapavičiūtė, joms padėjo draugė Žygimantė. Mergaites paruošė specialiosios pedagogės Kristina Prakopienė ir Aušra Stasiulionytė. Konferenciją pradėjo Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto dekanė prof. dr. Ingrida Baranauskienė. Po įžanginės dalies visi dalyviai buvo suskirstyti į 3 sekcijas, kuriose vyko stendinių ir žodinių pranešimų pristatymai. Čia mes išgirdome ir kitų miestų, rajonų mokyklų mokinių pranešimus apie savo mokyklas, gimtus miestus ir apie Lietuvą. Mokiniai drąsiai stojo prieš auditoriją, skaitė pranešimus. Po konferencijos apibendrinimo buvo įteiktos padėkos vaikams už dalyvavimą joje ir velykinės dovanėlės. Kitais metais vėl važiuosime ir kalbinsime daugiau rajono specialistų važiuoti kartu.

 

Vaškų gimnazijos specialioji pedagogė Kristina Prakopienė, 2015-03-28

 

Rajoninis eilėraščių deklamavimo konkursas „Eilės pavasariui“ SUP mokiniams

 

Kovo 24 d. į Pasvalio Svalios pagrindinę mokyklą sugūžėjo visas būrys mokinių iš įvairių Pasvalio rajono mokyklų: Daujėnų pagrindinės mokyklos, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės- Bitės gimnazijos Pušaloto progimnazijos skyriaus, Narteikių darželio – mokyklos „Linelis“, Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos, Vaškų vidurinės mokyklos, Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus, Pumpėnų gimnazijos.  Jaunuosius skaitovus Svalios mokinukai pasveikino pristatydami mini spektakliuką „Pavasario laiškas“. Renginį vedusiems mokiniams Justinui ir Deimantui kilo puiki mintis – pavasario šilumą pakviesti pačiomis gražiausiomis lietuvių poetų sukurtomis „pavasariškomis“ eilėmis.  Eiles, skirtas gražiausiam metų laikui, deklamavo net 31 mokinys! Renginio metu dalyviai sukūrė nuostabią pavasariu dvelkiančią gėlių ir margučių puokštę, pasitikrino, ar gerai pažįsta Lietuvos pievose bei miškuose gyvenančius paukščius. Laukdami konkurso dalyvių pasirodymus stebėjusios komisijos darbo rezultatų, svečiai ir renginio šeimininkai mėgavosi žiūrėdami smagų senosios animacijos filmuką „Kaip mes kvietėme pavasarį“. O komisijai teko nelengva užduotis – išrinkti pačius geriausius, apdovanojimo vertus pasirodymus. Taigi, dėmesio dėmesio, skelbiame nugalėtojus!

1-5 kl. mokinių grupės prizininkai:

I-oji vieta: Svajūnas Smolskis (4 kl.), Narteikių mokykla-darželi „Linelis“.

II-oji vieta:InetaZavertaitė (4 kl.), Narteikių mokykla- darželis „ Linelis“.

III-oji vieta: Urtė Prakapaitė (5 kl.), Vaškų vidurinė mokykla.

6-9 kl. mokinių grupės prizininkai:

I-oji vieta: Ernesta Žukaitytė (8 kl.), Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukiųpagrindinio ugdymo skyrius.

II-oji vieta: Austėja Gabalytė (6 kl.), Joniškėlio Gabrielės Petkivičaitės – Bitės gimnazija.

III-oji vieta: Akvilė Adomonytė (9 kl.), Daujėnų pagrindinė mokykla.

Specialus Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos padėkos diplomas už šaunų pasirodymą buvo skirtas Svalios pagrindinės mokyklos 6 kl. mokiniui Justinui Kačerauskui.

Neapdovanotų neliko. Visų konkurse dalyvavusių mokyklų komandoms buvo įteikti garbingi padėkos raštai už puikius pasirodymus. Už originaliausią konkurso programos pristatymą padėka skirta Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos komandai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams bei jų mokytojams už puikias eiles, šypsenas bei gerą nuotaiką. Didžiausias padėkas skiriame ir konkurso komisijai. Už bendradarbiavimą ir palaikymą dėkojame Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos vadovei bei specialistėms. Tikrasis pavasaris jau čia pat. Sėkmės darbuose ir gražių, linksmų artėjančių švenčių!

 

Specialiosios pedagogės Inga Ruželienė ir Vilma Gegieckienė, 2015-03-25


Pirmoji rajoninė matematikos „Du plius du“ olimpiada, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams


                      2015 metus pradėjome kitaip. Matematikos olimpiada! To dar nebuvo! Pirmą kartą mūsų rajone įvyko rajoninė matematikos olimpiada „Du plius du“, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurią suorganizavo Vaškų vidurinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistė metodininkė Kristina Prakopienė. Sausio 14 d. į Vaškų vidurinę mokyklą suvažiavo mokinukai iš Joniškėlio G. Petkevičaitės - Bitės gimnazijos, Pasvalio Svalios ir Lėvens pagrindinių mokyklų, Pasvalio specialiosios mokyklos. Dalyvavo net 10 komandų iš 4-7 klasių. Mokinius atlydėjusios mokytojos turėjo progą susipažinti su mokykla, jos aplinka, o vaikai, įsikūrę jaukiame matematikos kabinete, bandė įveikti matematinius  uždavinius. Olimpiada prasidėjo nuo matematikos istorijos: dalyviai suskaičiavo, kiek metų matematikos mokslui, pamatė įžymiųjų matematikų portretus, sužinojo, kam reikalingas šis mokslas. Ir po trumpos įžangos prasidėjo rimti darbai. Sėdėdami komandose po du, vaikai turėjo įveikti net 10 uždavinių: ir pažinti laikrodį, ir spalvinti mandalą, ir ieškoti pasislėpusių skaičių, ir iššifruoti žodį, ir „išleisti“ 100 eurų, ir pabuvoti geometrinėje sodyboje, ir atidėjus skaičius nubraižyti drugelį, ir perskaityti diagramas bei įveikti trupmenas. Bene sudėtingiausia buvo žodžių matematika, kurioje reikėjo daugiau kūrybos ir fantazijos. Vaikai puikiai dirbo komandose, suko galveles, bandė visokiais būdais įveikti uždavinius ir... Štai! Vertinimo komisijos narės Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos vyr. specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė ir Vaškų vidurinės mokyklos vyr. matematikos mokytoja Nida Butėnienė ištaisė visus darbus ir nusprendė, kad matematikos olimpiados taurė ir I-osios vietos diplomas šiais metais atitenka Joniškėlio G. Petkevičaitės - Bitės gimnazijos 6 klasės mokinėms Gretai Cimalonskytei ir Simonai Krištopaitytei. Labai nedaug taškų nuo mergaičių atsiliko ir antrąją vietą užėmė Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniai Justas Pociūnas ir Pijus Rožėnas. Trečiąja vieta džiaugiasi Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniai Justinas Kačerauskas ir Deimantas Dranickas. Ketvirtoji vieta atiteko Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniams Jonui Medelinskui ir Lukui Kiburiui. Penktoji vieta- Joniškėlio G. Petkevičaitės - Bitės gimnazijos mokiniams Bronislovui Rožėnui ir Ernestui Sinkevičiui. Šeštąją vietą gavo šeštoji komanda - Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos šeštokai Kipras Jankevičius ir Nedas Simonaitis. Septintoji vieta džiugino mokyklos šeimininkus 5 klasės mokinius Paulių Klybą ir Luką Bačianską. Sunkiausiai sekėsi Pasvalio specialiosios mokyklos 5 klasės mokiniams Robertui Gudoniui ir Gražvydui Kiburiui bei Vaškų vidurinės mokyklos 4 klasės mokiniams Žygimantui Aurelijui Guokai ir Kotrynai Tonkevičiūtei. Vaikų akyse spindėjo džiaugsmas, kai rankose jau turėjo padėkas. Anot olimpiados dalyvių, nuovargio nėra ir jau iškilo klausimas, kada vėl susitiksime? O susitiksime tikrai kitais metais jau antroje matematikos olimpiadoje. Po rimtų darbų vaikų laukė fotosesija ir saldumynų stalas.

Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms, kurios nepagailėjo savo brangaus laiko ir paruošė vaikus olimpiadai bei atvažiavo į ją. Tikiuosi, jog kitais metais norinčiųjų dalyvauti šiame renginyje bus dar daugiau.

 

Matematikos olimpiados organizatorė Vaškų vidurinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistė metodininkė Kristina Prakopienė, 2015-01-19


Išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė

 

   2015 m. sausio 7 d. vyko Pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio susirinkimas. Jo metu  ataskaitą už 2014 m. veiklą pateikė pirmininkė Modestė Vaicekauskienė. Naująja pirmininke po ilgų svarstymų ir diskusijų buvo išrinkta Svalios pagrindinės mokyklos vyr. specialioji pedagogė Inga Ruželienė. Ji sau į pagalbą išsirinko metodinio būrelio tarybą - Vilmą Gegieckienę, Vitą Krivickienę ir Loreta Kavaliauskienę..

   Linkime sėkmės, Inga!


Susitikimas su radviliškietėmis

 

2014 m. lapkričio 28 d. vyko Pasvalio ir Radviliškio rajonų pagalbos mokiniui specialistų susitikimas gerosios praktikos sklaidos seminaras  „Kartu galim daug“.

Susitikimo metu buvo skaityti pranešimai, pristatyta video medžiaga ir stendinis pranešimas, dalintasi naujausia informacija logopedijos ir specialiojo ugdymo srityse. Pratybų sąsiuvinį „Užduotys akustiškai panašių garsų skyrimui" pristatė  Inga Ruželienė. Ji pasidžiaugė, kad pratybų sąsiuvinis jau pasirodė knygynų lentynose. Lėlių teatro „Šypsenėlė" filmuotą ukrainiečių liaudies pasaką „Pirštinė" parodė ir pakomentavo Audronė Ramanauskienė. Radviliškiečių susidomėjimo sulaukė Jovitos Kondratavičienės pranešimas „Priemonių, sukurtų Poverpoint programa, naudojimas SUP mokinių ugdymo/si procese“. Logopedė demonstravo diskus ir buvo galimybė juos įsigyti. Apie edukacines programas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams Pasvalio rajone pasakojo Kristina Prakopienė, o Suaugusiųjų švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Morkūnienė pristatė stendinį pranešimą, kuris buvo Vilniuje lapkričio 22 d. Litexpo parodų rūmuose parodoje „Mokykla be sienų“.

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos specialiosios pedagogės - logopedės Zinaida Kerpienė ir Daiva Onaitienė skaitė pranešimus „Specialiųjų poreikių mokiniai ir jų pažinimas",  „Švietimo pagalbos galimybės ugdymo/si procese“.

Už puikią aplinką Pasvalio specialiojoje mokykloje, kur vyko renginys, dėkingi mokyklos direktorei ir mokytojams, kurie taip pat dalyvavo seminare.

Bendri susitikimai visada būna naudingi, skatina tobulėti, ieškoti naujų idėjų. Kvietimą apsilankyti Radviliškyje pasvalietės jau gavo, belieka sulaukti pavasario.

 

ŠPT direktorė Andromeda Baršauskienė, 2014-11-29

Z. Kerpienės ir D. Onaitienės pranešimas
Pranesimas.ppsx
Microsoft Power Point Presentation 134.7 KB

Mokykla be sienų

 

Pirmą kartą parodoje sukurta Svajonių mokykla, kuri ir atspindėjo šių metų parodos akcentą – MOKYKLĄ BE SIENŲ. Paroda vyko 2014 m. lapkričio 21-23 d.

MOKYKLA BE SIENŲ - tai mokykla, kurioje laukiamas kiekvienas. Kurioje svarbiausia yra ne klasės, suolai ar lentos, bet gyvi žmonės – mokytojai ir mokiniai. Tai erdvė, kurioje gali skleistis kiekvieno besimokančio kūrybiškumas, čia problemos ar klausimai sprendžiami bendradarbiaujant. Tai erdvė, kurios psichologinė ir fizinė aplinka yra palanki vaikui.

Svajonių mokykloje veikė trys interaktyvios klasės - Ateities, Atradimų ir Galimybių. Jose vyko pamokos mokytojams bei mokiniams.

Interaktyvioje klasėje mūsų kolegė Pumpėnų gimnazijos vyr. logopedė Jovita Kondratavičienė pristatė savo sukurtas IT mokymo priemones „Garsai, raidės, žodžiai” ir „Žaidimai garso L įtvirtinimui”.

Metodų mugėje Pasvalio lopšelio – darželio ,,Eglutė” pedagogės Ramunė Šileikienė ir Jovita Varanauskienė vedė praktinę pamokėlę ,,Kūrybinės mažųjų kareivėlių dirbtuvėlės”.

Bibliotekos erdvėje savo gėlėtą stendinį pranešimą „Kartu galim  daug” pristatė Vaškų vidurinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistė metodininkė, Pasvalio rajono mokyklų Metodinės tarybos pirmininkė Kristina Prakopienė, Pumpėnų gimnazijos specialioji pedagogė metodininkė Modestė Vaicekauskienė ir vyr. logopedė Jovita Kondratavičienė, Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Morkūnienė. Akcentuotas mūsų rajono tinklalapis pasvaliospecialistai.jimdo.com, kurį administruoja Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos direktorė Andromeda Baršauskienė. Pranešime, gėlių žieduose, pateikta informacija apie bendraujančius bei bendradarbiaujančius su mumis kitus rajonus, apie bendrą mūsų veiklą. Daug informacijos įdėta apie mūsų specialisčių tobulėjimą, kvalifikacijos kėlimą kursuose, seminaruose, konferencijose. Nepamiršta ir vaiko erdvė: net penki žiedai išsiskleidė edukacinių renginių tema - rašinių konkursai, konferencijos, kalbos viktorinos, edukacinės popietės ir matematikos olimpiados pumpurėlis. Pumpurėlio pavidalu pristatyta ir nauja Pasvalio d/m „Liepaitė” logopedės Aistės Tamošiūnienės internetinė svetainė. Be šios informacijos, taip pat buvo pristatyti mūsų būrelio leidiniai: „Pirminis mokinio gebėjimų vertinimas bendrojo ugdymo mokykloje”, Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus vyr. logopedės Ingos Ruželienės pratybų sąsiuvinis „Mokausi skirti garsus”, gerosios praktikos leidinys „Pasvalio rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų gerosios patirties sklaida", daugiaautorinis IKT priemonių diskas „Skriskite, žodžiai”,  Pumpėnų gimnazijos vyr.logopedės Jovitos Kondratavičienės mokymo priemonės „Garsai, raidės, žodžiai” ir „Žaidimai garso L įtvirtinimui”. 

Mūsų erdvė savo ryškumu, paprastumu ir informatyvumu traukė ir mažo, ir didelio akį.  Mes pastoviai buvome apsuptos besidominčių pedagogų, tėvų, specialistų, net SPPC atstovų. Gera buvo susitikti ir su rajonais, kurie jau „sėdi” mūsų traukinuke. Kiekviena iš kolegių ieškojo savo veido nuotraukose. Džiugu, kad buvome pastebėtos, išgirstos, pagirtos už kūrybišką veiklą, orientuotą į vaiką. Ir net du nauji rajonai (Šakių ir Širvintų) jau siūlosi su mumis užmegzti draugystę nuo pavasario ir sėsti į kitą traukinuko vagoną.

Ačiū visoms kolegėms, kurios palaikė  šią idėją ir padėjo pasirengti parodai.

Dėkojame Laisvutei Razmienei, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos dailės mokytojai, už meninį stendinio pranešimo apipavidalinimą.


 

Vaškų vidurinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistė Kristina Prakopienė, 2014-11-23

 

 

Pirmasis metodinio būrelio susirinkimas 2014-2015 m.m.

 

   2014 m. spalio 27 dieną Pasvalio Švietimo pagalbos tarnybos duris plačiai atvėrė rajono specialistės, atvykusios gauti ir teikti gerų minčių bei idėjų mūsų pradėtiems šių mokslo metų darbams.

   Susirinkimą pradėjo Svalios pagrindinės mokyklos vyr. specialioji pedagogė, logopedė Inga Ruželienė, pristatydama savo išleistą pratybų sąsiuvinį „Užduotys akustiškai panašių garsų skyrimui mokyti“. Priemonė skirta 7-8 metų vaikams, turintiems fonologinių sutrikimų. Pratybų sąsiuvinį sudaro 10 užduočių blokų akustiškai panašiems garsams skirti. Šią mokomąją priemonę greitu laiku bus galima įsigyti knygynuose.

   Pasvalio rajono Švietimo pagalbos tarnybos specialistės Inga Kaulinskienė ir Ingrida Prakopienė pristatė pranešimą „Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba Pasvalio rajono ugdymo įstaigose“. Išnagrinėjus statiškai, situacija lyginant trejus paskutinius metus nesikeičia: sutrikimų turinčių mokinių skaičius ugdymo įstaigose stabilus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius pagal klases, pagal SUP lygį panašus visame rajone. Apžvelgta specialistų teiktina ir neteiktina pagalba spec. ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

   Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė dalijosi įspūdžiais iš mokomojo vizito Krokuvoje „Pedagoginių psichologinių tarnybų veikla Lenkijoje“. Pristatė Krokuvos regione veikiančias pedagogines psichologines tarnybas ir jų veiklos specifiką.

   Suaugusiųjų švietimo skyriaus specialistė Danutė Morkūnienė skaitė pranešimą „Mokymosi perkėlimas į gyvenimą“. Pristatė mokyklos veiklos vertinimo rodiklius, mokinių pasiekimų tyrimus 2015 metais. Plačiau kalbėjo apie tarptautinį ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimą OECD PISA, skirtą 15-mečiams.

   Pasitarimą baigėme eiliniais klausimais. Buvo pristatyti parengti nuostatai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams skirtai matematikos olimpiadai „Du plius du“. Tartasi dėl 4-osios mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodos MOKYKLA 2014, į kurią ruošiasi vykti Pagalbos mokiniui specialistų metodinio ratelio atstovės, pristatysiančios savo veiklą per pastaruosius 4 metus. Taip pat turėjome progą įsigyti leidyklos „Raidynėlis“ leidinius, skirtus logopedinėms ir specialiosioms pratyboms.

   Neužilgo ir vėl susitiksime, nes lapkričio 28 d. laukiame svečių - kolegių iš Radviliškio.

 

Vaškų vidurinės mokyklos

pagalbos mokiniui specialistė Kristina Prakopienė

2014-10-27

 

Jau lapkričio mėn. pasirodys mūsų kolegės Ingos Ruželienės kurtas pratybų sąsiuvinis.
Pratybų sąsiuvinys.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
I.Ruželienės pranešimas
Mokausi skirti garsus.ppsx
Microsoft Power Point Presentation 70.2 KB
I.Kaulinskienės pranešimas
SPECIALUSIS UGDYMAS IR SVIETIMO PAGALBA
Microsoft Power Point Presentation 167.9 KB
I.Prakopienės pranešimas
Svietimo pagalba Pasvalio r. 2014.ppsx
Microsoft Power Point Presentation 172.7 KB

Mokomasis vizitas Krokuvoje

 

   Rugsėjo trečią savaitę (2014 m. rugsėjo 23-27 d.) Lietuvos Pedagoginių psichologinių ar Švietimo pagalbos tarnybų vadovų grupė vyko į Lenkiją. Vizitą organizavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Vizitas buvo finansuojamas projekto „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo (si) formų plėtra, II etapas“ lėšomis.

   Į kelionę vyko Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė.

   Vizito tikslas – siekti, kad mokomųjų vizitų dalyviai patobulintų mokinių, turinčių autizmo spektro, elgesio ir/arba emocijų, kompleksinių sutrikimų, vertinimo ir rekomendacijų dėl tolesnio mokinio ugdymo rengimo kompetencijas. Taip pat mokymų dalyviams suteikti žinių, kaip įvertinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius, kaip rengti ugdymo(si) rekomendacijas, pritaikant ugdymo metodus, ugdymo(si) aplinką, teikiant švietimo pagalbą, sužinoti apie mokinio įvairias vertinimo metodikų taikymo galimybes, kaip švietimo pagalbos specialistams dirbti komandoje.

   Krokuvoje aplankėme 4 valstybines Pedagogines psichologines tarnybas, vieną privačią Pedagoginę psichologinę tarnybą „Gadula“ ir Jaunimo socioterapijos centrą.

   Vizito metu susipažinome su Krokuvos Pedagoginių psichologinių tarnybų veikla, apžiūrėjome patalpas, bendravome su specialistais, daug diskutavome, domėjomės švietimo sistemos ypatumais Lenkijoje. Supratome, kad tiek Lietuvos, tiek Lenkijos pedagoginių psichologinių tarnybų veikla yra panaši. Skirtumas tas, kad lenkai labai daug dėmesio skiria gabių mokinių vertinimui ir tolesnei jų veiklai. Taip pat veda karjeros planavimo užsiėmimus vyresniųjų klasių mokiniams. Mus stebino, kad Tarnybose dirba nemaža dalis gydytojų (pediatrų, psichiatrų, psichoterapeutų ir kt.), kad visose lankytose Tarnybose yra įrengtos kineziterapijos salės, kur vedami užsiėmimai. Krokuvoje veikia 8 valstybinės pedagoginės psichologinės tarnybos ir jau kuriasi privačios, kurių veikla tokia pati, tik už paslaugas moka klientai. Pastebėjome, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas tarp Tarnybų, tėvų ir švietimo įstaigų. Mokyklose specialistų (psichologų, logopedų) yra labai mažai.

   Visų lankytų Tarnybų specialistai akcentavo priemonių, tokių kaip biofeedback aparatų naudą vaikams, turintiems elgesio ir/arba emocijų sutrikimų, vaikams autistams. Tokį aparatą Lietuvoje turi tik Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

   Lankytas Jaunimo socioterapijos centras, savo veikla panašus į Lietuvoje esančius Vaikų socializacijos centrus. Mes lankėmės centre, kur gyvena, ugdosi ir įvairiapusę pagalbą gauna 13–18 metų berniukai. Centre – 3 šeimynos po 10 berniukų ir 4 ugdytojai, iš kurių viena būtinai turi būti moteris, o kiti 3 pedagogai vyrai. Į tokį centrą berniukai patenka teismo sprendimu arba tėvų prašymu. Supratome, kad keičiamas vaikų elgesys per įvairią veiklą, užimtumą, terapijas, yra sukurta taškų rinkimo sistema, kuri skatina tinkamą elgesį. Krokuvoje yra 2 tokio pobūdžio centrai – berniukų ir mergaičių.

   5 dienų vizito metu spėjome aplankyti ir pasigrožėti rudenėjančiu Krokuvos senamiesčiu, pabuvoti po žeme – aplakėme Veličkų druskų kasyklas. Vizitas buvo naudingas ir dėl pasidalinimo gerąja darbo patirtimi tarp Lietuvos Tarnybų. Diskutavome įvairiais klausimais – kaip veikla vyksta viename ar kitame rajone, regione.

 

Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, 2014-10-02